Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári

Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári
Aké sú môžnosti reklamy?


Dôvody, prečo štát nariadil v marginalizovaných rómskych komunitách testovanie na ochorenie COVID-19, boli viackrát mediálne definované. V meste Vranov nad Topľou je rómska komunita exponovane sústredená na Rodinnej oblasti, Budovateľskej ul. a Cintorínskej ul. v mestskej časti Čemerné, kde boli zatiaľ potvrdené tri prípady u 34-ročnej ženy, 6-ročného chlapca a 27-ročného muža. 

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Na Cintorínskej ul. pribudli dva prípady, pozitívny je 6-ročný chlapec

V súvislosti s prvým pozitívnym výsledkom na nový koronavírus na Cintorínskej ul. rokoval v stredu – 15. apríla krízový štáb mesta Vranov nad Topľou. Následne boli testovaní ďalší siedmi rodinní príslušníci 34-ročnej ženy. COVID-19 sa potvrdil u dvoch z nich. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom vo Vranove nad Topľou, v piatok podstúpili testy ďalšie štyri osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným 27-ročným mužom. „Testovanie zabezpečil RÚVZ vo Vranove nad Topľou s mestom Vranov nad Topľou a vykonané bolo vo Vranovskej nemocnici, a.s. Pre takéto prípady bolo na prevoz testovaných občanov vyčlenené a špeciálne upravené vozidlo mesta, ktorého vodič je vybavený potrebnými ochrannými pomôckami na prevoz testovaných občanov,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Pre rodinu, ktorá je v povinnej karanténe, je zabezpečená dodávka potravín a liekov, a to prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov v súčinnosti s mestskou políciou, ktorej príslušníci monitorujú dodržiavanie nariadených opatrení spolu so štyrmi členmi občianskej hliadky. „Vo štvrtok boli 2,5 % roztokom Chloraminu B dezinfikované verejné priestory na Cintorínskej ulici, vstupy do bytových domov, oplotenia domov na tejto ulici, autobusové zastávky, mestský mobiliár, vstupy do predajní, priestory v okolí pošty, novinových stánkov a ostatné plochy, kde sa obyvatelia vo väčšej miere stretávajú. Túto dezinfekciu budú zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb aplikovať na exponované miesta podľa potreby a počasia,“ doplnila E. Fedorňáková.

Na piatkovej tlačovej konferencii označil premiér Igor Matovič situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách za vážnu. Dodal síce, že existuje plán, ktorý na ňu reaguje, ale detaily prezradiť nechcel. „Plán sme dostali k dispozícii. Keďže je dosť rozsiahly, nebudeme o ňom teraz informovať. Musíme ho ešte vyhodnotiť, lebo ide o vážne rozhodnutie ako k tomuto problému pristúpiť. Nepôjdeme na to zbrklým spôsobom v zmysle toho, že dnes niečo povieme a potom by sme to prípadne museli korigovať,“ vysvetľoval predseda vlády SR Igor Matovič. 

Na spomínanej tlačovke sa redaktorka TA3 Lenka Ježová pýtala na prípad, kedy muž po absolvovaní testu odišiel z osady bez toho, aby poznal výsledok. Polícia ho zachytila na hraniciach a hoci v tom čase už bolo u neho definitívne potvrdené ochorenie COVID-19, policajti túto informáciu nemali, preto ho posadili do autobusu s repatriantmi z Austrálie. Otázka znela, či je problém, aby aj ostatné zložky, v tomto prípade policajti na hranici, mohli zdieľať informácie o pozitívne testovaných osobách a nevystavovali riziku seba, ani ostatných. „Systém počíta s tým, že osoba počká na výsledok, ale môže sa stať aj takýto prípad, jeden z tisíc. My máme k dispozícii on line databázu a nebránim sa tomu, aby sme ju poskytli napr. polícii, ale musíme si to prejsť s právnikmi, v akom rozsahu im môžeme údaje poskytnúť,“ reagoval hlavný hygienik Ján Mikas. Premiér I. Matovič na margo tohto prípadu prisľúbil, že „ešte dnes bude úrad verejného zdravotníctva kontaktovať ministerstvo vnútra a zabezpečia tieto informácie.“

 V rámci rokovania krízového štábu mesta Vranov nad Topľou boli prijaté následné opatrenia:

1. RÚVZ zabezpečí testovanie  vytypovaných občanov na Ulici cintorínskej a na základe výsledkov určí ďalší postup ohľadom karantény obyvateľov v tejto lokalite. 

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí:

2. Vozidlo a ochranné pomôcky pre vodiča na prevoz testovaných občanov. 

3. Občianske hliadky a mestskú políciu, ktorí budú monitorovať Cintorínsku ulicu 

4. Pre rodinu, ktorá je v karanténe, dodať potraviny a lieky cez TSP v súčinnosti s mestskou políciou.

5. Dezinfekciu Cintorínskej ulice a okolia – dom smútku.

6. Dezinfekčné potreby a ochranné prostriedky pre zamestnancov mesta.

7. Určuje sa ako stredisko karanténnej budovy – Komunitné centrum na Cintorínskej ulici, ktoré v prípade potreby vybaviť potrebným zariadením a ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami. 

8. Vytypuje v rámci mesta ďalšie objekty, ktoré budú slúžiť ako karanténne stredisko pre občanov mesta a to pre 2 typy prípadov: 

• rizikové prípady (bez príznakov, napr. príbuzní pozitívne testovaných), 

• pozitívne testovaní – ľahší priebeh 

9. Podľa vývoja situácie na území mesta operatívne riešiť úlohy a opatrenia s jednotlivými zainteresovanými zložkami.

 

Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári

Mesto Vranov dezinfikuje Čemerné, policajtov zachraňujú novinári
Aké sú môžnosti reklamy?


Dôvody, prečo štát nariadil v marginalizovaných rómskych komunitách testovanie na ochorenie COVID-19, boli viackrát mediálne definované. V meste Vranov nad Topľou je rómska komunita exponovane sústredená na Rodinnej oblasti, Budovateľskej ul. a Cintorínskej ul. v mestskej časti Čemerné, kde boli zatiaľ potvrdené tri prípady u 34-ročnej ženy, 6-ročného chlapca a 27-ročného muža. 

SÚVISIACI ČLÁNOK:
Na Cintorínskej ul. pribudli dva prípady, pozitívny je 6-ročný chlapec

V súvislosti s prvým pozitívnym výsledkom na nový koronavírus na Cintorínskej ul. rokoval v stredu – 15. apríla krízový štáb mesta Vranov nad Topľou. Následne boli testovaní ďalší siedmi rodinní príslušníci 34-ročnej ženy. COVID-19 sa potvrdil u dvoch z nich. Ako informoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR so sídlom vo Vranove nad Topľou, v piatok podstúpili testy ďalšie štyri osoby, ktoré boli v kontakte s infikovaným 27-ročným mužom. „Testovanie zabezpečil RÚVZ vo Vranove nad Topľou s mestom Vranov nad Topľou a vykonané bolo vo Vranovskej nemocnici, a.s. Pre takéto prípady bolo na prevoz testovaných občanov vyčlenené a špeciálne upravené vozidlo mesta, ktorého vodič je vybavený potrebnými ochrannými pomôckami na prevoz testovaných občanov,“ uviedla hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková. 

Pre rodinu, ktorá je v povinnej karanténe, je zabezpečená dodávka potravín a liekov, a to prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov v súčinnosti s mestskou políciou, ktorej príslušníci monitorujú dodržiavanie nariadených opatrení spolu so štyrmi členmi občianskej hliadky. „Vo štvrtok boli 2,5 % roztokom Chloraminu B dezinfikované verejné priestory na Cintorínskej ulici, vstupy do bytových domov, oplotenia domov na tejto ulici, autobusové zastávky, mestský mobiliár, vstupy do predajní, priestory v okolí pošty, novinových stánkov a ostatné plochy, kde sa obyvatelia vo väčšej miere stretávajú. Túto dezinfekciu budú zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb aplikovať na exponované miesta podľa potreby a počasia,“ doplnila E. Fedorňáková.

Na piatkovej tlačovej konferencii označil premiér Igor Matovič situáciu v marginalizovaných rómskych komunitách za vážnu. Dodal síce, že existuje plán, ktorý na ňu reaguje, ale detaily prezradiť nechcel. „Plán sme dostali k dispozícii. Keďže je dosť rozsiahly, nebudeme o ňom teraz informovať. Musíme ho ešte vyhodnotiť, lebo ide o vážne rozhodnutie ako k tomuto problému pristúpiť. Nepôjdeme na to zbrklým spôsobom v zmysle toho, že dnes niečo povieme a potom by sme to prípadne museli korigovať,“ vysvetľoval predseda vlády SR Igor Matovič. 

Na spomínanej tlačovke sa redaktorka TA3 Lenka Ježová pýtala na prípad, kedy muž po absolvovaní testu odišiel z osady bez toho, aby poznal výsledok. Polícia ho zachytila na hraniciach a hoci v tom čase už bolo u neho definitívne potvrdené ochorenie COVID-19, policajti túto informáciu nemali, preto ho posadili do autobusu s repatriantmi z Austrálie. Otázka znela, či je problém, aby aj ostatné zložky, v tomto prípade policajti na hranici, mohli zdieľať informácie o pozitívne testovaných osobách a nevystavovali riziku seba, ani ostatných. „Systém počíta s tým, že osoba počká na výsledok, ale môže sa stať aj takýto prípad, jeden z tisíc. My máme k dispozícii on line databázu a nebránim sa tomu, aby sme ju poskytli napr. polícii, ale musíme si to prejsť s právnikmi, v akom rozsahu im môžeme údaje poskytnúť,“ reagoval hlavný hygienik Ján Mikas. Premiér I. Matovič na margo tohto prípadu prisľúbil, že „ešte dnes bude úrad verejného zdravotníctva kontaktovať ministerstvo vnútra a zabezpečia tieto informácie.“

 V rámci rokovania krízového štábu mesta Vranov nad Topľou boli prijaté následné opatrenia:

1. RÚVZ zabezpečí testovanie  vytypovaných občanov na Ulici cintorínskej a na základe výsledkov určí ďalší postup ohľadom karantény obyvateľov v tejto lokalite. 

Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí:

2. Vozidlo a ochranné pomôcky pre vodiča na prevoz testovaných občanov. 

3. Občianske hliadky a mestskú políciu, ktorí budú monitorovať Cintorínsku ulicu 

4. Pre rodinu, ktorá je v karanténe, dodať potraviny a lieky cez TSP v súčinnosti s mestskou políciou.

5. Dezinfekciu Cintorínskej ulice a okolia – dom smútku.

6. Dezinfekčné potreby a ochranné prostriedky pre zamestnancov mesta.

7. Určuje sa ako stredisko karanténnej budovy – Komunitné centrum na Cintorínskej ulici, ktoré v prípade potreby vybaviť potrebným zariadením a ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami. 

8. Vytypuje v rámci mesta ďalšie objekty, ktoré budú slúžiť ako karanténne stredisko pre občanov mesta a to pre 2 typy prípadov: 

• rizikové prípady (bez príznakov, napr. príbuzní pozitívne testovaných), 

• pozitívne testovaní – ľahší priebeh 

9. Podľa vývoja situácie na území mesta operatívne riešiť úlohy a opatrenia s jednotlivými zainteresovanými zložkami.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok