Slávik Slovenska 2023: Centrum voľného času si podmanili ľudové piesne

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole celoštátnej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2023. Tento rok je to už po 31. krát.

Súťažiaci sa predstavili s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musela pochádzať zo Spevníčka Slávik Slovenska 2023 a musela obsahovať minimálne dve slohy. Jedna z interpretovaných piesní bola prezentovaná hudobným sprievodom a ďalšiu pieseň odspievali bez doprovodu á capella.

Súťaže sa zúčastnilo 33 spevákov zo 17 škôl a školských zariadení. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách.

Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení – predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – zriaďovateľka SZUŠ vo Vranove nad Topľou, členky poroty Alžbeta Madejová – speváčka hudobnej skupiny Elizabeth a Katarína Gáčová – členka divadla J. Záborského a speváckeho zboru PUĽS v Prešove.

Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie náročné, zvíťazili tí najlepší.

Výsledky obvodného kola celoštátnej speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA 2023

I. kategórii /1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ/ súťažilo 9 žiakov. Prvé miesto obsadila Diana Krajčovičová zo ZŠ Sídlisko II, na druhom mieste sa umiestnil Tobiáš Maľarčík z Cirkevnej spojenej školy a na treťom mieste sa umiestnila Laura Onderková zo ZŠ Juh.

II. kategória /4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ/ bola zastúpená 16 žiakmi a víťazstvo patrí Adamovi Sabolovi zo ZŠ s MŠ Sedliská, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Štefanovová zo ZŠ Bernolákova a tretie miesto obsadila Olívia Frančíková zo ZUŠ A. Dubčeka. V tejto kategórii sa porota rozhodla udeliť aj diplom za výnimočný umelecký prejav Jurajovi Jakubčinovi zo ZŠ Lúčna.

V III. kategórii /7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ/ súťažili 8 žiaci. Prvenstvo si vyspievala Alena Dudášová zo ZŠ Slovenská Kajňa. Na druhom mieste sa umiestnila Juliana Mária Janočková zo ZŠ Hanušovce nad Topľou a tretiu priečku obsadil Peter Repko zo ZUŠ A. Dubčeka. V tejto kategórii porota taktiež udelila dodatočný diplom za pekný umelecký prejav Lenke Pšeničňákovej zo ZŠ Juh.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. a III. kategórie obvodných kôl súťaže, ktoré sa uskutoční 19.mája 2023 v PKO – Prešov. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2., resp. ďalšom mieste.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole.

Mgr. Boris Marcinov

koordinátor súťaže

hudobné oddelenie CVČ


Fotogaléria

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!