Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur

Správy / Mesto Vranov / Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur

Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Koronakríza zasiahla aj finančnú kondíciu samospráv. Vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý odhaduje výpadok príjmov vo výške 823 tis. eur. Informoval o tom na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
Analýza vedúceho ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milana Malého vychádza zo záverov Výboru pre daňové prognózy o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Dodáme, že výbor reagoval na strednodobú prognózu podielov z výnosu daní právnických a fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy v rokoch 2020-2023.
 
Keďže stále nie sú známe definitívne dopady koronakrízy na slovenskú ekonomiku a s tým spojené príjmy pre samosprávu, reč je iba o odhade. M. Malý v prvej polovici apríla na základe vtedajšieho vývoja pracoval s alternatívou, kedy Vranov nad Topľou mohol zaznamenať výpadok medzi 0,5 až 2,5 mil. eur. „Pôvodne sme pracovali so stredným, teda druhým scenárom. Ten by znamenal výpadok príjmu v sume približne 1,8 mil. eur, no tento krajný scenár sa nenaplnil, pretože vláda prijala viaceré opatrenia, najmä preplácanie miezd zamestnancov, ktoré tlmia negatívny dopad aktuálnej situácie na výnos DPFO,“ vysvetľoval Milan Malý. 
 
Na základe aktuálnej situácie k 23. aprílu by výpadok príjmu z podielových daní predstavoval pre mesto Vranov nad  Topľou 763 tis. €. V oblasti daňových príjmov, okrem výpadku príjmov z titulu neplnenia podielovej dane, očakáva vranovská samospráva pri aktuálnom procese postupného uvoľňovania opatrení aj zníženie predpisu dane za užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania a u nedaňových príjmov zníženie príjmu za povinný odvod za rulety a videohry. „Zrátané spolu, na bežných príjmoch mesto môže prísť o 823 tis. €, pričom definitívnu sumu nevieme momentálne presne vyčísliť. Môžeme len predpokladať aký dopad bude mať táto situácia aj na inkaso príjmov z miestnych daní, poplatku za odpad, prípadne príjmy z prenájmov,“ dodal M. Malý. 
 
Pozitívnou správou je, že vláda SR vyčlenila 90 mil. eur z eurofondov. Ako uviedol M. Malý, financie sa z rezortu školstva presunú na ministerstvo práce a použijú sa na platy vo výške 80 percent priemernej mzdy pre viac ako 21-tisíc zamestnancov materských škôl na mesiace apríl, máj a jún. „Podľa našich prepočtov by tak mestu mohla byť poskytnutá pomoc v sume 222 tis. €, ak by išlo len o pedagogických pracovníkov. Pokiaľ by išlo aj o nepedagogických zamestnancov, mohlo by to byť až 310 tis. € na tri mesiace,“ informoval M. Malý. 
 
Smerom k výdavkovej časti vydal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan interné usmernenie, na základe ktorého vedúcim oddelení a zamestnancom zodpovedným za čerpanie rozpočtových programov až do odvolania odporučil dôsledne zvážiť všetky rozpočtované výdavky a nerealizovať verejné obstarávania, zmluvy, ani objednávky na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné k zachovaniu prevádzky úradu a plneniu základných kompetencií samosprávy. Taktiež bol pozastavený proces prerokovania dotácií z rozpočtu mesta. Okrem spomínaných opatrení mesto vyzvalo svoje obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu k maximálnemu šetreniu výdavkov a realizovaniu len najnevyhnutejších nákupov, vrátane šetrenia energií v súvislosti s uzavretím školských prevádzok. Ako doplnil M. Malý, celková úspora na nerealizovaných rozpočtovaných výdavkoch by mohla priniesť zníženie bežných a kapitálových výdavkov o cca 1,0 mil. €. Pomocnú ruku podal aj štát prijatím zákona „lex corona“, ktorý upravuje výnimky z rozpočtových pravidiel pre samosprávy počas koronakrízy. „O tejto situácii komunikujeme s poslancami a na skoro dennej báze aj v rámci vedenia mesta. Tiež sme komunikovali s niektorými našimi bankami o možnosti odkladov splátok istiny úverov, čo by pri polročnom odklade predstavovalo sumu cca 210 tis €. Keďže táto možnosť predstavuje najnákladnejší variant, skôr by sme sa horšie časy pokúsili preklenúť použitím zdrojov rezervného fondu, prípadne čerpaním kontokorentného úveru,“ naznačil scenár M. Malý.  
 
Vranovskí poslanci otvorili aj tému korigovania nájmov pre súkromné prevádzky v mestských priestoroch. M. Malý ich uistil, že vypovedanie zmlúv kvôli ich neplneniu z dôvodu neuhradenia nájmu nehrozí. Zároveň však nepredpokladá ani jeho odpustenie. Za najreálnejší považuje scenár s rozložením splátok za obdobie limitované koronakrízou so splatnosťou v druhom polroku 2020. Radnica zatiaľ s podnikateľmi na túto tému ešte nediskutovala. J. Ragan v tejto súvislosti doplnil, že táto otázka bude predmetom ďalších rokovaní, aj na pôde MsZ s tým, že navrhol, aby sa počkalo aký prístup k refundácii nájmov zvolí štát. „Podnikatelia, ktorí sú v nájme, ho platia nielen mestu, ale väčšia časť z nich je v privátnych priestoroch. Ak štát podnikateľom pomôže, možno nebude potrebné, aby im v ústrety vyšlo aj mesto. Pokiaľ sa tak nestane, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, ale musíme si uvedomiť, že v takomto prípade budú príjmy mesta nižšie. Počkajme teda, aký postoj zaujme štát a podľa toho zareagujeme,“ reagoval Ján Ragan. 

 

Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur

Správy / Mesto Vranov / Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur

Vranov predpokladá výpadok 823 tis. eur, ušetriť dokáže 1 mil. eur
Aké sú môžnosti reklamy?

Koronakríza zasiahla aj finančnú kondíciu samospráv. Vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý odhaduje výpadok príjmov vo výške 823 tis. eur. Informoval o tom na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 
 
Analýza vedúceho ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milana Malého vychádza zo záverov Výboru pre daňové prognózy o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Dodáme, že výbor reagoval na strednodobú prognózu podielov z výnosu daní právnických a fyzických osôb (DPFO) pre samosprávy v rokoch 2020-2023.
 
Keďže stále nie sú známe definitívne dopady koronakrízy na slovenskú ekonomiku a s tým spojené príjmy pre samosprávu, reč je iba o odhade. M. Malý v prvej polovici apríla na základe vtedajšieho vývoja pracoval s alternatívou, kedy Vranov nad Topľou mohol zaznamenať výpadok medzi 0,5 až 2,5 mil. eur. „Pôvodne sme pracovali so stredným, teda druhým scenárom. Ten by znamenal výpadok príjmu v sume približne 1,8 mil. eur, no tento krajný scenár sa nenaplnil, pretože vláda prijala viaceré opatrenia, najmä preplácanie miezd zamestnancov, ktoré tlmia negatívny dopad aktuálnej situácie na výnos DPFO,“ vysvetľoval Milan Malý. 
 
Na základe aktuálnej situácie k 23. aprílu by výpadok príjmu z podielových daní predstavoval pre mesto Vranov nad  Topľou 763 tis. €. V oblasti daňových príjmov, okrem výpadku príjmov z titulu neplnenia podielovej dane, očakáva vranovská samospráva pri aktuálnom procese postupného uvoľňovania opatrení aj zníženie predpisu dane za užívanie verejného priestranstva, dane z ubytovania a u nedaňových príjmov zníženie príjmu za povinný odvod za rulety a videohry. „Zrátané spolu, na bežných príjmoch mesto môže prísť o 823 tis. €, pričom definitívnu sumu nevieme momentálne presne vyčísliť. Môžeme len predpokladať aký dopad bude mať táto situácia aj na inkaso príjmov z miestnych daní, poplatku za odpad, prípadne príjmy z prenájmov,“ dodal M. Malý. 
 
Pozitívnou správou je, že vláda SR vyčlenila 90 mil. eur z eurofondov. Ako uviedol M. Malý, financie sa z rezortu školstva presunú na ministerstvo práce a použijú sa na platy vo výške 80 percent priemernej mzdy pre viac ako 21-tisíc zamestnancov materských škôl na mesiace apríl, máj a jún. „Podľa našich prepočtov by tak mestu mohla byť poskytnutá pomoc v sume 222 tis. €, ak by išlo len o pedagogických pracovníkov. Pokiaľ by išlo aj o nepedagogických zamestnancov, mohlo by to byť až 310 tis. € na tri mesiace,“ informoval M. Malý. 
 
Smerom k výdavkovej časti vydal primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan interné usmernenie, na základe ktorého vedúcim oddelení a zamestnancom zodpovedným za čerpanie rozpočtových programov až do odvolania odporučil dôsledne zvážiť všetky rozpočtované výdavky a nerealizovať verejné obstarávania, zmluvy, ani objednávky na tovary a služby, ktoré nie sú nevyhnutné k zachovaniu prevádzky úradu a plneniu základných kompetencií samosprávy. Taktiež bol pozastavený proces prerokovania dotácií z rozpočtu mesta. Okrem spomínaných opatrení mesto vyzvalo svoje obchodné spoločnosti, rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu k maximálnemu šetreniu výdavkov a realizovaniu len najnevyhnutejších nákupov, vrátane šetrenia energií v súvislosti s uzavretím školských prevádzok. Ako doplnil M. Malý, celková úspora na nerealizovaných rozpočtovaných výdavkoch by mohla priniesť zníženie bežných a kapitálových výdavkov o cca 1,0 mil. €. Pomocnú ruku podal aj štát prijatím zákona „lex corona“, ktorý upravuje výnimky z rozpočtových pravidiel pre samosprávy počas koronakrízy. „O tejto situácii komunikujeme s poslancami a na skoro dennej báze aj v rámci vedenia mesta. Tiež sme komunikovali s niektorými našimi bankami o možnosti odkladov splátok istiny úverov, čo by pri polročnom odklade predstavovalo sumu cca 210 tis €. Keďže táto možnosť predstavuje najnákladnejší variant, skôr by sme sa horšie časy pokúsili preklenúť použitím zdrojov rezervného fondu, prípadne čerpaním kontokorentného úveru,“ naznačil scenár M. Malý.  
 
Vranovskí poslanci otvorili aj tému korigovania nájmov pre súkromné prevádzky v mestských priestoroch. M. Malý ich uistil, že vypovedanie zmlúv kvôli ich neplneniu z dôvodu neuhradenia nájmu nehrozí. Zároveň však nepredpokladá ani jeho odpustenie. Za najreálnejší považuje scenár s rozložením splátok za obdobie limitované koronakrízou so splatnosťou v druhom polroku 2020. Radnica zatiaľ s podnikateľmi na túto tému ešte nediskutovala. J. Ragan v tejto súvislosti doplnil, že táto otázka bude predmetom ďalších rokovaní, aj na pôde MsZ s tým, že navrhol, aby sa počkalo aký prístup k refundácii nájmov zvolí štát. „Podnikatelia, ktorí sú v nájme, ho platia nielen mestu, ale väčšia časť z nich je v privátnych priestoroch. Ak štát podnikateľom pomôže, možno nebude potrebné, aby im v ústrety vyšlo aj mesto. Pokiaľ sa tak nestane, budeme hovoriť o ďalších možnostiach, ale musíme si uvedomiť, že v takomto prípade budú príjmy mesta nižšie. Počkajme teda, aký postoj zaujme štát a podľa toho zareagujeme,“ reagoval Ján Ragan. 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok