Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici

Správy / Mesto Vranov / Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici

Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestská tržnica vo Vranove nad Topľou, ktorá aktuálne prechádza rekonštrukciou, by mala začať svoju prevádzku v júli. Pripomíname, že momentálne je, v čase od 7.00 do 15.00 hod., na parkovisku medzi ulicami Ondavská a Bernolákova (parkovisko pri mestskej tržnici) zriadený na šestnástich stoloch ambulantný predaj zeleninových priesad a zeleniny. 

Mestská tržnica vo Vranove nad Topľou prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou. Búracie práce sa začali v závere minulého roka. Podľa zmluvy by mala trvať výstavba osem mesiacov. Vranovská samospráva získala na jej rekonštrukciu 200 tis. eur z Akčného plánu a z vlastných prostriedkov zainvestuje 80 tis. eur. 

Ako informovalo mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke, zrekonštruované trhovisko na Ondavskej ulici začne svoju prevádzku pravdepodobne od 1. júla 2020. „Súčasťou trhoviska sú aj stánky s trvalým stanovišťom. Vyzývame všetkých záujemcov o predajné miesta, resp. stánky s trvalým stanovišťom, aby svoj záujem písomne oznámili správcovi trhoviska – oddeleniu bytov a nebytových priestorov v termíne do 20. mája 2020,“ citujeme z mestského webu. 

Ak bude záujem väčší, ako je počet stánkov s trvalým stanovišťom, nájomné za takéto predajné miesto sa stanoví na základe ponukového konania, organizovaného správcom trhoviska v zmysle platného VZN. Viac informácii získate na www.vranov.sk

Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici

Správy / Mesto Vranov / Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici

Záujemcovia môžu podávať žiadosti o trvalé stánky na mestskej tržnici
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestská tržnica vo Vranove nad Topľou, ktorá aktuálne prechádza rekonštrukciou, by mala začať svoju prevádzku v júli. Pripomíname, že momentálne je, v čase od 7.00 do 15.00 hod., na parkovisku medzi ulicami Ondavská a Bernolákova (parkovisko pri mestskej tržnici) zriadený na šestnástich stoloch ambulantný predaj zeleninových priesad a zeleniny. 

Mestská tržnica vo Vranove nad Topľou prechádza v týchto dňoch rekonštrukciou. Búracie práce sa začali v závere minulého roka. Podľa zmluvy by mala trvať výstavba osem mesiacov. Vranovská samospráva získala na jej rekonštrukciu 200 tis. eur z Akčného plánu a z vlastných prostriedkov zainvestuje 80 tis. eur. 

Ako informovalo mesto Vranov nad Topľou na svojej webovej stránke, zrekonštruované trhovisko na Ondavskej ulici začne svoju prevádzku pravdepodobne od 1. júla 2020. „Súčasťou trhoviska sú aj stánky s trvalým stanovišťom. Vyzývame všetkých záujemcov o predajné miesta, resp. stánky s trvalým stanovišťom, aby svoj záujem písomne oznámili správcovi trhoviska – oddeleniu bytov a nebytových priestorov v termíne do 20. mája 2020,“ citujeme z mestského webu. 

Ak bude záujem väčší, ako je počet stánkov s trvalým stanovišťom, nájomné za takéto predajné miesto sa stanoví na základe ponukového konania, organizovaného správcom trhoviska v zmysle platného VZN. Viac informácii získate na www.vranov.sk

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok