Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov
Aké sú môžnosti reklamy?

Žiť zdravo, stravovať sa zdravo... je dnes spoločenským trendom. Stále viac a viac sa totiž zaujímame o to, aké potraviny konzumujeme, dávame si pozor na zloženie, sledujeme nutričné a energetické hodnoty, hľadáme najšetrnejšie spôsoby, ako si ich správne a zdravo pripraviť.

Vďaka tomu sa v tomto segmente stáva top povolaním výživový poradca. O to viac zaujímavo vyznieva ponuka Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou na štúdium 4-ročného maturitného odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“. Absolvent sa stáva kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, hodnotenia, kontroly, hygieny a dozoru výroby, distribúcie a predaja potravín. Keďže ide o odbor, ktorému sa v akademických kruhoch prikladá zásadný význam, študenti sú motivovaní aj tým, že môžu získať štipendium od 30 do 70 eur mesačne.

Dôvodov, prečo si vybrať a vyštudovať tento odbor, je hneď niekoľko, pričom zdôrazniť treba komplexné vzdelanie, ktorým budú po ukončení štúdia absolventi disponovať. Študenti totiž získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, či zostavovať jedálne lístky. „Absolventi nájdu uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach a športových kluboch. Zamestnať sa tiež môžu ako kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe alebo v zariadeniach spoločného stravovania pri zostavovaní jedálnych lístkov pre deti a mládež alebo výživu starších ľudí, športovcov a ľudí so zdravotnými problémami,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ A. Dubčeka Ľudmila Vagaská.

Prestíž odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“ dodáva fakt, že študenti pracujú so sofistikovanými postupmi, pričom zvládnuť musia predmety ako analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, či ovládať s tým súvisiace technologické postupy. Vďaka tomu sú schopní orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológií, výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, vrátane oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. „Vďaka podpore z Akčného plánu sa nám podarilo kompletne vybaviť nové moderné laboratórium, kde majú študenti vytvorené dokonalé podmienky na to, aby sa mohli stať v tejto oblasti rešpektovanými odborníkmi. Praktické zručnosti však nebudú získavať iba v laboratórnych školských podmienkach, ale snažíme sa o spoluprácu s firmou Agromix v Sedliskách a Nemocnicou Svet zdravia vo Vranove nad Topľou, aby svoje vedomosti mohli zveľaďovať priamo v praxi,“ uviedla Ľudmila Vagaská. 


 

SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov

SOŠ A. Dubčeka ponúka atraktívny odbor pre budúcich výživových poradcov
Aké sú môžnosti reklamy?

Žiť zdravo, stravovať sa zdravo... je dnes spoločenským trendom. Stále viac a viac sa totiž zaujímame o to, aké potraviny konzumujeme, dávame si pozor na zloženie, sledujeme nutričné a energetické hodnoty, hľadáme najšetrnejšie spôsoby, ako si ich správne a zdravo pripraviť.

Vďaka tomu sa v tomto segmente stáva top povolaním výživový poradca. O to viac zaujímavo vyznieva ponuka Strednej odbornej školy A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou na štúdium 4-ročného maturitného odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“. Absolvent sa stáva kvalifikovaným odborníkom schopným samostatne získavať, spracovávať a aplikovať informácie v oblasti potravinárstva, hodnotenia, kontroly, hygieny a dozoru výroby, distribúcie a predaja potravín. Keďže ide o odbor, ktorému sa v akademických kruhoch prikladá zásadný význam, študenti sú motivovaní aj tým, že môžu získať štipendium od 30 do 70 eur mesačne.

Dôvodov, prečo si vybrať a vyštudovať tento odbor, je hneď niekoľko, pričom zdôrazniť treba komplexné vzdelanie, ktorým budú po ukončení štúdia absolventi disponovať. Študenti totiž získavajú vedomosti z výživy, naučia sa tvoriť výživové programy, vykonávať poradenstvo v oblasti výživy a pohybových aktivít, či zostavovať jedálne lístky. „Absolventi nájdu uplatnenie ako výživoví poradcovia, dietológovia v školských jedálňach, zdravotníckych zariadeniach a športových kluboch. Zamestnať sa tiež môžu ako kontrolóri kvality potravín v potravinárskej výrobe alebo v zariadeniach spoločného stravovania pri zostavovaní jedálnych lístkov pre deti a mládež alebo výživu starších ľudí, športovcov a ľudí so zdravotnými problémami,“ uviedla zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie SOŠ A. Dubčeka Ľudmila Vagaská.

Prestíž odboru „Výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín“ dodáva fakt, že študenti pracujú so sofistikovanými postupmi, pričom zvládnuť musia predmety ako analytická chémia, biochémia, mikrobiológia, či ovládať s tým súvisiace technologické postupy. Vďaka tomu sú schopní orientovať sa v problematike základných potravinárskych technológií, výživy a dietetiky, v analýze a hodnotení potravín, vrátane oblasti potravinárskej legislatívy, zdravia a hygieny. „Vďaka podpore z Akčného plánu sa nám podarilo kompletne vybaviť nové moderné laboratórium, kde majú študenti vytvorené dokonalé podmienky na to, aby sa mohli stať v tejto oblasti rešpektovanými odborníkmi. Praktické zručnosti však nebudú získavať iba v laboratórnych školských podmienkach, ale snažíme sa o spoluprácu s firmou Agromix v Sedliskách a Nemocnicou Svet zdravia vo Vranove nad Topľou, aby svoje vedomosti mohli zveľaďovať priamo v praxi,“ uviedla Ľudmila Vagaská. 


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok