Slovenská pošta začína s vyplácaním dávok, opatrenia sú zásadné

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Slovenská pošta bude od dnes – 18. do 27. marca 2020 vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu.

S cieľom chrániť zamestnancov a verejnosť prijala Slovenská pošta prísnejšie ochranné opatrenia a vyzýva obyvateľov, aby ich pri preberaní sociálnych dávok zodpovedne a dôsledne dodržiavali. 

Slovenská pošta monitoruje a reguluje počet zákazníkov v priestoroch pobočiek tak, aby sa minimalizovalo riziko šírenia nákazy. Ako informovala hovorkyňa Eva Rovenská, obsadenosť pobočiek sledujú na mieste poverení zamestnanci a pracovníci bezpečnosti, ktorí zodpovedajú za plynulý chod prevádzky a udržiavajú limit počtu zákazníkov v priestoroch pobočky. Zákazníci sa stretnú s tým, že v prípade vysokej vyťaženosti pobočky, ich zodpovední pracovníci požiadajú na čakanie mimo uzatvoreného priestoru pobočky, napr. pred budovou pošty. Zákazníci si môžu stiahnuť elektronický vyvolávací lístok aj z Mobilnej aplikácie Slovenskej pošty. „Zákazníci môžu prísť na pobočky pôšt kedykoľvek v priebehu 10-tich dní v čase otváracích hodín, nie je nevyhnutné prísť okamžite v prvý deň výplaty sociálnych dávok. Otváracie hodiny na jednotlivých pobočkách individuálne prispôsobíme podľa vývoja situácie. Nakoľko Slovenská pošta očakáva zvýšenú návštevnosť pobočiek v termíne od 18. do 27. marca 2020 z dôvodu vyplácania sociálnych dávok, odporúčame ostatným zákazníkom, aby zvážili návštevu pobočky pošty v inom termíne,“ uviedla Eva Rovenská. 
 
Slovenská pošta však upozorňuje, že do priestorov pobočiek vpustia iba tých, ktorí budú mať na tvári ochranné rúško alebo inú ochranu tváre (napríklad šál, šatku). Do pozornosti dáva klientom aj možnosť prísť v rukaviciach, ktoré ochránia zákazníka a zamestnanca pred priamy kontaktom. Zákazníci si tiež môžu priniesť svoje pero na potvrdenie prevzatia hotovosti vlastnoručným podpisom. „Zákazníkov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej schránke alebo na zvončeku čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Zákazníkom, ktorí sa nachádzajú v karanténe, Slovenská pošta nebude sociálne dávky vyplácať priamo do vlastných rúk. Zákazník môže počkať na prebratie sociálnej dávky do času, kedy ukončí karanténu, resp. kým sa situácia upokojí,“ vysvetlila E. Rovenská. Dodáme, že na vyplácanie sociálnych dávok a dodržiavanie ochranných opatrení budú dohliadať zamestnanci Slovenskej pošty v spolupráci so zamestnancami bezpečnosti a polície.
 
Odporúčania a usmernenia pred a pri návšteve pobočiek:
 
* zvážte návštevu pobočky a ak je to možné, vybavte potrebné záležitosti online, cez mobilnú aplikáciu, požite BalíkoBOX alebo počkajte na upokojenie situácie
* do pobočky vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne inej vhodnej alternatívy;​ poradový lístok si môžete stiahnuť aj v Mobilnej aplikácii Slovenskej pošty
* v prípade, že zásielku nepotrebujete prevziať, veľmi radi Vám ju uložíme na pobočke počas celej úložnej doby
* pre čakanie na služby, prosíme, využite priestor pred budovou pošty
* udržiavajte si odstup voči ostatným zákazníkom a zamestnancom
* do pobočky vstupujte s rúškom alebo si zakrývajte tvár pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša
* v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve pobočky
* pred a po návšteve pobočky si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
* na vybavenie záležitostí na pobočke si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
* v priestoroch pobočky sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
* zaplaťte na pobočke platobnou kartou, aby ste neprichádzali do kontaktu s hotovosťou
* pristupujte prioritne k priehradkám, ktoré majú predelený priestor medzi zákazníkom a pracovníčkou pri priehradke
* rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie
 
Odporúčania a usmernenia pri preberaní zásielok od doručovateľov alebo kuriérov:
 
* ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, potenciálne môžete šíriť vírus na našich zamestnancom
* ak je to možné označte si byt, napríklad nalepte na dvere, vchod, bránu lístok KARANTÉNA
* ak vás kontaktuje kuriér oznámte mu, že ste v karanténe – zásielku nepreberajte
* zásielka vás počká na pošte, predlžujeme odberné lehoty k 18 dňom pribudne ďalších 14 dní
* zvážte prebratie zásielky, presmerujte si zásielku na poštu, alebo do BalíkoBOXu; prípadne komunikujte s doručovateľom alebo kuriérom o spôsobe jej prevzatia
* ak je to možné preberte zásielku mimo vášho bytu alebo domu v čo najotvorenejšom priestore
* doručovateľ alebo kuriér môže položiť zásielku s dokumentami pred vaše dvere a odstúpiť do ochrannej vzdialenosti, na podpis dokumentu použite svoje pero, použite VŽDY rúško a rukavice
* v komunikácii s doručovateľom alebo s kuriérom sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
* pred a po návšteve doručovateľa alebo kuriéra si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky, alebo si ich poriadne umyte
* naši zamestnanci sú informovaní a majú kontakty na regionálne úrady verejného zdravotníctva, ak niekto poruší povinnú domáci izoláciu / karanténu s prihliadnutím na ochranu nás všetkých, osobu na úrad nahlásia; za porušenie karantény hrozí pokuta až vo výške 1659€
Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!