Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú

Šport / Futbal / ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú

ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe jednotlivých  súťaží Východoslovenského futbalového zväzu.

Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a  predsedami našich ObFZ, Výkonný výbor VsFZ formou hlasovania per rollam prijal nasledovné rozhodnutie:
 
1. rušia sa všetky stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka 2019/2020
3. pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých súťaží VsFZ nepostupuje ani nevypadáva
4. zaväzuje ŠTK VsFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže v ktorej hralo v súťažnom ročníku 2019/2020, postupovať podľa smernice o zaraďovaní družstiev.
 

ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú

Šport / Futbal / ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú

ROZHODNUTÉ - regionálne súťaže VsFZ sa v jarnej časti hrať nebudú
Aké sú môžnosti reklamy?

Mimoriadna situácia na Slovensku a jej predpokladaný vývoj v ďalšom období neumožňuje  pokračovať v programe jednotlivých  súťaží Východoslovenského futbalového zväzu.

Na základe Vyhlásenia predsedov regionálnych futbalových zväzov, ale aj po konzultácii so SFZ a  predsedami našich ObFZ, Výkonný výbor VsFZ formou hlasovania per rollam prijal nasledovné rozhodnutie:
 
1. rušia sa všetky stretnutia jarnej časti súťažného ročníka 2019/2020
2. anulujú sa všetky doteraz odohrané stretnutia jednotlivých súťaží ročníka 2019/2020
3. pre nasledujúci súťažný ročník 2020/2021 žiadne družstvo z jednotlivých súťaží VsFZ nepostupuje ani nevypadáva
4. zaväzuje ŠTK VsFZ v prípade, ak sa niektoré družstvo neprihlási do súťaže v ktorej hralo v súťažnom ročníku 2019/2020, postupovať podľa smernice o zaraďovaní družstiev.
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok