Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život

Správy / Školstvo / Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život

Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Bernolákova vo Vranove nad Topľou obsadila v hodnotení INEKO v rámci Prešovského kraja dve prvé miesta. Štvrtýkrát po sebe dominovala medzi základnými školami a druhý rok si pripísala na konto prvenstvo aj v spoločnom rebríčku základných a stredných škôl. V celoslovenskej konkurencii obsadila 13. miesto, pričom si polepšila z 8,4 na 8,6 bodu.

Riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula považuje za zásadný atribút konštantnosti dosiahnutých výsledkov správne nastavenú víziu školy, ktorej piliermi sú jasne zadefinované hodnoty a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese. Ich cieľom je dokázať motivovať a inšpirovať žiakov, aby vzdelávanie nebrali ako nutnosť, ale ako nástroj vlastnej sebarealizácie. „Na prvom mieste je u nás žiak, dieťa, ktoré chceme vzdelávať  v intenciách požiadaviek doby a spoločnosti. Naším mottom je – učíme moderne a hravo, učíme pre život,“ zdôraznil Marek Cerula.

Za neoddeliteľnú súčasť úspechu zároveň považuje angažovanosť celého pedagogického kolektívu, ktorý kreatívnym spôsobom rozvíja formát modernej školy. Tento prístup sa premieta do faktu, kedy žiaci dosahujú pravidelne mimoriadne výsledky aj v rámci celoslovenských kôl olympiád, či súťaží. „Za každým úspechom žiaka je osobná vizitka učiteľov, ktorí pracujú naozaj obetavo a trpezlivo. Zabudnúť však nesmieme ani na podporu v rodinách, preto úzko spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi. Ak chodia do školy s radosťou deti, spokojní sú aj rodičia, a to je pre nás tá najlepšia spätná väzba,“ pripomenul M. Cerula.  

V ZŠ Bernolákova si však uvedomujú, že súčasné trendy vo výchovno-vzdelávacom procese sú priamo úmerné tempu, akým sa vyvíja spoločnosť, vrátane progresu v oblasti didaktických technológií. Základ, ktorý získa žiak v základnej škole, môže totiž výrazne ovplyvniť jeho ďalšie výsledky počas absolvovania ostatných stupňov vzdelávania. „Budeme ďalej pracovať na tom, aby sme kráčali s dobou a neustále vytvárali také materiálno-technické zázemie, ktoré našim žiakom umožní pracovať v školskom prostredí, kde bude učenie zážitkom,“ dodal M. Cerula.

Soňa Kontúrová
 

Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život

Správy / Školstvo / Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život

Motto ZŠ Bernolákova: Učíme moderne a hravo, učíme pre život
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Bernolákova vo Vranove nad Topľou obsadila v hodnotení INEKO v rámci Prešovského kraja dve prvé miesta. Štvrtýkrát po sebe dominovala medzi základnými školami a druhý rok si pripísala na konto prvenstvo aj v spoločnom rebríčku základných a stredných škôl. V celoslovenskej konkurencii obsadila 13. miesto, pričom si polepšila z 8,4 na 8,6 bodu.

Riaditeľ ZŠ Bernolákova Marek Cerula považuje za zásadný atribút konštantnosti dosiahnutých výsledkov správne nastavenú víziu školy, ktorej piliermi sú jasne zadefinované hodnoty a postupy vo výchovno-vzdelávacom procese. Ich cieľom je dokázať motivovať a inšpirovať žiakov, aby vzdelávanie nebrali ako nutnosť, ale ako nástroj vlastnej sebarealizácie. „Na prvom mieste je u nás žiak, dieťa, ktoré chceme vzdelávať  v intenciách požiadaviek doby a spoločnosti. Naším mottom je – učíme moderne a hravo, učíme pre život,“ zdôraznil Marek Cerula.

Za neoddeliteľnú súčasť úspechu zároveň považuje angažovanosť celého pedagogického kolektívu, ktorý kreatívnym spôsobom rozvíja formát modernej školy. Tento prístup sa premieta do faktu, kedy žiaci dosahujú pravidelne mimoriadne výsledky aj v rámci celoslovenských kôl olympiád, či súťaží. „Za každým úspechom žiaka je osobná vizitka učiteľov, ktorí pracujú naozaj obetavo a trpezlivo. Zabudnúť však nesmieme ani na podporu v rodinách, preto úzko spolupracujeme a komunikujeme s rodičmi. Ak chodia do školy s radosťou deti, spokojní sú aj rodičia, a to je pre nás tá najlepšia spätná väzba,“ pripomenul M. Cerula.  

V ZŠ Bernolákova si však uvedomujú, že súčasné trendy vo výchovno-vzdelávacom procese sú priamo úmerné tempu, akým sa vyvíja spoločnosť, vrátane progresu v oblasti didaktických technológií. Základ, ktorý získa žiak v základnej škole, môže totiž výrazne ovplyvniť jeho ďalšie výsledky počas absolvovania ostatných stupňov vzdelávania. „Budeme ďalej pracovať na tom, aby sme kráčali s dobou a neustále vytvárali také materiálno-technické zázemie, ktoré našim žiakom umožní pracovať v školskom prostredí, kde bude učenie zážitkom,“ dodal M. Cerula.

Soňa Kontúrová
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok