Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy

Správy / Školstvo / SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy

SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou bude od nového školského roka meniť svoj názov. Ďalšou novinkou je zásadná modernizácia vybavenia dielní, ktorou prejde v prvom polroku 2020. Pre študentov zároveň plánuje formou duálneho vzdelávania ešte viac uľahčiť naštartovanie profesionálnej kariéry.


Tradičný Deň remesiel v réžii Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou sa bude niesť opäť v znamení prekvapení.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vymenoval na pôde župy štyroch riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, medzi ktorými si menovací dekrét prevzal aj riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Igor Šesták. M. Majerský im pri tejto príležitosti zaprial do ich riaditeľskej práce mnoho trpezlivosti, entuziazmu, správnych rozhodnutí a úspešných projektov, ktoré posilnia dobré meno im zverených vzdelávacích inštitúcií.

Riaditeľ Igor Šesták ocenil fakt, že vedenie PSK a Zastupiteľstvo PSK deklarovanú podporu pre rozvoj, v tomto prípade odborného školstva technického zamerania, implementuje aj do konkrétnych investícií, čo sa v prípade SOŠD vo Vranove nad Topľou premietlo v minulom roku napr. do zateplenia budovy teoretického vyučovania a tento rok rovnakými úpravami prejdú aj dielne. „Vážim si, že PSK nám podporu preukazuje i tým, že nás vníma ako partnerov. To nám otvára nové možnosti, ako ďalej posúvať školu v intenciách nárokov a očakávaní spojených s nástupom stále viac a viac modernejších technológií,“ uviedol Igor Šesták.    


Ponuka študijných a učebných odborov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou.

Práve zmena pomerov na trhu práce inšpirovala vedenie SOŠD, aby vypracovalo koncept školy moderného technického typu. Na základe toho bola na Ministerstvo školstva SR podaná žiadosť na zmenu názvu od nového školského roka na Strednú odbornú školu technickú, ktorý viac charakterizuje štruktúru odborov školy. Naplnenie tejto vízie po obsahovej a technickej stránke predpokladá sfinalizovanie projektu IROP Zvyšovanie počtu žiakov SOŠD na praktickom vyučovaní“, vďaka ktorému prejde v najbližších mesiacoch strojové, technické a materiálne vybavenie dielní kompletnou modernizáciou. Tento moment umožní škole rozšíriť portfólio o projekty celoživotného vzdelávania. „Našou ambíciou bolo stať sa prvou školou v regióne so štatútom centra odborného vzdelávania a prípravy. Vzdelávať budeme nielen stredoškolskú mládež, ale vďaka normatívu s garanciou vyššieho štandardu, ktorý schvaľuje Ministerstvo školstva SR a v našom prípade partnerská Slovenská obchodná a priemyselná komora, budeme pripravení ponúknuť vzdelávacie aktivity aj pre dospelú verejnosť,“  vysvetľoval I. Šesták.

Ako I. Šesták zdôraznil, pre školu je kľúčové, aby sa študenti po ukončení štúdia dokázali presadiť na trhu práce. S procesom etablovania im má pomôcť projekt duálneho vzdelávania. Záujem o spoluprácu s SOŠD prejavili tri súkromné spoločnosti. „Podobný systém praxe na pracoviskách partnerských zamestnávateľov v regióne sme na základe zmlúv realizovali aj doteraz, ale radi by sme ho posunuli na ešte vyšší level pre obidve strany v rámci duálneho vzdelávania, kedy sú lepšie finančné stimuly aj pre zamestnávateľov, aj pre žiakov samotných. Uvedomujeme si, že najefektívnejšou cestou pre študentov je, aby mohli zdokonaľovať svoje zručnosti priamo u zamestnávateľov, ktorí si tak zároveň môžu pripraviť budúcich zamestnancov a po skončení školy ich angažovať do zamestnaneckého pomeru,“ dodal I. Šesták.

 

SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy

Správy / Školstvo / SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy

SOŠ drevárska vo Vranove modernizuje dielne, mení aj názov školy
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou bude od nového školského roka meniť svoj názov. Ďalšou novinkou je zásadná modernizácia vybavenia dielní, ktorou prejde v prvom polroku 2020. Pre študentov zároveň plánuje formou duálneho vzdelávania ešte viac uľahčiť naštartovanie profesionálnej kariéry.


Tradičný Deň remesiel v réžii Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou sa bude niesť opäť v znamení prekvapení.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský vymenoval na pôde župy štyroch riaditeľov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, medzi ktorými si menovací dekrét prevzal aj riaditeľ Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou Igor Šesták. M. Majerský im pri tejto príležitosti zaprial do ich riaditeľskej práce mnoho trpezlivosti, entuziazmu, správnych rozhodnutí a úspešných projektov, ktoré posilnia dobré meno im zverených vzdelávacích inštitúcií.

Riaditeľ Igor Šesták ocenil fakt, že vedenie PSK a Zastupiteľstvo PSK deklarovanú podporu pre rozvoj, v tomto prípade odborného školstva technického zamerania, implementuje aj do konkrétnych investícií, čo sa v prípade SOŠD vo Vranove nad Topľou premietlo v minulom roku napr. do zateplenia budovy teoretického vyučovania a tento rok rovnakými úpravami prejdú aj dielne. „Vážim si, že PSK nám podporu preukazuje i tým, že nás vníma ako partnerov. To nám otvára nové možnosti, ako ďalej posúvať školu v intenciách nárokov a očakávaní spojených s nástupom stále viac a viac modernejších technológií,“ uviedol Igor Šesták.    


Ponuka študijných a učebných odborov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou.

Práve zmena pomerov na trhu práce inšpirovala vedenie SOŠD, aby vypracovalo koncept školy moderného technického typu. Na základe toho bola na Ministerstvo školstva SR podaná žiadosť na zmenu názvu od nového školského roka na Strednú odbornú školu technickú, ktorý viac charakterizuje štruktúru odborov školy. Naplnenie tejto vízie po obsahovej a technickej stránke predpokladá sfinalizovanie projektu IROP Zvyšovanie počtu žiakov SOŠD na praktickom vyučovaní“, vďaka ktorému prejde v najbližších mesiacoch strojové, technické a materiálne vybavenie dielní kompletnou modernizáciou. Tento moment umožní škole rozšíriť portfólio o projekty celoživotného vzdelávania. „Našou ambíciou bolo stať sa prvou školou v regióne so štatútom centra odborného vzdelávania a prípravy. Vzdelávať budeme nielen stredoškolskú mládež, ale vďaka normatívu s garanciou vyššieho štandardu, ktorý schvaľuje Ministerstvo školstva SR a v našom prípade partnerská Slovenská obchodná a priemyselná komora, budeme pripravení ponúknuť vzdelávacie aktivity aj pre dospelú verejnosť,“  vysvetľoval I. Šesták.

Ako I. Šesták zdôraznil, pre školu je kľúčové, aby sa študenti po ukončení štúdia dokázali presadiť na trhu práce. S procesom etablovania im má pomôcť projekt duálneho vzdelávania. Záujem o spoluprácu s SOŠD prejavili tri súkromné spoločnosti. „Podobný systém praxe na pracoviskách partnerských zamestnávateľov v regióne sme na základe zmlúv realizovali aj doteraz, ale radi by sme ho posunuli na ešte vyšší level pre obidve strany v rámci duálneho vzdelávania, kedy sú lepšie finančné stimuly aj pre zamestnávateľov, aj pre žiakov samotných. Uvedomujeme si, že najefektívnejšou cestou pre študentov je, aby mohli zdokonaľovať svoje zručnosti priamo u zamestnávateľov, ktorí si tak zároveň môžu pripraviť budúcich zamestnancov a po skončení školy ich angažovať do zamestnaneckého pomeru,“ dodal I. Šesták.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok