Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu

Správy / Mesto Vranov / TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu

TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 28.04.2020 do 30.04.2020. Občania v rodinných domoch v konkrétny deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. „Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad - práčky, chladničky atď.,“ vysvetlil na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou Marcel Kopčo z oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja. 

Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
 
28.04.2020 – Mestská časť – Lomnica: ulice Lomnická, Paláriková, Porubská, Vajanského, Záborského, Kláštorná. Mestská časť – Čemerné: ulice Sadová, Kvetná, Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska, Ružová, Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska.
 
29.04.2020 – ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám. Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II., Sídlisko 1. mája, Okulka.
 
30.04.2020 – ulice Dlhá, Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná, Mestská časť – Vinice: ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen. Svobodu, Jarná, Lúčna, Juh. Mestská časť – Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská, Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova.
 
 

TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu

Správy / Mesto Vranov / TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu

TERMÍNY: Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 28.04.2020 do 30.04.2020. Občania v rodinných domoch v konkrétny deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú. Občania z bytových domov vyložia tento odpad k stojiskám. „Objemový odpad je odpad z domácností, ktorý svojim rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá používaným zberným nádobám, napríklad nábytok, dvere, okno, podlahoviny. Do objemného odpadu nepatrí biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre) a elektronický odpad - práčky, chladničky atď.,“ vysvetlil na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou Marcel Kopčo z oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja. 

Zber bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu:
 
28.04.2020 – Mestská časť – Lomnica: ulice Lomnická, Paláriková, Porubská, Vajanského, Záborského, Kláštorná. Mestská časť – Čemerné: ulice Sadová, Kvetná, Svätopluková, Tolstého, Gorkého, Tehelná, Cintorínska, Zimná, Lesnícka, Trepčianska, Herlianska, Prešovská, Veterná, Slanská, Opálová, Jarková, Makovická, Čemernianska, Ružová, Kukučínova, Železničná, Kpt. Nálepku, Puškinova, Toplianska.
 
29.04.2020 – ulice Mierová, M.Benku, Mlynská, Budovateľská, Staničná, Hronského, M. Lacka, 1. mája, Nám. Slobody, Duklianskych hrdinov, B. Nemcovej, Na hrunku, Dobrianskeho, Bernolákova, Ondavská, Janka Kráľa, Kalinčiakova, IBV Dubník, Dr. C. Daxnera, Pribinova, Rázusova, Štúrova, Hviezdoslavova, Hlovíkova, Lesná, M.R. Štefánika, Sídlisko I., Sídlisko II., Sídlisko 1. mája, Okulka.
 
30.04.2020 – ulice Dlhá, Lúčna, Záhradná, Obchodná, Krátka, Pod dolami, Podhrunská, Na vršku, Nemocničná, Mestská časť – Vinice: ulice Viničná, Slnečná, Urxova, Gen. Svobodu, Jarná, Lúčna, Juh. Mestská časť – Rodinná oblasť: ulice Sládkovičova, Domašská, Komenského, Školská, J. Matušku, Nerudova, P. J. Šafárika, Sládkovičova.
 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok