Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená

Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt, aby v termíne do 30. apríla 2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov, resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu.

Tlačivá sú na internetovej stránke mesta, resp. v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.

Ako radnica na svojej webovej stránke pripomína, každý z uchádzačov musí spĺňať podmienky nakladania s bytmi podľa všeobecne-záväzného nariadenia:

- uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
- dovŕšil 18 rokov
- nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
- preukáže spôsobilosť platiť nájomné
- je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome

Mesto Vranov nad Topľou zároveň oznamujeme uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:

- nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
-  každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.

„Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už trvalý pobyt na území mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá forma aktualizácie žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8,“ uvádza sa na stránke mesta Vranov nad Topľou.

 

Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená

Mesto Vranov upozorňuje uchádzačov o byt: Žiadosť môže byť aj vyradená
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou vyzýva všetkých uchádzačov o mestský byt, aby v termíne do 30. apríla 2020 osobne na oddelení bytov a nebytových priestorov, resp. písomne (e-mail, list) potvrdili záujem o pridelenie bytu.

Tlačivá sú na internetovej stránke mesta, resp. v kancelárii prvého kontaktu MsÚ.

Ako radnica na svojej webovej stránke pripomína, každý z uchádzačov musí spĺňať podmienky nakladania s bytmi podľa všeobecne-záväzného nariadenia:

- uchádzač si podal písomnú žiadosť o prenajatie bytu a má trvalý pobyt na území mesta
- dovŕšil 18 rokov
- nemá vlastný byt, rodinný dom, družstevný byt a ani nie je čakateľom o družstevný byt, resp. stavebníkom rodinného domu(nebolo mu vydané stavebné povolenie)
- preukáže spôsobilosť platiť nájomné
- je schopný súčinnosti bývania a neporušuje dobré mravy v dome

Mesto Vranov nad Topľou zároveň oznamujeme uchádzačom o mestský byt, že žiadateľ o pridelenie nájomného bytu, ktorého žiadosť bola zaradená do evidencie je povinný:

- nahlásiť každú zmenu údajov týkajúcich sa jeho osoby, rodiny a spoločne posudzovaných osôb do 30 dní odo dňa, kedy zmena nastala,
-  každý rok do 31.1. bežného roka písomne (e-mail, list) resp. osobne oznámiť záujem o pridelenie bytu a potvrdiť platnosť údajov, resp. aktualizovať údaje uvedené v pôvodnej žiadosti; v opačnom prípade bude žiadosť vyradená zo zoznamu žiadostí uchádzačov o byt.

„Tento postup vyplynul z toho, že mesto eviduje množstvo žiadostí, ktoré sú neaktuálne. Žiadatelia si medzičasom zabezpečili bývanie iným spôsobom prípadne už trvalý pobyt na území mesta nemajú alebo sa dlhodobo zdržujú v zahraničí. Aby nedochádzalo k podobným nedorozumeniam, bude požadovaná od žiadateľov o pridelenie bytu určitá forma aktualizácie žiadosti. Toto oznámenie je súčasťou formuláru „Žiadosť o prenájom bytu“ bod 8,“ uvádza sa na stránke mesta Vranov nad Topľou.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok