Skončil TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC, začal TÝŽDEŇ MOZGU

imrich.mako@vranovske.sk
Autor

Týždeň knižníc je už tradične zameraný na knihu, čítanie a najmä knižnice. Knižnice sú dôležitými miestami, ktoré sa podieľajú na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Knižnice na celom svete dnes okrem požičiavania kníh ponúkajú stretnutia so spisovateľmi, prekladateľmi, ilustrátormi, zážitkové čítania, autorské čítania, diskusie a besedy o literatúre, ale aj nové formy práce s knihou, tak, aby boli zaujímavé, poučné i zábavné. Do knižníc prichádza makerspace a kreativite, ktorá vstúpila do knižníc, sa dnes už nekladú medze.

Tohtoročný týždeň knižníc začal slávnostným celoslovenským otvorením v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre. V Hornozemplínskej knižnici sme okrem základných služieb realizovali 12 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 518 návštevníkov. Počas celého týždňa využili návštevníci bezplatný zápis do knižnice a odpustenie sankčných poplatkov, tešili sa z kníh, ktoré si zakúpili na burze. V rámci Týždňa slovenských knižníc sme vyhlásili regionálnu literárno-výtvarnú súťaž Čítačka s písačkou, do ktorej sa už tradične zapájajú deti vlastnou literárnou a výtvarnou tvorbou. Vyhlásili sme súťaž o najlepšiu komiksovú prácu s názvom „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“, pretože nám záleží na tom, aby deti a mládež súťažili v tvorbe krátkych, originálnych, komiksových príbehov. Tieto aktivity podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.Počas uplynulého týždňa sme pasovali 288 prvákov vranovských základných škôl za čitateľov knižnice. Týmto si dovoľujeme poďakovať riaditeľom škôl a pedagógom za spoluprácu pri tejto našej výnimočnej aktivite. Pozornosť počas TSK sme venovali všetkým vekovým kategóriám. Seniorom, ktorí realizovali cyklus počítačových stretnutí, sme odovzdali absolventské listy a uistili sme ich, že ovládať PC, NB a internet je pre ich ďalší život nevyhnutnosťou.V stredu popoludní sme pripravili pre návštevníkov stretnutie s poetkou, prekladateľkou, filmovou kritičkou a pedagogičkou Máriou Ferenčuhovou (1975), ktorá k nám pricestovala z Bratislavy. Vďaka úspešnému projektu Vranovské knihodni, ktorý podporil Fond na podporu umenia, sme uskutočnili dve stretnutia. Ďalší deň predpoludním sa delila so svojou tvorbou, ale aj so svojími životnými skúsenosťami so študentmi Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi a Strednej odbornej školy A. Dubčeka. Veríme, že stretnutie obohatilo študentov aj pedagógov a neľutovali, že prijali pozvanie, pretože počúvali poéziu, ale debatovali aj o filme, medicíne a dnešnej dobe. „Tak, ako sochár vidí v kuse mramoru sochu skôr, ako ju vidí niekto iný, tak som ja napojená na ľudí a cítim, že tým ľuďom požičiavam ústa a píšem to, čo žijú“, povedala na stretnutí s našimi čitateľmi pani spisovateľka. Mária Ferenčuhová patrí medzi výnimočné osobnosti, vyštudovala Filmovú a televíznu fakultu VŠMU v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako docentka, so zameraním na teóriu a dejiny dokumentárneho filmu. Napísala publikáciu o filme a histórii Odložený čas, prekladá z francúzštiny a napísala 4 zbierky poézie. Rozhovory sa točili okolo jej poslednej zbierky, ktorá má názov Imunita a za ktorú získala tri ocenenia. Vo štvrtok súťažili v knižnici najlepší detskí čitatelia o titul Kráľa čitateľov. Merali si svoje literárne vedomosti a čitateľské schopnosti v rôznych úlohách. Titul Kráľa čitateľov získal Peter Stavný, žiak 7. ročníka zo ZŠ Lúčna. Tohtoročnou novinkou bola voľba vicekráľovnej, ktorou sa stala Veronika Ihnátová, žiačka 7. ročníka ZŠ Bernolákova.

Do tvorivej dielne vo štvrtok sa zapojili najmä ženy, aby vdýchli knihám nový život. Z papiera tvorili dekoračné predmety a keďže bolo MDŽ, boli to ozdobné papierové srdiečka.V piatok sme si do knižnice pozvali regionálnu spisovateľku Oľgu Švedovú, ktorá v rámci projektu Čítačka s písačkou, ktorý podporil Fond na podporu umenia, pripravila tvorivé stretnutie so svojou knihou Pamätníček prváka, ktorá vyšla v roku 2017. Kniha je pomôckou na zvládnutie abecedy pre potreby prvákov, učiteľov, rodičov, vychovávateľov. Oľga Švedová, dlhoročná učiteľka, na stretnutí s prvákmi povedala: „Moja láska k deťom ma priviedla k môjmu povolaniu učiteľky I. stupňa ZŠ. Moje povolanie ma inšpirovalo k tvorbe pre deti.“Výnimočnou aktivitou tohtoročného TSK sú tematické kreatívne kufríky pre deti, rodičov a pedagógov. V štartovacom kole sme ponúkli 5 tematických kufríkov, pričom každý z nich sa zameriava na inú tému (doprava, zvieratá, čísla, abeceda, príroda) a okrem kníh obsahuje aj kreatívne pomôcky, modely či hry, určené pre deti vo veku 3-8 rokov. Tieto kufríky majú obohatiť život detí v rodinnom prostredí zábavnou formou.Skončil sa Týždeň slovenských knižníc, ale nekončia sa aktivity našej knižnice, tento týždeň začala medzinárodná kampaň pod názvom Týždeň mozgu. Tohto roku sme pozornosť na trénovanie pamäti upriamili na stredoškolákov. V utorok a stredu sme pre nich pripravili predpoludnia zamerané na myšlienkové mapy, cvičenie kreativity, vyjadrovania a empatiu, ale aj na koncentráciu a sústredenie.
Mgr. Emília Antolíková, riaditeľka HK

Akékoľvek kopírovanie obsahu bez vedomia redakcie je zakázané!