Slovenská pošta, a.s. modernizuje vozový park aj vo Vranove nad Topľou

imrich.mako@vranovske.sk
Autor
FOTO: Zdroj Slovenská pošta

Slovenská pošta, a.s obnovuje vozový park aj vo Vranove nad Topľou. Novinkou je elektromobil značky PEUGEOT Expert Furgon Premium Electric.

Slovenská pošta v súčasnosti obstarala celkom 118 dodávkových vozidiel do 3,5t, z toho 37 elektrických áut. Nasadené budú na vybrané doručovacie rajóny a poštové cestné kurzy v hlavnom meste a v niektorých krajských a okresných mestách naprieč celým Slovenskom. „Z hľadiska denného kilometrového výkonu a technického zázemia budú prevádzkované v mestách Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Považská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Prievidza, Lučenec, Prešov, Svidník, Stropkov, Gelnica, Rožňava, Vranov nad Topľou a Trebišov,“ vymenovala hovorkyňa Slovenskej pošty, a.s. Iveta Dorčáková.

Pošta posilňuje ekologizáciu svojho vozového parku, čím má ambíciu prispieť k znižovaniu emisií vypúšťaných do ovzdušia. Elektromobily značky PEUGEOT Expert Furgon Premium Electric L3H1 100KW baterie 50KWH (6,1 m3) budú mať štandardnú výbavu, rozšírenú o GPS/GSM monitorovacie palubné jednotky na sledovanie vozidiel s ich aktuálnymi jazdnými parametrami. Dojazd vozidla na jedno nabitie batérie je 215 km. Nabíjať sa budú na miestach prevádzkovania, teda v objektoch Slovenskej pošty. „Pre kúpu ekologických áut sme sa rozhodli pre plnenie zelenej kvóty, teda pre potrebu určitého počtu elektromobilov vo fleete, ale v neposlednom rade aj pre snahu Slovenskej pošty prispieť k znižovaniu emisií vypúšťaných do ovzdušia,“ uviedol generálny riaditeľ pošty Ľubomír Mindek.

Kúpna cena jedného elektrického vozidla Peugeot Expert je 48 915,- Eur bez DPH. Celková cena všetkých 37 elektrických vozidiel je 1 809 855,00 EUR bez DPH. V cene vozidla sú zahrnuté pravidelné servisné prehliadky predpísaných výrobcom vozidla, po dobu šiestich rokov odo dňa dodania tovaru alebo do dosiahnutia 120 000 km. Ich súčasťou je dodávka všetkých potrebných náplní a náhradných dielov predpísaných výrobcom vozidla spolu s poskytnutím súvisiacej práce.

Slovenská pošta, a.s. zároveň pripomína, že sa na ňu taktiež vzťahuje účinok Smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktorá bola do slovenského právneho poriadku transportovaná zákonom o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy. Z uvedenej legislatívy má ako obstarávateľ v zmysle zákona o verejnom obstarávaní povinnosť pri nadlimitných zákazkách obstarať v tejto kategórií vozidiel N1 celkom 22% ekologických vozidiel z celkového počtu obstarávaných vozidiel. „Aktuálne má pošta k dispozícií 21 ks elektromobilov a 3 ks elektrické štvorkolky v doručovacích rajónoch Bratislava a Zvolen,“ dodala I. Dorčáková.

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!