Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu

Šport / Ďalšie športy / Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu

Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenský zväz ľadového hokeja zorganizoval v Banskej Bystrici diskusné fórum „vekové kategórie mládeže vs. U-kategórie“. Pozvánky dostali všetky kluby pôsobiace v mládežníckom hokeji na Slovensku a medzi hosťami boli prezident SZĽH Miroslav Šatan, tréner majstrov sveta Ján Filc, syn českej trénerskej legendy Luděk Bukač ml., či bývalí skvelí hráči Ján Lašák, Michal Handzuš, Žigmund Pálfy... V tejto exkluzívnej spoločnosti nechýbali ani prezident HC Bulls Jiří Zeman a riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula, ktorý prednášal v rámci panelovej diskusie na tému „škola vs. vekové kategórie“.

Keďže slovenský hokej stráca na medzinárodnej scéne svoje pozície, snaží sa nové vedenie SZĽH na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom nastaviť systém tak, aby naši hokejisti pod Tatrami boli konkurencieschopní. To predpokladá viacero krokov, ale alfou a omegou ostáva práca s mládežou. Na diskusnom fóre sa snažili prítomní hľadať odpoveď napr. na otázku, či by sa mali hrať mládežnícke súťaže podľa ročníka narodenia, tzv. U-kategórie, ako to má nastavené IIHF, alebo podľa príslušnosti k školskému ročníku. S tým súvisí aj organizácia výchovno-vzdelávacieho a tréningového procesu v rámci športových tried. V panelovej diskusii vystúpili ako hostia riaditelia štyroch základných škôl z Vranova nad Topľou, Košíc, Trenčína a Banskej Bystrice, kde prvú hokejovú triedu, ako prví v bývalom Česko-Slovensku, vytvorili v roku 1967.

Ako jeden zo zásadných problémov sa javí klesajúca populačná krivka, ktorá sa premieta aj do nižšieho záujmu o hokej. Napr. kým v Banskej Bystrici dokázali v minulosti otvoriť dve športové hokejové triedy, teraz s ťažkosťami naplnia jednu. Ako uviedol riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula, vo Vranove nad Topľou sa vybrali vlastnou cestou, ktorej pilierom je spolupráca HC Bulls a základnej školy. „Rodičia dnes majú iné hodnoty. V prvom rade chcú, aby ich dieťa bolo vzdelané, jazykovo alebo IT zdatné. Preto je u nás vzdelanie na prvom mieste, pričom prospech hráčov kontroluje aj klub,“ zdôraznil Marek Cerula.

Zároveň upozornil, že určite by nekládol dôraz na imperatív výsledkov, pretože atmosféra, kedy hráči v žiackom veku nedostanú dostatok priestoru na rozvoj hokejových zručností a už je na nich vyvíjaný tlak, môže pôsobiť demotivačne. „Som za to, aby cieľom v mládežníckych kategóriách bolo vytvárať u detí kladný vzťah k hokeju. Nech sa tešia na ľad, tréning, zápas a nie, aby vstupovali do šatne s obavou, či unesú očakávania, ktoré sú na nich kladené,“ uviedol M. Cerula.

Za znovuzrodením hokeja vo Vranove nad Topľou stojí prezident HC Bulls Jiří Zeman, ktorý vytvoril podmienky, aby tento šport nebol limitovaný finančnými možnosťami rodičov. Klub totiž poskytuje hráčom výstroj bezplatne a taktiež na nich neprenáša náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy počas tréningov. „Pokiaľ sa bavíme o mládežníckom hokeji, musíme mať na zreteli vzťah klub – hráč – rodičia. Ak bude tréning ráno o šiestej, rodičia budú musieť vstávať už o piatej, aby priviezli dieťa na zimný štadión... Z toho dôvodu majú žiaci športových tried tréning počas vyučovania s tým, že zo školy a naspäť do školy ich privezie autobus,“ vysvetľoval Jiří Zeman.

Prepojenie filozofie HC Bulls so športovými hokejovými triedami v ZŠ Bernolákova vytvára unikátne zázemie pre to, aby sa mladým športovcom dostalo kvalitného vzdelania a zároveň mohli rozvíjať svoj talent. J. Zeman však vníma podmienky, ktoré sa snaží vytvárať v širších súvislostiach. „Keď sme spúšťali náš projekt, pozreli sme sa na neho ako na celok. Našim prianím a pozvánkou je dostať na štadión celú rodinu, čo predpokladá také detaily ako kaviareň, čisté šatne, upratané hľadisko... Spätnou väzbou, že to snáď robíme dobre, je i to, že už dnes máme podpísaných pätnásť prihlášok do prvého ročníka športovej hokejovej triedy,“ dodal J. Zeman.
 

Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu

Šport / Ďalšie športy / Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu

Prezident HC Bulls J. Zeman: Na štadión chceme dostať celú rodinu
Aké sú môžnosti reklamy?

Slovenský zväz ľadového hokeja zorganizoval v Banskej Bystrici diskusné fórum „vekové kategórie mládeže vs. U-kategórie“. Pozvánky dostali všetky kluby pôsobiace v mládežníckom hokeji na Slovensku a medzi hosťami boli prezident SZĽH Miroslav Šatan, tréner majstrov sveta Ján Filc, syn českej trénerskej legendy Luděk Bukač ml., či bývalí skvelí hráči Ján Lašák, Michal Handzuš, Žigmund Pálfy... V tejto exkluzívnej spoločnosti nechýbali ani prezident HC Bulls Jiří Zeman a riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula, ktorý prednášal v rámci panelovej diskusie na tému „škola vs. vekové kategórie“.

Keďže slovenský hokej stráca na medzinárodnej scéne svoje pozície, snaží sa nové vedenie SZĽH na čele s prezidentom Miroslavom Šatanom nastaviť systém tak, aby naši hokejisti pod Tatrami boli konkurencieschopní. To predpokladá viacero krokov, ale alfou a omegou ostáva práca s mládežou. Na diskusnom fóre sa snažili prítomní hľadať odpoveď napr. na otázku, či by sa mali hrať mládežnícke súťaže podľa ročníka narodenia, tzv. U-kategórie, ako to má nastavené IIHF, alebo podľa príslušnosti k školskému ročníku. S tým súvisí aj organizácia výchovno-vzdelávacieho a tréningového procesu v rámci športových tried. V panelovej diskusii vystúpili ako hostia riaditelia štyroch základných škôl z Vranova nad Topľou, Košíc, Trenčína a Banskej Bystrice, kde prvú hokejovú triedu, ako prví v bývalom Česko-Slovensku, vytvorili v roku 1967.

Ako jeden zo zásadných problémov sa javí klesajúca populačná krivka, ktorá sa premieta aj do nižšieho záujmu o hokej. Napr. kým v Banskej Bystrici dokázali v minulosti otvoriť dve športové hokejové triedy, teraz s ťažkosťami naplnia jednu. Ako uviedol riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula, vo Vranove nad Topľou sa vybrali vlastnou cestou, ktorej pilierom je spolupráca HC Bulls a základnej školy. „Rodičia dnes majú iné hodnoty. V prvom rade chcú, aby ich dieťa bolo vzdelané, jazykovo alebo IT zdatné. Preto je u nás vzdelanie na prvom mieste, pričom prospech hráčov kontroluje aj klub,“ zdôraznil Marek Cerula.

Zároveň upozornil, že určite by nekládol dôraz na imperatív výsledkov, pretože atmosféra, kedy hráči v žiackom veku nedostanú dostatok priestoru na rozvoj hokejových zručností a už je na nich vyvíjaný tlak, môže pôsobiť demotivačne. „Som za to, aby cieľom v mládežníckych kategóriách bolo vytvárať u detí kladný vzťah k hokeju. Nech sa tešia na ľad, tréning, zápas a nie, aby vstupovali do šatne s obavou, či unesú očakávania, ktoré sú na nich kladené,“ uviedol M. Cerula.

Za znovuzrodením hokeja vo Vranove nad Topľou stojí prezident HC Bulls Jiří Zeman, ktorý vytvoril podmienky, aby tento šport nebol limitovaný finančnými možnosťami rodičov. Klub totiž poskytuje hráčom výstroj bezplatne a taktiež na nich neprenáša náklady spojené s prenájmom ľadovej plochy počas tréningov. „Pokiaľ sa bavíme o mládežníckom hokeji, musíme mať na zreteli vzťah klub – hráč – rodičia. Ak bude tréning ráno o šiestej, rodičia budú musieť vstávať už o piatej, aby priviezli dieťa na zimný štadión... Z toho dôvodu majú žiaci športových tried tréning počas vyučovania s tým, že zo školy a naspäť do školy ich privezie autobus,“ vysvetľoval Jiří Zeman.

Prepojenie filozofie HC Bulls so športovými hokejovými triedami v ZŠ Bernolákova vytvára unikátne zázemie pre to, aby sa mladým športovcom dostalo kvalitného vzdelania a zároveň mohli rozvíjať svoj talent. J. Zeman však vníma podmienky, ktoré sa snaží vytvárať v širších súvislostiach. „Keď sme spúšťali náš projekt, pozreli sme sa na neho ako na celok. Našim prianím a pozvánkou je dostať na štadión celú rodinu, čo predpokladá také detaily ako kaviareň, čisté šatne, upratané hľadisko... Spätnou väzbou, že to snáď robíme dobre, je i to, že už dnes máme podpísaných pätnásť prihlášok do prvého ročníka športovej hokejovej triedy,“ dodal J. Zeman.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok