Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP

Správy / Obce / Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP

Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP
Aké sú môžnosti reklamy?

V nedeľu - 21. júna 2020 sa uskutočnil už v poradí 21. ročník výstupu na Oblík (925 m n.m.). Tento rázovitý neprehliadnuteľný kopec sopečného pôvodu v Slanských vrchoch tvorí jednu z prírodných dominánt okresu Vranov nad Topľou nad obcami Petrovce a Hermanovce.

Účastníci výstupu si pripomenuli historický výstup Štúrovcov na tento kopec pred 176 rokmi v r. 1844 pod vedením Adama Hlovika evanjelického farára, významného predstaviteľa štúrovskej generácie v boji za práva Slovákov v Uhorsku. 
 
V neďalekých lesoch na hore Lysá sídlil pred 76 rokmi štáb partizánskeho zväzku Čapajev, ktorého veliteľom bol Ivan Kononovič Baľuta, dôstojník sovietskej Červenej armády – utečenec z koncentračného tábora a náčelník štábu, hrdina SNP brigádny generál im memoriám Ľudovít Kukorelli. 
 
V chotári obce Petrovce v časti Validlo bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, cez ktoré prúdila materiálna, vojenská i personálna pomoc, lieky a zdravotnícke potreby z bývalého Sovietskeho zväzu partizánom. 
 
Zraz účastníkov výstupu na Oblík bol pri miestnom pohostinstve „Kamienka“ neďaleko pamätníka partizánskeho letiska. Turistický pochod začal pri pamätníku partizánskeho letiska, pokračoval časťou náučného chodníka „Herlica“, na ktorom na náučných tabuliach je v písomnej a obrazovej forme uvedená história vzniku a pôsobenia partizánskeho zväzku „Čapajev“. V časti zvanej „za Harbom“ je rekonštruovaný partizánsky bunker a tento je sprístupnený verejnosti. Aj tento partizánsky bunker si mali možnosť účastníci obhliadnuť. Pochod pokračoval lesnou asfaltovou cestou údolím petrovského potoka s odbočkou ku chate za Oblíkom a odtiaľ prírodovedným náučným chodníkom priamo na vrchol Oblíka. V besede na vrchole Oblíka a pri chate za Oblíkom sa účastníci výstupu oboznámili s priebehom výstupu Štúrovcov na Oblík v r. 1844 i činnosťou a bojovými akciami Čapajevovcov počas SNP. S uvedenými historickými udalosťami prítomných oboznámili Ing. Ján Jenčo, starosta obce Petrovce a Ing. Michal Peter, predseda Oblastného výboru  SZPB vo Vranove nad  Topľou a zároveň predseda ZO SZPB v Petrovciach. Za pomoc miestnych obyvateľov partizánom počas SNP sa fašisti kruto pomstili a 7. septembra 1944 vypálili obce Petrovce, Hermanovce, Zlatú Baňu a Matiaška, ako aj časť mestečka Hanušovce nad Topľou.
 
Podujatie malo nielen športovo – turistický charakter, ale aj poznávací zámer. Vrchol Oblíka je totiž prírodnou rezerváciou pralesovitého charakteru s mnohými zaujímavosťami fauny a flóry. Výstupu sa zúčastnilo 53 osôb, z ktorých väčšina sú členmi SZPB. Medzi účastníkmi nechýbali ani žiaci základných a stredných škôl,  členovia mladej Matice Slovenskej z Vranova nad Topľou, dobrovoľní a profesionálni hasiči a členovia turistického klubu „Krokus“.
 
Na vrchole Oblíka každý obdržal pamätnú vlajočku a po zostupe pri chate za Oblíkom guľáš s pivom alebo minerálkou.
 
Organizátorom bola miestna základná organizácia SZPB v Petrovciach za spolupráce Oblastného výboru SZPB Vranov n/Topľou a obecného úradu v Petrovciach. Akciu finančne podporila obec Petrovce, starostovi ktorej Ing. Jánovi Jenčovi touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za pomoc pri technickom i organizačnom zabezpečení. Organizátori sa tešia na stretnutie o rok.
 
Ing. Michal Peter, predseda Obl. výboru SZPB Vranov nad Topľou
 

Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP

Správy / Obce / Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP

Turistickým pochodom vyjadrili vďaku a uznanie Štúrovcom i účastníkom SNP
Aké sú môžnosti reklamy?

V nedeľu - 21. júna 2020 sa uskutočnil už v poradí 21. ročník výstupu na Oblík (925 m n.m.). Tento rázovitý neprehliadnuteľný kopec sopečného pôvodu v Slanských vrchoch tvorí jednu z prírodných dominánt okresu Vranov nad Topľou nad obcami Petrovce a Hermanovce.

Účastníci výstupu si pripomenuli historický výstup Štúrovcov na tento kopec pred 176 rokmi v r. 1844 pod vedením Adama Hlovika evanjelického farára, významného predstaviteľa štúrovskej generácie v boji za práva Slovákov v Uhorsku. 
 
V neďalekých lesoch na hore Lysá sídlil pred 76 rokmi štáb partizánskeho zväzku Čapajev, ktorého veliteľom bol Ivan Kononovič Baľuta, dôstojník sovietskej Červenej armády – utečenec z koncentračného tábora a náčelník štábu, hrdina SNP brigádny generál im memoriám Ľudovít Kukorelli. 
 
V chotári obce Petrovce v časti Validlo bolo prvé partizánske letisko na východnom Slovensku, cez ktoré prúdila materiálna, vojenská i personálna pomoc, lieky a zdravotnícke potreby z bývalého Sovietskeho zväzu partizánom. 
 
Zraz účastníkov výstupu na Oblík bol pri miestnom pohostinstve „Kamienka“ neďaleko pamätníka partizánskeho letiska. Turistický pochod začal pri pamätníku partizánskeho letiska, pokračoval časťou náučného chodníka „Herlica“, na ktorom na náučných tabuliach je v písomnej a obrazovej forme uvedená história vzniku a pôsobenia partizánskeho zväzku „Čapajev“. V časti zvanej „za Harbom“ je rekonštruovaný partizánsky bunker a tento je sprístupnený verejnosti. Aj tento partizánsky bunker si mali možnosť účastníci obhliadnuť. Pochod pokračoval lesnou asfaltovou cestou údolím petrovského potoka s odbočkou ku chate za Oblíkom a odtiaľ prírodovedným náučným chodníkom priamo na vrchol Oblíka. V besede na vrchole Oblíka a pri chate za Oblíkom sa účastníci výstupu oboznámili s priebehom výstupu Štúrovcov na Oblík v r. 1844 i činnosťou a bojovými akciami Čapajevovcov počas SNP. S uvedenými historickými udalosťami prítomných oboznámili Ing. Ján Jenčo, starosta obce Petrovce a Ing. Michal Peter, predseda Oblastného výboru  SZPB vo Vranove nad  Topľou a zároveň predseda ZO SZPB v Petrovciach. Za pomoc miestnych obyvateľov partizánom počas SNP sa fašisti kruto pomstili a 7. septembra 1944 vypálili obce Petrovce, Hermanovce, Zlatú Baňu a Matiaška, ako aj časť mestečka Hanušovce nad Topľou.
 
Podujatie malo nielen športovo – turistický charakter, ale aj poznávací zámer. Vrchol Oblíka je totiž prírodnou rezerváciou pralesovitého charakteru s mnohými zaujímavosťami fauny a flóry. Výstupu sa zúčastnilo 53 osôb, z ktorých väčšina sú členmi SZPB. Medzi účastníkmi nechýbali ani žiaci základných a stredných škôl,  členovia mladej Matice Slovenskej z Vranova nad Topľou, dobrovoľní a profesionálni hasiči a členovia turistického klubu „Krokus“.
 
Na vrchole Oblíka každý obdržal pamätnú vlajočku a po zostupe pri chate za Oblíkom guľáš s pivom alebo minerálkou.
 
Organizátorom bola miestna základná organizácia SZPB v Petrovciach za spolupráce Oblastného výboru SZPB Vranov n/Topľou a obecného úradu v Petrovciach. Akciu finančne podporila obec Petrovce, starostovi ktorej Ing. Jánovi Jenčovi touto cestou vyjadrujeme poďakovanie za pomoc pri technickom i organizačnom zabezpečení. Organizátori sa tešia na stretnutie o rok.
 
Ing. Michal Peter, predseda Obl. výboru SZPB Vranov nad Topľou
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok