Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Správy / Školstvo / Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Na pôde Obchodnej akadémie v Poprade sa uskutočnil 12. Kontraktačný deň cvičných firiem. V konkurencii 13 cvičných firiem získala cvičná firma Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Retro VIBES, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, 3. miesto v kategórii Najlepší stánok a 3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím.

Predmetom podnikania cvičnej firmy je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie.  

Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

Ďakujeme žiakom cvičnej firmy Retro VIBES, s. r. o.  za úspešnú reprezentáciu školy a všetkým, ktorí cvičnej firme akokoľvek pomohli pri príprave na kontraktačný deň.           

Ing. Mária Chrapeková
riaditeľka školy

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Správy / Školstvo / Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Úspech študentov obchodnej akadémie a ich cvičnej firmy v Poprade

Na pôde Obchodnej akadémie v Poprade sa uskutočnil 12. Kontraktačný deň cvičných firiem. V konkurencii 13 cvičných firiem získala cvičná firma Obchodnej akadémie vo Vranove nad Topľou Retro VIBES, s. r. o., pod odborným vedením Ing. Martiny Sirníkovej, 3. miesto v kategórii Najlepší stánok a 3. miesto v kategórii Najlepší manažérsky tím.

Predmetom podnikania cvičnej firmy je poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu. Práca v cvičnej firme zlepšuje odbornú kvalifikáciu a zručnosti žiakov, prípadne iných účastníkov a rozvíja v účastníkoch cieľových skupín multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie.  

Cvičná firma je mostom medzi teóriou a praxou a pripravuje mladých ľudí na reálny pracovný život – umožňuje im získať prax, ktorú od nich vyžaduje skoro každý nový zamestnávateľ. A okrem iného ich zbavuje aj „strachu“ z podnikania a reálneho pracovného života. 

Ďakujeme žiakom cvičnej firmy Retro VIBES, s. r. o.  za úspešnú reprezentáciu školy a všetkým, ktorí cvičnej firme akokoľvek pomohli pri príprave na kontraktačný deň.           

Ing. Mária Chrapeková
riaditeľka školy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok