Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky

Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou doručuje v týchto dňoch do domových a bytových schránok poštové poukazy na úhradu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. Z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie nie sú rozhodnutia pre vyrubenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 doručované doporučene do vlastných rúk. 

Ako informuje mesto Vranov nad Topľou v sprievodnom liste, z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, nebudú v súčasnom období doručované rozhodnutia pre vyrubenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Do schránok boli a sú postupne distribuované poštové poukážky na úhradu miestnej dane a poplatku. „Ak máte záujem o doručenie rozhodnutia, odošlite prosím na mailovú adresu zuzana.kosalkova@vranov.sk stručnú žiadosť a obratom Vám bude elektronickou formou rozhodnutie o vyrubení miestnej dane/poplatku odoslané,“ citujeme z webovej stránky vranovskej radnice. 
 
Ako sa ďalej na mestskom webe uvádza, v prípade otázok môže verejnosť využiť aj tieto kontaktné údaje:
 
Daň z nehnuteľností, daň za psa:
Mária Čechová, tel.č.: 057/7590157, mail: maria.cechova@vranov.sk
 
Miestny poplatok za komunálne odpady:
Eva Karaščáková, tel.č.: 057/7590155, mail: eva.karascakova@vranov.sk
 
„S účinnosťou od 23. 4. 2020 bude pokladnica mesta otvorená v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. Napriek tomu Vás žiadame o uprednostnenie úhrad bezhotovostným prevodom,“ žiada mesto Vranov nad Topľou.
 

Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky

Mesto Vranov doručí na vyžiadanie rozhodnutie o dani/poplatku elektronicky
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou doručuje v týchto dňoch do domových a bytových schránok poštové poukazy na úhradu miestnych daní a miestneho poplatku za komunálny odpad. Z dôvodu zamedzenia šírenia pandémie nie sú rozhodnutia pre vyrubenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2020 doručované doporučene do vlastných rúk. 

Ako informuje mesto Vranov nad Topľou v sprievodnom liste, z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky, nebudú v súčasnom období doručované rozhodnutia pre vyrubenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Do schránok boli a sú postupne distribuované poštové poukážky na úhradu miestnej dane a poplatku. „Ak máte záujem o doručenie rozhodnutia, odošlite prosím na mailovú adresu zuzana.kosalkova@vranov.sk stručnú žiadosť a obratom Vám bude elektronickou formou rozhodnutie o vyrubení miestnej dane/poplatku odoslané,“ citujeme z webovej stránky vranovskej radnice. 
 
Ako sa ďalej na mestskom webe uvádza, v prípade otázok môže verejnosť využiť aj tieto kontaktné údaje:
 
Daň z nehnuteľností, daň za psa:
Mária Čechová, tel.č.: 057/7590157, mail: maria.cechova@vranov.sk
 
Miestny poplatok za komunálne odpady:
Eva Karaščáková, tel.č.: 057/7590155, mail: eva.karascakova@vranov.sk
 
„S účinnosťou od 23. 4. 2020 bude pokladnica mesta otvorená v čase od 8.00 hod. do 11.30 hod. Napriek tomu Vás žiadame o uprednostnenie úhrad bezhotovostným prevodom,“ žiada mesto Vranov nad Topľou.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok