Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko

Správy / Obce / Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko

Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko
Aké sú môžnosti reklamy?

Na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Prešovského kraja a v časti Košického kraja k odstráneniu PCB látok nájdených v sudoch v areáli Chemka Strážske zareagovali aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v okrese Vranov nad Topľou. Poslanec PSK Peter Kocák, starostovia Nižného Hrušova Ján Fenčák, Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská a Poše Tadeáš Malý oslovili listom predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú.

Odkalisko Poša je evidované Ministerstvom životného prostredia SR ako environmentálna záťaž. V porovnaní so situáciou v areáli Chemka Strážske zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v okrese Vranov nad Topľou upozorňujú na kontamináciu prostredia nielen PCB látkami, ale aj ďalšími nebezpečnými látkami (arzén a iné). Zároveň pripomínajú, že pritekajúca tzv. vyčistená odpadová voda z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava. Znepokojenie vyvoláva aj fakt, že v rokoch 2014 až 2019 boli v ČOV v Strážskom likvidované nebezpečné látky z celého územia SR, preto sa dôvodne obávajú, že úroveň znečistenia odkaliska sa mohla ešte znásobiť. „Odkalisko nebolo vybudované na uloženie nebezpečných látok, ktoré sa tam počas činnosti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uložili. Odkalisko je verejne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia. Voľný prístup k nemu majú ľudia, ako aj voľne žijúce zvieratá, čím sa znehodnocuje potravinový reťazec v širokom okolí. Dovolíme si teda poukázať na to, že problém PCB látok uskladnených v Odkalisku Poša má ešte väčšie rozmery a zásadný dopad na zdravie obyvateľov celého regiónu,“ vysvetľujú v liste zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy.


Do odkaliska stále priteká vyčistená odpadová voda, ktorá aktivuje sedimenty.

Ako ďalej zdôrazňujú, odkalisko nemá vydané platné integrované povolenie, ani povolenie na osobitné užívanie vôd, čo konštatoval Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že nebezpečné látky uložené v odkalisku ohrozujú zdravie obyvateľov obcí Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, resp. zdravie občanov širokého okolia presahujúceho hranice okresov Michalovce a Vranov nad Topľou, požiadali premiéra Petra Pellegriniho a ministerku vnútra Denisu Sakovú o zaradenie Odkaliska Poša pod proces vyhlásenej mimoriadnej situácie. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti máme za to, že problém Odkaliska Poša si vyžaduje zmenu postupu riešenia, preto Vás žiadame, aby sa do riešenia situácie okolo Odkaliska Poša aktívne zapojila vláda Slovenskej republiky prijatím okamžitých krokov na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov v celom regióne,“ uvádza sa v liste zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy.


Z odkaliska "putuje" cez Kyjovský potok do rieky Ondava.

Ako ďalej píšu, za zásadné považujú, aby príslušné ministerstvá a ďalšie štátne úrady preverili platnosť všetkých vydaných povolení na prevádzku odkaliska, vrátane preverenia postupu štátnych orgánov, ktoré majú povinnosť na základe platných zákonov kontrolovať činnosť producentov znečistenia, ktorý aktuálne prevádzkujú odkalisko a činnosť súvisiacu s odkaliskom. „Obce Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec a široká verejnosť sú pripravené byť maximálne nápomocné pri riešení tohto vážneho problému, ale bez pomoci vlády Slovenskej republiky a iných štátnych orgánov sa problém odkaliska, a teda ochrany zdravia obyvateľov regiónu, vyriešiť nedá. K riešeniu celej situácie sú nevyhnutné finančné prostriedky, preto vás žiadame o uvoľnenie finančných zdrojov potrebných na riešenie situácie okolo Odkaliska Poša a uskladnených nebezpečných látok,“ dodávajú zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy.

Autor článku sa pod list, ktorým oslovili zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú, podpísal ako člen petičného výboru.


 

Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko

Správy / Obce / Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko

Zástupcovia samosprávy: Odkalisko Poša predstavuje väčšie riziko
Aké sú môžnosti reklamy?

Na vyhlásenie mimoriadnej situácie v časti Prešovského kraja a v časti Košického kraja k odstráneniu PCB látok nájdených v sudoch v areáli Chemka Strážske zareagovali aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v okrese Vranov nad Topľou. Poslanec PSK Peter Kocák, starostovia Nižného Hrušova Ján Fenčák, Nižného Hrabovca Marcela Pčolinská a Poše Tadeáš Malý oslovili listom predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú.

Odkalisko Poša je evidované Ministerstvom životného prostredia SR ako environmentálna záťaž. V porovnaní so situáciou v areáli Chemka Strážske zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v okrese Vranov nad Topľou upozorňujú na kontamináciu prostredia nielen PCB látkami, ale aj ďalšími nebezpečnými látkami (arzén a iné). Zároveň pripomínajú, že pritekajúca tzv. vyčistená odpadová voda z bývalého areálu Chemka Strážske aktivuje sedimenty, v dôsledku čoho sú látky uložené v odkalisku následne vyplavované cez Kyjovský potok do rieky Ondava. Znepokojenie vyvoláva aj fakt, že v rokoch 2014 až 2019 boli v ČOV v Strážskom likvidované nebezpečné látky z celého územia SR, preto sa dôvodne obávajú, že úroveň znečistenia odkaliska sa mohla ešte znásobiť. „Odkalisko nebolo vybudované na uloženie nebezpečných látok, ktoré sa tam počas činnosti bývalého štátneho podniku Chemko Strážske uložili. Odkalisko je verejne prístupné bez akéhokoľvek zabezpečenia. Voľný prístup k nemu majú ľudia, ako aj voľne žijúce zvieratá, čím sa znehodnocuje potravinový reťazec v širokom okolí. Dovolíme si teda poukázať na to, že problém PCB látok uskladnených v Odkalisku Poša má ešte väčšie rozmery a zásadný dopad na zdravie obyvateľov celého regiónu,“ vysvetľujú v liste zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy.


Do odkaliska stále priteká vyčistená odpadová voda, ktorá aktivuje sedimenty.

Ako ďalej zdôrazňujú, odkalisko nemá vydané platné integrované povolenie, ani povolenie na osobitné užívanie vôd, čo konštatoval Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie. Vzhľadom k tomu, že nebezpečné látky uložené v odkalisku ohrozujú zdravie obyvateľov obcí Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, resp. zdravie občanov širokého okolia presahujúceho hranice okresov Michalovce a Vranov nad Topľou, požiadali premiéra Petra Pellegriniho a ministerku vnútra Denisu Sakovú o zaradenie Odkaliska Poša pod proces vyhlásenej mimoriadnej situácie. „Vzhľadom na uvedené skutočnosti máme za to, že problém Odkaliska Poša si vyžaduje zmenu postupu riešenia, preto Vás žiadame, aby sa do riešenia situácie okolo Odkaliska Poša aktívne zapojila vláda Slovenskej republiky prijatím okamžitých krokov na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľov v celom regióne,“ uvádza sa v liste zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy.


Z odkaliska "putuje" cez Kyjovský potok do rieky Ondava.

Ako ďalej píšu, za zásadné považujú, aby príslušné ministerstvá a ďalšie štátne úrady preverili platnosť všetkých vydaných povolení na prevádzku odkaliska, vrátane preverenia postupu štátnych orgánov, ktoré majú povinnosť na základe platných zákonov kontrolovať činnosť producentov znečistenia, ktorý aktuálne prevádzkujú odkalisko a činnosť súvisiacu s odkaliskom. „Obce Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec a široká verejnosť sú pripravené byť maximálne nápomocné pri riešení tohto vážneho problému, ale bez pomoci vlády Slovenskej republiky a iných štátnych orgánov sa problém odkaliska, a teda ochrany zdravia obyvateľov regiónu, vyriešiť nedá. K riešeniu celej situácie sú nevyhnutné finančné prostriedky, preto vás žiadame o uvoľnenie finančných zdrojov potrebných na riešenie situácie okolo Odkaliska Poša a uskladnených nebezpečných látok,“ dodávajú zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy.

Autor článku sa pod list, ktorým oslovili zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy predsedu vlády SR Petra Pellegriniho a ministerku vnútra SR Denisu Sakovú, podpísal ako člen petičného výboru.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok