Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach

Správy / Ostatné / Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach

Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach
Aké sú môžnosti reklamy?

Vzhľadom na aktuálne priaznivú epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je možné, aby zdravotnícke zariadenia udelili výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval v tejto súvislosti odporúčané postupy pre sprievod a návštevy pacientov, ako aj pre návštevy kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom. Podnetom pre ich tvorbu boli psycho-sociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia COVID-19.
 
Ako uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková, pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov môžu byť udelené výnimky za týchto okolností:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, 
- návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby), 
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
 
 Pre lôžkové zariadenia pre deti sú to nasledovné okolnosti:
- sprievod detského pacienta,
- návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).
 
Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:
- minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),
- dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19
 
Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti  dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa. „Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok,“ vysvetlila Dáša Račková. 
 
Návštevy alebo sprevádzajúce osoby sú povinné vstupovať do ústavného zdravotníckeho zariadenia cez označený vstup. Podmienkou realizácie návštevy, resp. sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení. „V prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) je návšteva, či sprevádzajúca osoba povinná bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť,“ dodala D. Račková.
 

Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach

Správy / Ostatné / Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach

Zdravotnícke zariadenia môžu povoliť návštevy na lôžkových oddeleniach
Aké sú môžnosti reklamy?

Vzhľadom na aktuálne priaznivú epidemiologickú situáciu v SR v súvislosti s ochorením COVID-19 je možné, aby zdravotnícke zariadenia udelili výnimky zo zákazu návštev lôžkových oddelení za jasne stanovených hygienických pravidiel a protiepidemických opatrení. 

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval v tejto súvislosti odporúčané postupy pre sprievod a návštevy pacientov, ako aj pre návštevy kňaza pre vykonávanie duchovných služieb pacientom. Podnetom pre ich tvorbu boli psycho-sociálne dôsledky odlúčenia blízkych príbuzných v čase epidemického výskytu ochorenia COVID-19.
 
Ako uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Dáša Račková, pre lôžkové zariadenia pre dospelých pacientov môžu byť udelené výnimky za týchto okolností:
- návšteva pacienta v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, 
- návšteva kňaza alebo duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich pre vysluhovanie sviatostí,
- jeden sprievod pri pôrode a popôrodnej starostlivosti,
- jedna osoba pre sprevádzanie pacienta pri prepustení z nemocnice,
- jedna osoba u pacienta s poruchami duševného zdravia, ako je demencia, porucha učenia alebo autizmus (ak by neprítomnosť spôsobila stavy úzkosti osoby), 
- s psychickými ochoreniami podľa indikácie lekára v prípade, ak neprítomnosť osoby môže nepriaznivo vplývať na výsledky liečebného procesu,
- návšteva pacienta v umelom spánku na OAIM v prípade, ak z liečebného hľadiska je táto návšteva, indikovaná napr. stavy po ťažkých traumatických poradeniach, coma vigile a pod.
 
 Pre lôžkové zariadenia pre deti sú to nasledovné okolnosti:
- sprievod detského pacienta,
- návšteva dieťaťa v paliatívnej starostlivosti príbuznými dieťaťa vrátane iných detí žijúcich s rodičmi v spoločnej domácnosti (bez príznakov respiračnej a/alebo gastrointestinálnej infekcie).
 
Opatrenia pri návšteve novorodeneckých oddelení:
- minimalizovať návštevy na jednu až dve osoby, rodičov (osoby by nemali rotovať, opakovane by mala navštevovať novorodenca tá istá osoba),
- dodržiavať všeobecné opatrenia pre návštevy a sprievody (triedenie, hygiena rúk a použitie OOP) počas pandémie COVID-19
 
Rodičia by mali mať aj počas pandémie COVID-19 možnosť podieľať sa na starostlivosti o svoje dieťa v rozsahu primeranom epidemiologickej situácii a s ohľadom na stavebné členenie oddelenia a možnosti  dodržiavať vyžadujúcu úroveň hygienicko-epidemiologického režimu. Novorodenecké oddelenie posúdi tieto podmienky a podľa nich stanoví možnosť a podmienky prítomnosti rodičov  počas celého dňa. „Na rodičov by sa nemalo pozerať ako na návštevy, akékoľvek rodičovské obmedzenia by mali byť prijímané len v čase významného rizika šírenia vírusu SARS-CoV-2. Od rodičov sa vyžaduje prísne dodržiavanie stanovených podmienok,“ vysvetlila Dáša Račková. 
 
Návštevy alebo sprevádzajúce osoby sú povinné vstupovať do ústavného zdravotníckeho zariadenia cez označený vstup. Podmienkou realizácie návštevy, resp. sprievodu je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení. „V prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho  respiračného ochorenia (napr. kašeľ alebo dýchavičnosť) je návšteva, či sprevádzajúca osoba povinná bezodkladne opustiť zariadenie, a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť,“ dodala D. Račková.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok