Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín

Správy / Obce / Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín

Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín
Aké sú môžnosti reklamy?

Leták, ktorý vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou k prítomnosti PCB látok v regióne Zemplína, vyvolal polemiku a otázky. Pripomenieme, že úrad neodporúča v okresoch Michalovce, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou žiadny domáci chov, konzumáciu produktov z neho (hydina, bravčový a hovädzí dobytok), ani lov rýb a poľovnej zveri určený na konzumáciu.

Na informácie zverejnené v letáku zareagovali starostovia z okolia Odkaliska Poša listom, ktorý adresovali Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Zhrnuli v ňom všetky otázky, ktoré im adresovali občania. Zároveň v ňom konštatujú, že od vyhlásenia mimoriadnej situácie v časti Prešovského a časti Košického kraja nedostali žiadne oficiálne informácie. „Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nám doručil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, spôsobili po ich zverejnení záujem širokej verejnosti, ktorá nám adresuje množstvo otázok, na ktoré nevieme reagovať. Žiadame, aby starostovia obcí z kontaminovaného územia boli okamžite zapojení do zasadnutí krízového štábu a boli detailne informovaní o prijímaných opatreniach alebo návrhoch opatrení,“ reagovali zástupcovia miestnej samosprávy, ktorí očakávajú, že kompetentné úrady budú s nimi ďalší postup a návrhy riešení konzultovať priamo v regióne.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR:
• Pri chytaní rýb sledujte upozornenia, v prípade ak v lokalite prebieha lov rýb výhradne v režime „chyť a pusť“, ryby nekonzumujte
• Nejedzte ryby z rybníkov, ani z nádrží vodných tokov kontaminovaného územia
• Nechovajte zvieratá voľne vonku v kontaminovanej oblasti
• Nekonzumujte domáce produkty živočíšneho pôvodu z kontaminovaných oblastí, ktoré obsahujú veľa tuku (masť, vajíčka, syry, mäso, údené mäsové výrobky...)
• Kupujte potraviny z obchodných reťazcov
• Nepoľujte na divú zver a nejedzte mäso z poľovačiek z kontaminovaného územia (resp. žiadajte o potvrdenie ŠVaPS dokladujúce na základe analýz bezpečnosť daného mäsa)

Zdá sa, že list padol na úrodnú pôdu. Obidva úrady, hygienici, aj veterinári, vo svojom spoločnom vyhlásení reagovali, že vývoj situácie na Zemplíne v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážske a.s., ktorá súvisí s dlhoročnou environmentálnou záťažou, podrobne sledujú. Ako ďalej dodávajú, k vzniknutým okolnostiam pristupujú zodpovedne a v rámci svojich kompetencií vykonávajú všetky potrebné kroky vo vzťahu k ochrane zdravia občanov, aby sa predchádzalo vplyvu PCB látok na ľudský organizmus.

Ich spoločnému vyhláseniu predchádzalo rokovanie za účasti zástupcov hlavného hygienika SR, Ústredného riaditeľ ŠVPS SR a expertov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), na ktorom sa dohodli na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domácich chovov v geografických oblastiach, kde sa predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú vzájomne súčinné pri príprave Akčného programu na odber vzoriek živočíšnych potravín z domácich chovov a budú sa spoločne podieľať na laboratórnom vyšetrovaní týchto vzoriek,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.

Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu. Predstavitelia ÚVZ SR, ŠVPS SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a SZU plánujú v dohľadnej dobe zorganizovať stretnutie so starostami dotknutých obcí za účelom vzájomnej komunikácie a diskusie k všetkým vzniknutým otázkam k uvedenej téme, ako aj k pripravovaným krokom súvisiacim s odberom vzoriek z domácich chovov.

 

Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín

Správy / Obce / Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín

Hygienici, aj veterinári sprísnia kvôli PCB kontrolu živočíšnych potravín
Aké sú môžnosti reklamy?

Leták, ktorý vydal Úrad verejného zdravotníctva SR v spolupráci so Slovenskou zdravotníckou univerzitou k prítomnosti PCB látok v regióne Zemplína, vyvolal polemiku a otázky. Pripomenieme, že úrad neodporúča v okresoch Michalovce, Trebišov, Humenné a Vranov nad Topľou žiadny domáci chov, konzumáciu produktov z neho (hydina, bravčový a hovädzí dobytok), ani lov rýb a poľovnej zveri určený na konzumáciu.

Na informácie zverejnené v letáku zareagovali starostovia z okolia Odkaliska Poša listom, ktorý adresovali Úradu verejného zdravotníctva SR, ako aj Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR. Zhrnuli v ňom všetky otázky, ktoré im adresovali občania. Zároveň v ňom konštatujú, že od vyhlásenia mimoriadnej situácie v časti Prešovského a časti Košického kraja nedostali žiadne oficiálne informácie. „Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré nám doručil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, spôsobili po ich zverejnení záujem širokej verejnosti, ktorá nám adresuje množstvo otázok, na ktoré nevieme reagovať. Žiadame, aby starostovia obcí z kontaminovaného územia boli okamžite zapojení do zasadnutí krízového štábu a boli detailne informovaní o prijímaných opatreniach alebo návrhoch opatrení,“ reagovali zástupcovia miestnej samosprávy, ktorí očakávajú, že kompetentné úrady budú s nimi ďalší postup a návrhy riešení konzultovať priamo v regióne.

Odporúčania Úradu verejného zdravotníctva SR:
• Pri chytaní rýb sledujte upozornenia, v prípade ak v lokalite prebieha lov rýb výhradne v režime „chyť a pusť“, ryby nekonzumujte
• Nejedzte ryby z rybníkov, ani z nádrží vodných tokov kontaminovaného územia
• Nechovajte zvieratá voľne vonku v kontaminovanej oblasti
• Nekonzumujte domáce produkty živočíšneho pôvodu z kontaminovaných oblastí, ktoré obsahujú veľa tuku (masť, vajíčka, syry, mäso, údené mäsové výrobky...)
• Kupujte potraviny z obchodných reťazcov
• Nepoľujte na divú zver a nejedzte mäso z poľovačiek z kontaminovaného územia (resp. žiadajte o potvrdenie ŠVaPS dokladujúce na základe analýz bezpečnosť daného mäsa)

Zdá sa, že list padol na úrodnú pôdu. Obidva úrady, hygienici, aj veterinári, vo svojom spoločnom vyhlásení reagovali, že vývoj situácie na Zemplíne v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v lokalite Chemko Strážske a.s., ktorá súvisí s dlhoročnou environmentálnou záťažou, podrobne sledujú. Ako ďalej dodávajú, k vzniknutým okolnostiam pristupujú zodpovedne a v rámci svojich kompetencií vykonávajú všetky potrebné kroky vo vzťahu k ochrane zdravia občanov, aby sa predchádzalo vplyvu PCB látok na ľudský organizmus.

Ich spoločnému vyhláseniu predchádzalo rokovanie za účasti zástupcov hlavného hygienika SR, Ústredného riaditeľ ŠVPS SR a expertov zo Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), na ktorom sa dohodli na postupe vo veci laboratórneho preverovania zdravotnej bezpečnosti živočíšnych produktov z domácich chovov v geografických oblastiach, kde sa predpokladá zvýšená kontaminácia PCB látkami. „Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva a regionálne veterinárne a potravinové správy spolu so Slovenskou zdravotníckou univerzitou budú vzájomne súčinné pri príprave Akčného programu na odber vzoriek živočíšnych potravín z domácich chovov a budú sa spoločne podieľať na laboratórnom vyšetrovaní týchto vzoriek,“ uvádza sa v spoločnom stanovisku.

Na základe výsledkov laboratórnych vyšetrení budú obyvatelia príslušných oblastí informovaní, či živočíšne produkty z drobnochovov sú vhodné na spotrebu. Predstavitelia ÚVZ SR, ŠVPS SR, príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva, regionálnych veterinárnych a potravinových správ a SZU plánujú v dohľadnej dobe zorganizovať stretnutie so starostami dotknutých obcí za účelom vzájomnej komunikácie a diskusie k všetkým vzniknutým otázkam k uvedenej téme, ako aj k pripravovaným krokom súvisiacim s odberom vzoriek z domácich chovov.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok