Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019

Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty - knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť.

V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

Knižnica sa zároveň zapojila do 3. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2019. Súťaž prebieha hlasovaním v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Do súťaže môžete nominovať tieto publikácie vydané v rámci vranovského regiónu:

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou.
Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

BOSÁK, Róbert. (Ne)mysli – spoj srdce a hlavu, 2019.

FEČKOVIČOVÁ, Mária. Dobranský bubeník. Kvakovce, 2019.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

JENČO, Jožko. Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2019.
                        
Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom. Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019.
       
MYDLOVÁ, Božena. Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. 2019.
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

RAGANČÍK, Bartolomej. 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.
Komárany: Obec Komárany, 2019.    
              
Spoznávame okres Vranov nad Topľou "za rohom". Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

Vitajte vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019.
 

Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019

Kultúra / Hornozemplínska knižnica / Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019

Verejnosť môže zahlasovať za Knihu roka PSK 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou priebežne počas roka získava do regionálneho fondu dokumenty - knihy, noviny a časopisy, ktoré majú regionálnu pôsobnosť.

V minulom roku bolo získaných a zaregistrovaných do fondu 11 regionálnych knižničných dokumentov. Sú to tituly späté s regiónom Vranov nad Topľou či už tematicky, alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

Knižnica sa zároveň zapojila do 3. ročníka súťaže Kniha roka PSK 2019. Súťaž prebieha hlasovaním v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

Do súťaže môžete nominovať tieto publikácie vydané v rámci vranovského regiónu:

50 rokov štátnej správy v okrese Vranov nad Topľou.
Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

BOSÁK, Róbert. (Ne)mysli – spoj srdce a hlavu, 2019.

FEČKOVIČOVÁ, Mária. Dobranský bubeník. Kvakovce, 2019.

Folklór v okrese Vranov nad Topľou. Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

JENČO, Jožko. Vichodňarske rozpravočki 2 na 3. Kladzany : Kľud na divadlo i film, 2019.
                        
Motivation by innovation – staré veci novým spôsobom. Vranov nad Topľou: Cirkevná spojená škola, 2019.
       
MYDLOVÁ, Božena. Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 – 2018. 2019.
Obchodná akadémia Vranov nad Topľou 1969-2019. 2019.

RAGANČÍK, Bartolomej. 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018.
Komárany: Obec Komárany, 2019.    
              
Spoznávame okres Vranov nad Topľou "za rohom". Vranov nad Topľou: Printon, 2019.

Vitajte vo Vranove nad Topľou. Vranov nad Topľou: Mesto Vranov nad Topľou, 2019.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok