Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie

Správy / Školstvo / Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie

Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Čaklov získala medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Do tohto environmentálneho vzdelávacieho programu je zapojených 51 000 škôl zo 67 krajín sveta. O jeho prestíži svedčí i to, že získal uznanie Environmentálneho programu OSN a Cenu ministra životného prostredia SR. ZŠ Čaklov získala toto ocenenie ako jediná základná škola v okrese Vranov nad Topľou.

Základná škola Čaklov je školou dobrých skutkov a jednou z priorít, ktorej sa dlhodobo venuje, je životné prostredie. Z mnohých aktivít spomenieme projekty Misia modrá planéta s Kozmixom, EKO alarm, či súťaže EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT–ŽIVOT PRE VODU. Tento prístup je o to inšpiratívnejší, že žiaci pochádzajú zo sociálne menej podnetného prostredia, ale ich odhodlanie vzbudzuje rešpekt. Program medzinárodného projektu Zelená škola sa realizuje v priebehu dvoch školských rokov a vedie žiakov k tomu, aby šetrili životné prostredie tým, že budú znižovať negatívne dopady vo svojom okolí. „Všimli sme si, že nie všetci naši žiaci si vážili prírodu, preto sme sa rozhodli ísť cestou skutkov. V škole máme veľký areál, ktorý sme si chceli skrášliť, vďaka čomu sa deti naučili, ako sa majú o neho starať a chrániť. Naši žiaci sa naučili, že pred problémami sa neuteká, ale musia sa zamyslieť nad tým, ako ich môžu zvládnuť. Potvrdilo sa, že ak deti dostanú priestor, chcú na sebe pracovať, no a my sme im tento priestor ponúkli,“ vysvetlila koordinátorka projektu Ľudmila Saladiaková.

Zelená škola premieňa základné školy na centrá inšpirácie, kde sa deti učia preberať zodpovednosť, a to všetko v spolupráci s učiteľmi, aj rodičmi. V Čaklove si zvolili ako oblasť svojho záujmu životné prostredie, lebo si uvedomujú, že vzťah človeka k nemu je pre dnešnú dobu kľúčový. Žiaci spolu s učiteľmi vytvorili pracovný tím, tzv. kolégium, ktoré zabezpečovalo všetky aktivity. Súčasťou programu bola séria podujatí, či už besedy, exkurzia v miestnej čistiarni odpadových vôd alebo pripomenutie si Medzinárod­ného dňa lesa a Svetového dňa vody. Žiaci sa však učili aj triediť odpad a ruku k dielu priložili vyčistením potoku. Keďže prioritnou témou bola „Zeleň a ochrana prírody“, v škole zriadili eko učebňu Zelená čajovňa, vysadili ovocné a okrasné stromy a na školskom pozemku vytvorili školskú záhradu s bylinkovou špirálou, pocitovým chodníkom, Artušovým kruhom, či hotelom pre hmyz. „Cieľom bolo vytvoriť eko učebňu v exteriéri, ktorú sme využívali nielen na tvorivé pracovné aktivity v rámci tohto programu, ale slúžiť nám bude aj počas rôznych vyučovacích predmetov, ako je prírodoveda, prvouka, vlastiveda, geografia a pod.,“ doplnila Daniela Slepáková, ktorá sa na projekte taktiež aktívne podieľala.

Certifikát a vlajka programu Zelená škola sú udeľované za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“, environmentálnej výchovy a participácie prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Z 345 zapojených slovenských škôl sa ZŠ Čaklov dostala medzi 89 ocenených, pričom v okrese Vranov nad Topľou jej tento prestížny honor patrí ako jedinej. „Sme Zelenou školou a aktivity s tým súvisiace pre nás získaním certifikátu nekončia. Naďalej budeme aktivizovať žiakov, rodičov a verejnosť v blízkom okolí, aby sme mohli napĺňať myšlienky nášho environmentálneho akčného plánu, ktorý sme si stanovili aj na nasledujúce roky. Uvedomujeme si, že zelený svet máme iba jeden a nedáme si ho nedbanlivosťou a zlým prístupom k prírode vziať,“ uviedla riaditeľka ZŠ Čaklov Anna Hricová.
 

Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie

Správy / Školstvo / Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie

Základná škola Čaklov získala prestížne medzinárodné ekoocenenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Základná škola Čaklov získala medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools. Do tohto environmentálneho vzdelávacieho programu je zapojených 51 000 škôl zo 67 krajín sveta. O jeho prestíži svedčí i to, že získal uznanie Environmentálneho programu OSN a Cenu ministra životného prostredia SR. ZŠ Čaklov získala toto ocenenie ako jediná základná škola v okrese Vranov nad Topľou.

Základná škola Čaklov je školou dobrých skutkov a jednou z priorít, ktorej sa dlhodobo venuje, je životné prostredie. Z mnohých aktivít spomenieme projekty Misia modrá planéta s Kozmixom, EKO alarm, či súťaže EKOPOSTER a VODA PRE ŽIVOT–ŽIVOT PRE VODU. Tento prístup je o to inšpiratívnejší, že žiaci pochádzajú zo sociálne menej podnetného prostredia, ale ich odhodlanie vzbudzuje rešpekt. Program medzinárodného projektu Zelená škola sa realizuje v priebehu dvoch školských rokov a vedie žiakov k tomu, aby šetrili životné prostredie tým, že budú znižovať negatívne dopady vo svojom okolí. „Všimli sme si, že nie všetci naši žiaci si vážili prírodu, preto sme sa rozhodli ísť cestou skutkov. V škole máme veľký areál, ktorý sme si chceli skrášliť, vďaka čomu sa deti naučili, ako sa majú o neho starať a chrániť. Naši žiaci sa naučili, že pred problémami sa neuteká, ale musia sa zamyslieť nad tým, ako ich môžu zvládnuť. Potvrdilo sa, že ak deti dostanú priestor, chcú na sebe pracovať, no a my sme im tento priestor ponúkli,“ vysvetlila koordinátorka projektu Ľudmila Saladiaková.

Zelená škola premieňa základné školy na centrá inšpirácie, kde sa deti učia preberať zodpovednosť, a to všetko v spolupráci s učiteľmi, aj rodičmi. V Čaklove si zvolili ako oblasť svojho záujmu životné prostredie, lebo si uvedomujú, že vzťah človeka k nemu je pre dnešnú dobu kľúčový. Žiaci spolu s učiteľmi vytvorili pracovný tím, tzv. kolégium, ktoré zabezpečovalo všetky aktivity. Súčasťou programu bola séria podujatí, či už besedy, exkurzia v miestnej čistiarni odpadových vôd alebo pripomenutie si Medzinárod­ného dňa lesa a Svetového dňa vody. Žiaci sa však učili aj triediť odpad a ruku k dielu priložili vyčistením potoku. Keďže prioritnou témou bola „Zeleň a ochrana prírody“, v škole zriadili eko učebňu Zelená čajovňa, vysadili ovocné a okrasné stromy a na školskom pozemku vytvorili školskú záhradu s bylinkovou špirálou, pocitovým chodníkom, Artušovým kruhom, či hotelom pre hmyz. „Cieľom bolo vytvoriť eko učebňu v exteriéri, ktorú sme využívali nielen na tvorivé pracovné aktivity v rámci tohto programu, ale slúžiť nám bude aj počas rôznych vyučovacích predmetov, ako je prírodoveda, prvouka, vlastiveda, geografia a pod.,“ doplnila Daniela Slepáková, ktorá sa na projekte taktiež aktívne podieľala.

Certifikát a vlajka programu Zelená škola sú udeľované za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“, environmentálnej výchovy a participácie prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Z 345 zapojených slovenských škôl sa ZŠ Čaklov dostala medzi 89 ocenených, pričom v okrese Vranov nad Topľou jej tento prestížny honor patrí ako jedinej. „Sme Zelenou školou a aktivity s tým súvisiace pre nás získaním certifikátu nekončia. Naďalej budeme aktivizovať žiakov, rodičov a verejnosť v blízkom okolí, aby sme mohli napĺňať myšlienky nášho environmentálneho akčného plánu, ktorý sme si stanovili aj na nasledujúce roky. Uvedomujeme si, že zelený svet máme iba jeden a nedáme si ho nedbanlivosťou a zlým prístupom k prírode vziať,“ uviedla riaditeľka ZŠ Čaklov Anna Hricová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok