Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kontakty

Kontakty

Aké sú môžnosti reklamy?
Názov: Vranovské NOVINKY
Sídlo redakcie: Námestie slobody 1239,
093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905 846 910
E-mail: redakcia@vranovske.sk
Šéfredaktor: Imrich Makó
Vydavateľ: Imrich Makó,
Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 41 804 708
Mapa Google

Vranovské SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o.

Šéfredaktor: Imrich Makó
Inzercia: redaktori
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur.

Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia.

Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh.

Vychádza každý pondelok.

Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod.

Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.

Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.

Registrácia na MK SR je pod číslom EV 3813/09.

Kontakty

Kontakty

Aké sú môžnosti reklamy?
Názov: Vranovské NOVINKY
Sídlo redakcie: Námestie slobody 1239,
093 01 Vranov nad Topľou
Mobil: 0905 846 910
E-mail: redakcia@vranovske.sk
Šéfredaktor: Imrich Makó
Vydavateľ: Imrich Makó,
Juh 1064/45, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 41 804 708
Mapa Google

Vranovské SPEKTRUM - vydáva SPEKTRUM Stropkov s.r.o.

Šéfredaktor: Imrich Makó
Inzercia: redaktori
Sadzba a grafika: Ing. Marián Kačur.

Rozširuje Kapa - DAB, s.r.o., Slovenská pošta, a.s. a súkromní predajcovia.

Tlač: Rotaprint s.r.o. Košice podľa dodaných predlôh.

Vychádza každý pondelok.

Uzávierka je každý piatok do 12.00 hod., pre športové spravodajstvo v nedeľu do 20.00 hod.

Príspevky redakcia nevracia, tiež si vyhradzuje právo na úpravu rukopisov.

Uverejnené články nemusia vyjadrovať stanoviská redakcie a vydavateľa.

Registrácia na MK SR je pod číslom EV 3813/09.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok