Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Správy / Školstvo / Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 54. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich z 5 základných škôl.

Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 15 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 14 teoretických úloh. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich:
1. Slovenský opál.
2. Kombucha.
3. Výskyt plesní na chlebe.
4. Jogurt – fermentovaný mliečny výrobok.
5. Zapikan – tajomná roklina.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Mgr. Zuzana Štefanková.

Súťažiaci mohol získať 90 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal   najmenej 45 bodov. Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Teoreticko-praktická časť

1. miesto Katarína Kaňuchová (ZŠ Sídlisko II., príprava p. uč. Štefanková)
2. miesto Anežka Veliká (ZŠ Seč. Polianka, príprava p. uč. Jakubeková)
3. miesto Tibor Pop (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)

Projektová časť
1. miesto Diana Novikmecová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
2. miesto Peter Sabo (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Štefan Samuel Rákoš (ZŠ Juh, príprava p. uč. Petíková)
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Ing. Juraj Homza
CVČ Vranov n/T.

 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Správy / Školstvo / Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Víťazkami Biologickej olympiády sa stali K. Kaňuchová a D. Novikmecová

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 54. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. C pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 14 súťažiacich z 5 základných škôl.

Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili súťažiaci 15 úloh z toho jednu praktickú úlohu a 14 teoretických úloh. Projekt pozostával zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy, pozorovania a pokusy.

Projekty súťažiacich:
1. Slovenský opál.
2. Kombucha.
3. Výskyt plesní na chlebe.
4. Jogurt – fermentovaný mliečny výrobok.
5. Zapikan – tajomná roklina.

Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Mgr. Monika Gumanová a Mgr. Zuzana Štefanková.

Súťažiaci mohol získať 90 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal   najmenej 45 bodov. Do krajského kola postupujú z obidvoch častí po dvaja súťažiaci.

Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí ich na súťaž pripravovali.

Umiestnenie súťažiacich:

Teoreticko-praktická časť

1. miesto Katarína Kaňuchová (ZŠ Sídlisko II., príprava p. uč. Štefanková)
2. miesto Anežka Veliká (ZŠ Seč. Polianka, príprava p. uč. Jakubeková)
3. miesto Tibor Pop (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)

Projektová časť
1. miesto Diana Novikmecová (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
2. miesto Peter Sabo (ZŠ Lúčna, príprava p. uč. Gumanová)
3. miesto Štefan Samuel Rákoš (ZŠ Juh, príprava p. uč. Petíková)
 
Všetkým súťažiacim blahoželáme.

Ing. Juraj Homza
CVČ Vranov n/T.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok