Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva

Správy / Ostatné / Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva

Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva
Aké sú môžnosti reklamy?

Už 75 rokov uplynulo od ukončenia 2. svetovej vojny, ale aj dnes sú ešte osudy mnohých Slovákov, ktorí v nej bojovali za našu slobodu málo známe. V mnohých prípadoch sa jedná o vojakov bojujúcich hlavne na západnom fronte. Doteraz boli spracované príbehy skôr významnejších osobností. Vo vojne však bojovalo so zbraňou v ruke mnoho obyčajných ľudí, pričom sa často o nich nič nevie ani v rodnom meste, či obci. Jedným z nich bol aj Ján Kmec z Hanušoviec nad Topľou. Tento mladý chlapec chcel svoje protifašistické cítenie uplatniť v zahraničnom československom vojsku vo Veľkej Británii. Jeho krátky životný príbeh bol doteraz, podľa mojich zistení, spracovaný len útržkovo a nedostatočne. Aj týmto článkom chcem doplniť doteraz neúplne preskúmanú históriu slovenských letcov bojujúcich v RAF vo Veľkej Británii.

Ján Kmec sa narodil 7. júla 1923 v Hanušovciach n. T. v evanjelickej rodine. Vo svojom rodisku absolvoval základné vzdelanie. V auguste 1938 opustil Československo a vycestoval do Kanady. Pobudol tam niekoľko rokov a pravdepodobne býval u svojho príbuzného Johna Lipaja v Montreale. Keď sa v roku 1942 rozhodol vstúpiť do formujúcich sa zahraničných československých jednotiek vo V. Británii, pracoval ako záhradník. Prípravná fáza jeho vojenskej služby začínala už v Kanade. Kanada bola geograficky aj politicky úzko prepojená na V. Britániu a svoje územie v začiatkoch vojny poskytla na formovanie nových britských vojenských síl (budovanie letectva, výcvik, ochranu a dopĺňanie vojenskej výzbroje a pod.). Týmto dôvodom boli hlavne intenzívne nemecké letecké útoky na Britské ostrovy, predovšetkým v roku 1940.
 
Dňa 10. marca 1942 bol J. Kmec prijatý do britského RAF (Royal Air Force – Kráľovské letectvo) už v Mautrede Canada. Zo zámoria sa do V. Británie dopravil loďou 19. apríla 1942. Hneď na druhý deň bol prezentovaný ako príslušník československého zahraničného vojska a začlenený do kráľovskej dobrovoľníckej rezervy vzdušných síl s prideleným evidenčným číslo 654733. Jeho letecký výcvik prebiehal od augusta 1942. Zameriaval sa hlavne na obslužné činnosti v letectve, rádiotelegrafiu, streleckú prípravu, ktorú zabezpečovali britskí inštruktori. J. Kmec bol v tom čase zaradený do RAF jednotky č. 6 O.T.U (Operation Training Unit -  Operačná tréningová jednotka). Od 30. marca 1943 bol spolu s inými Čechmi a Slovákmi účastníkom leteckého výcviku v kurzu označeným č. 15. Mal zabezpečiť vyškolenie nových vojakov prevažne pre československú 311. leteckú bombardovaciu peruť, ktorá bola od roku 1940 súčasťou britskej RAF.
 
Výcvik v letectve bol pomerne tvrdý, intenzívny a v priebehu vojny v ňom dochádzalo často aj k smrteľným nehodám. Obeťou jednej z nich sa stal aj Ján Kmec. Dňa 21. mája 1943 niekoľko minút po 12. hod. zo základne Silloth vo Veľkej Británii odštartovalo lietadlo typu Wellington X HE 546, ktoré bolo súčasťou jednotky č. 6  O.T.U. Tvorila ju zmiešaná anglicko - česko - slovenská posádka v zložení: nadpor. Kenneth Alfred Embery (21- ročný Brit, ktorý školil leteckých nováčikov), čatár Miroslav Podborský - prvý pilot (23- ročný rodák z Moravských Janovic), čatár František Raška - druhý pilot (25- ročný rodák z Kopřivnice), poručík František Bouda- navigátor (26- ročný rodák z Viedne) a čatár Ján Kmec – radiotelegrafista a strelec. Na palube lietadla chýbali dvaja členovia z pôvodnej zostavy posádky lietadla, ktorí sa tiež zúčastňovali leteckého kurzu. Boli to strelci – čatári Václav Blahna (28-ročný, zahynul v auguste 1943) a Jaroslav  Hájek (27- ročný, vojnu prežil a zomrel v roku 1995, 4 krát vyznamenaný Čsl. vojnovým krížom). Prebiehal cvičný let nad Solwayským zálivom, blízko Castle Ross – Cumberland, blízko britskej pevniny, s úlohou bombardovať plávajúci cieľ z malej výšky.
 
Po zhodení bomby, niekoľko minút po 13. hod., lietadlo narazilo na vodnú hladinu a došlo k jeho pádu do mora. Pri tomto nešťastí zahynul M. Podborský, K.A. Embery a Ján Kmec. Ich telá pohltilo more a už ich nevydalo. Námorníkom zo sprievodného remorkéra sa podarilo zvyšných dvoch ranených letcov zachrániť a previesť do nemocnice v Kircutbright. Ich neskorší životný osud bol však tragický – F. Raška zahynul pri bojovom lete v júni 1944 nad Francúzskom a F. Bouda zahynul v marci 1945 pri leteckej nehode vo V. Británii. Telo Jána Kmeca pohltilo more, bol vyhlásený za nezvestného. Predstavitelia V. Británie však naň ako na človeka - cudzinca bojujúceho za obranu ich krajiny proti nepriateľovi  nezabudli a uctili si jeho pamiatku tým, že jeho meno sa stalo súčasťou zápisu (panel č. 156) na Pamätníku obetiam 2. svetovej vojny v Runnymede, grófstvo Surrey na kopci Coopers Hill pri rieke Temža. Ján Kmec dosiahol počas krátkej vojenskej služby hodnosť čatára, ale začiatkom 90. rokoch 20. stor. bol v Československu povýšený do hodnosti majora in memoriam. Za jeho vojenské zásluhy počas bojov v 2. svetovej vojne mu bolo v roku 1946 udelené vyznamenanie Československý vojnový kríž in memoriam.
 
Mgr. Peter Šafranko, historik
 

Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva

Správy / Ostatné / Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva

Hanušovčan Ján Kmec lietal v službách britského Kráľovského letectva
Aké sú môžnosti reklamy?

Už 75 rokov uplynulo od ukončenia 2. svetovej vojny, ale aj dnes sú ešte osudy mnohých Slovákov, ktorí v nej bojovali za našu slobodu málo známe. V mnohých prípadoch sa jedná o vojakov bojujúcich hlavne na západnom fronte. Doteraz boli spracované príbehy skôr významnejších osobností. Vo vojne však bojovalo so zbraňou v ruke mnoho obyčajných ľudí, pričom sa často o nich nič nevie ani v rodnom meste, či obci. Jedným z nich bol aj Ján Kmec z Hanušoviec nad Topľou. Tento mladý chlapec chcel svoje protifašistické cítenie uplatniť v zahraničnom československom vojsku vo Veľkej Británii. Jeho krátky životný príbeh bol doteraz, podľa mojich zistení, spracovaný len útržkovo a nedostatočne. Aj týmto článkom chcem doplniť doteraz neúplne preskúmanú históriu slovenských letcov bojujúcich v RAF vo Veľkej Británii.

Ján Kmec sa narodil 7. júla 1923 v Hanušovciach n. T. v evanjelickej rodine. Vo svojom rodisku absolvoval základné vzdelanie. V auguste 1938 opustil Československo a vycestoval do Kanady. Pobudol tam niekoľko rokov a pravdepodobne býval u svojho príbuzného Johna Lipaja v Montreale. Keď sa v roku 1942 rozhodol vstúpiť do formujúcich sa zahraničných československých jednotiek vo V. Británii, pracoval ako záhradník. Prípravná fáza jeho vojenskej služby začínala už v Kanade. Kanada bola geograficky aj politicky úzko prepojená na V. Britániu a svoje územie v začiatkoch vojny poskytla na formovanie nových britských vojenských síl (budovanie letectva, výcvik, ochranu a dopĺňanie vojenskej výzbroje a pod.). Týmto dôvodom boli hlavne intenzívne nemecké letecké útoky na Britské ostrovy, predovšetkým v roku 1940.
 
Dňa 10. marca 1942 bol J. Kmec prijatý do britského RAF (Royal Air Force – Kráľovské letectvo) už v Mautrede Canada. Zo zámoria sa do V. Británie dopravil loďou 19. apríla 1942. Hneď na druhý deň bol prezentovaný ako príslušník československého zahraničného vojska a začlenený do kráľovskej dobrovoľníckej rezervy vzdušných síl s prideleným evidenčným číslo 654733. Jeho letecký výcvik prebiehal od augusta 1942. Zameriaval sa hlavne na obslužné činnosti v letectve, rádiotelegrafiu, streleckú prípravu, ktorú zabezpečovali britskí inštruktori. J. Kmec bol v tom čase zaradený do RAF jednotky č. 6 O.T.U (Operation Training Unit -  Operačná tréningová jednotka). Od 30. marca 1943 bol spolu s inými Čechmi a Slovákmi účastníkom leteckého výcviku v kurzu označeným č. 15. Mal zabezpečiť vyškolenie nových vojakov prevažne pre československú 311. leteckú bombardovaciu peruť, ktorá bola od roku 1940 súčasťou britskej RAF.
 
Výcvik v letectve bol pomerne tvrdý, intenzívny a v priebehu vojny v ňom dochádzalo často aj k smrteľným nehodám. Obeťou jednej z nich sa stal aj Ján Kmec. Dňa 21. mája 1943 niekoľko minút po 12. hod. zo základne Silloth vo Veľkej Británii odštartovalo lietadlo typu Wellington X HE 546, ktoré bolo súčasťou jednotky č. 6  O.T.U. Tvorila ju zmiešaná anglicko - česko - slovenská posádka v zložení: nadpor. Kenneth Alfred Embery (21- ročný Brit, ktorý školil leteckých nováčikov), čatár Miroslav Podborský - prvý pilot (23- ročný rodák z Moravských Janovic), čatár František Raška - druhý pilot (25- ročný rodák z Kopřivnice), poručík František Bouda- navigátor (26- ročný rodák z Viedne) a čatár Ján Kmec – radiotelegrafista a strelec. Na palube lietadla chýbali dvaja členovia z pôvodnej zostavy posádky lietadla, ktorí sa tiež zúčastňovali leteckého kurzu. Boli to strelci – čatári Václav Blahna (28-ročný, zahynul v auguste 1943) a Jaroslav  Hájek (27- ročný, vojnu prežil a zomrel v roku 1995, 4 krát vyznamenaný Čsl. vojnovým krížom). Prebiehal cvičný let nad Solwayským zálivom, blízko Castle Ross – Cumberland, blízko britskej pevniny, s úlohou bombardovať plávajúci cieľ z malej výšky.
 
Po zhodení bomby, niekoľko minút po 13. hod., lietadlo narazilo na vodnú hladinu a došlo k jeho pádu do mora. Pri tomto nešťastí zahynul M. Podborský, K.A. Embery a Ján Kmec. Ich telá pohltilo more a už ich nevydalo. Námorníkom zo sprievodného remorkéra sa podarilo zvyšných dvoch ranených letcov zachrániť a previesť do nemocnice v Kircutbright. Ich neskorší životný osud bol však tragický – F. Raška zahynul pri bojovom lete v júni 1944 nad Francúzskom a F. Bouda zahynul v marci 1945 pri leteckej nehode vo V. Británii. Telo Jána Kmeca pohltilo more, bol vyhlásený za nezvestného. Predstavitelia V. Británie však naň ako na človeka - cudzinca bojujúceho za obranu ich krajiny proti nepriateľovi  nezabudli a uctili si jeho pamiatku tým, že jeho meno sa stalo súčasťou zápisu (panel č. 156) na Pamätníku obetiam 2. svetovej vojny v Runnymede, grófstvo Surrey na kopci Coopers Hill pri rieke Temža. Ján Kmec dosiahol počas krátkej vojenskej služby hodnosť čatára, ale začiatkom 90. rokoch 20. stor. bol v Československu povýšený do hodnosti majora in memoriam. Za jeho vojenské zásluhy počas bojov v 2. svetovej vojne mu bolo v roku 1946 udelené vyznamenanie Československý vojnový kríž in memoriam.
 
Mgr. Peter Šafranko, historik
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok