Sociálna poisťovňa vo Vranove nad Topľou pozýva na odborný seminár

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou pozýva na odborný seminár pre zamestnávateľov (mzdové účtovníčky/mzdových účtovníkov) na tému „Zmeny súvisiace s novelou zákona č. 461/2003 Z. z.  a elektronické služby SOCIÁLNEJ POISŤOVNE“.

Termín:    

23. júna 2022 (štvrtok), so začiatkom o 09.00 hod. Prezentácia účastníkov od 8.30 hod. Predpokladané ukončenie seminára: 11.00 hod.

Miesto:

Sociálna poisťovňa, pobočka Vranov nad Topľou, Rázusova 128, 093 18 Vranov nad Topľou, zasadacia miestnosť na 3. poschodí

Program: 

  • Zmeny súvisiace s novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v roku 2022, zákon č. 125/2022 Z. z.
  • Dávky nemocenského poistenia – elektronická práceneschopnosť (ePN)
  • Elektronické služby Sociálnej poisťovne pre občanov – elektronický účet poistenca
  • Rôzne

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať, zašlite prosím na nižšie uvedenú e-mailovú adresu pobočky Sociálnej poisťovne do 22. júna 2022.

Podmienky účasti:

záväznú účasť nahláste e-mailom na adresu vranovnadtoplou@socpoist.sk, resp. na tel. čísle 090617 7001 v termíne do 22. júna 2022, do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, e-mailový a telefonický kontakt, seminár je bezplatný.

Kapacita: 75 miest.

Lektor: zamestnanci SP, pobočka Vranov nad Topľou.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!