SLÁVIK SLOVENSKA 2024 spoznal víťazov aj vo vranovskom okrese

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2024. Súťaže sa zúčastnilo  24 spevákov zo 11 škôl a školských zariadení. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. 

Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – zriaďovateľka súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou, členovia poroty: Mgr. Katarína Gáčová – členka zboru Poddukelského umeleckého ľudového súboru PUĽS v Prešove, speváčka hudobnej skupiny „Elizabeth“, Ing. Martin Ťasko – choreograf, spevák, umelecký vedúci folklórneho súboru Orgonina.

Hodnotiť mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na dodržanie pravidiel, intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii súťažilo 8 žiakov, prvé miesto obsadila Nela Kopasová zo ZŠ Hanušovce nad Topľou, na druhom mieste sa umiestnil Pavol Zajíc zo ZŠ Sídlisko II a na treťom mieste sa umiestnila Radka Pšeničňáková zo ZŠ Juh.

II. kategória bola zastúpená 9 žiakmi a víťazstvo patrí Diane Krajčovičovej zo ZŠ Sídlisko II, na druhom mieste sa umiestnila Alexandra Kurucová zo ZŠ Lúčna a tretie miesto obsadila Slávka Jurková zo ZŠ Hanušovce nad Topľou.

V III. kategórii boli prihlásení 7 súťažiaci. Prvenstvo si vyspievala Viktória Štefanovová zo ZŠ Bernolákova. Na druhom mieste sa umiestnila Ema Jurková zo ZŠ Hanušovce nad Topľou a tretiu priečku obsadila Veronika Štefanková zo ZŠ Lúčna.


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!