Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania

Správy / Oznamy / Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania

 Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania
Aké sú môžnosti reklamy?

Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa od roku 2005 koná každoročne v mesiaci apríl, pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Slogan EIW „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ pomáha šíriť tento odkaz naprieč celým Euroregiónom SZO. Zámerom je zvýšenie zaočkovanosti prostredníctvom zlepšovania povedomia o význame očkovania. Tento rok EIW prebehne v období 24. až 30. apríla. Heslom EIW pre tento ročník je „Vyplňme medzeru v imunizácii“ / „Close the immunozation gap“. EIW je súčasťou svetového imunizačného týždňa, ktorý tento rok v celosvetovej kampani zdôrazňuje význam imunizácie počas celého života ako aj u adolescentov a dospelej populácie.

Očkovanie ušetrí milióny životov a je uznávaný ako jeden z najefektívnejších a najúspešnejších zdravotníckych intervencií. Zavedené očkovanie je v Slovenskej republike povinné, regulované a hradené štátom.

Cieľom je zabrániť ťažkým prejavom infekčných ochorení, úmrtiam v dôsledku infekčných ochorení, vzniku epidémií a chrániť nie len jedinca, ale celú spoločnosť pred infekčnými ochoreniami.

Zavedené povinné pravidelné očkovanie je v našej krajine proti desiatim prenosným ochoreniam, a to proti detskej obrne, záškrtu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám. Rozvoj cestovného ruchu, rozvoj medzinárodného obchodu a migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Zapojením sa do kampane EIW „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ sa Slovenská republika pridáva k myšlienke zdôrazňovania významu očkovania.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas európskeho imunizačného týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním.

Počas EIW 2016 – RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou (25. 4.-29. 4. 2016: Pondelok - Piatok) bude poradňa očkovania v čase od 12:00 – 15:30. Odpovede na Vaše otázky Vám poskytnú PhDr. Ivanová Antónia a Mgr. Gerová Klaudia (Oddelenie epidemiológie).
 

Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania

Správy / Oznamy / Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania

 Európsky imunizačný týždeň – poradňa očkovania
Aké sú môžnosti reklamy?

Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa od roku 2005 koná každoročne v mesiaci apríl, pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO). Slogan EIW „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ pomáha šíriť tento odkaz naprieč celým Euroregiónom SZO. Zámerom je zvýšenie zaočkovanosti prostredníctvom zlepšovania povedomia o význame očkovania. Tento rok EIW prebehne v období 24. až 30. apríla. Heslom EIW pre tento ročník je „Vyplňme medzeru v imunizácii“ / „Close the immunozation gap“. EIW je súčasťou svetového imunizačného týždňa, ktorý tento rok v celosvetovej kampani zdôrazňuje význam imunizácie počas celého života ako aj u adolescentov a dospelej populácie.

Očkovanie ušetrí milióny životov a je uznávaný ako jeden z najefektívnejších a najúspešnejších zdravotníckych intervencií. Zavedené očkovanie je v Slovenskej republike povinné, regulované a hradené štátom.

Cieľom je zabrániť ťažkým prejavom infekčných ochorení, úmrtiam v dôsledku infekčných ochorení, vzniku epidémií a chrániť nie len jedinca, ale celú spoločnosť pred infekčnými ochoreniami.

Zavedené povinné pravidelné očkovanie je v našej krajine proti desiatim prenosným ochoreniam, a to proti detskej obrne, záškrtu, čiernemu kašľu, hemofilovým invazívnym infekciám, vírusovej hepatitíde typu B, osýpkam, ružienke, mumpsu a pneumokokovým invazívnym infekciám. Rozvoj cestovného ruchu, rozvoj medzinárodného obchodu a migrácia obyvateľstva prinášajú so sebou zvýšené riziko vzniku a šírenia infekčných ochorení.

Zapojením sa do kampane EIW „Predchádzať. Chrániť. Očkovať.“ sa Slovenská republika pridáva k myšlienke zdôrazňovania významu očkovania.

Na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou je zriadená poradňa očkovania, ktorá nielen počas európskeho imunizačného týždňa venovaného propagácii očkovania poskytuje konzultácie a poradenstvo pre verejnosť v oblasti ochorení preventabilných očkovaním.

Počas EIW 2016 – RÚVZ so sídlom vo Vranove nad Topľou (25. 4.-29. 4. 2016: Pondelok - Piatok) bude poradňa očkovania v čase od 12:00 – 15:30. Odpovede na Vaše otázky Vám poskytnú PhDr. Ivanová Antónia a Mgr. Gerová Klaudia (Oddelenie epidemiológie).
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok