Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest

Správy / Ostatné / BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest

 BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest
Aké sú môžnosti reklamy?

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING investovala a pripravuje investície do projektov inovácií, automatizácie, digitalizácie, zvyšovania výrobných kapacít, aj kvality produktov. Zásadnými sú naštartované investície súvisiace s ochranou životného prostredia. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Vladimír Jacko.

Komplexnosť filozofie Skupiny BUKÓZA HOLDING pre nasledujúce obdobie sa vyznačuje zainteresovaním jej jednotlivých spoločností do postupnej implementácie prvkov platformy Priemysel 4.0, ktorá v širšom kontexte predstavuje digitálnu revolúciu s hlavným cieľom modifikovať industry factory (priemyselnú fabriku) na tzv. smart factory (inteligentnú fabriku). Hlavný prínos sa očakáva vo vyššej miere efektivity výrobného procesu, v znížení prevádzkových nákladov a v celkovej modernizácii a inovácii výrobného procesu.

Automatizácia a digitalizácia však nebude mať negatívny vplyv na vývoj počtu zamestnancov, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu a momentálne je ich celkový počet na úrovni niečo vyše 1 000, čo Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING radí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov Prešovského kraja.

Nosná výrobná spoločnosť celého holdingu BUKOCEL, a.s., plánuje implementovať prvky platformy Priemysel 4.0 pri investičných akciách smerujúcich do zvýšenia celkovej výrobnej kapacity buničiny z doterajších 160 000 ton/rok na úroveň 200 000 ton/rok. „Predstavenstvo spoločnosti predložilo žiadosť o priamu investičnú pomoc pre potreby realizácie súboru finančne náročných a priamo na seba nadväzujúcich investičných akcií,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Najnovšou investíciou Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING je inovácia procesu odparovania a následného zahusťovania čierneho výluhu. Cieľom je dosiahnuť min. 70% sušiny. S procesom výroby celulózy prebiehajú ďalšie procesy, ktoré priamo súvisia s regeneráciou chemikálií použitých v procese varenia. Počas procesu varenia štiepok vzniká tzv. čierny lúh, ktorý obsahuje, okrem iného, aj ostatné vyluhované zvyšky z dreva. Tento lúh sa najskôr zahusťuje odparovaním a následne spracováva v regeneračnom kotly, pričom sa spracovaním organickej zložky získa tepelná energia a tavenina, ktorá po rozpustení vo vode dáva tzv. zelený lúh. Zelený lúh sa premieňa na aktívnu alkáliu účinkom vápna. Výsledkom je biely lúh, ktorý je znovu využiteľný v procese varenia buničiny. Tato investícia o celkovej výške viac ako 9 mil. eur je kofinancovaná z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Realizáciou predmetnej investičnej akcie dôjde k inovácii toku čierneho výluhu v procese odparovania, k vyššej miere efektivity zahusťovania a k zníženiu miery spotreby pary v procese odparovania o takmer 19 000 t/rok. Predstavenstvo spoločnosti BUKOCEL, a.s. rozhodlo o realizácii investičnej akcie v priebehu roka 2020. Po úspešnej realizácii sa predpokladá vytvorenie 10 nových pracovných miest,“ uviedol hovorca Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING Michal Švábik.

Najvýznamnejšou investičnou akciou je komplexná modernizácia papierenského stroja za účelom zvýšenia úrovne recyklačných kapacít na vstupe a tým zvýšenie celkovej úrovne produkcie dvojvrstvového papiera na výstupe. Aj v rámci tejto investície uvažuje manažment o rozsiahlom zavedení prvkov automatizácie a digitalizácie. „S realizáciou predmetnej investičnej akcie súvisí aj potreba tvorby nových pracovných miest. V rovine primárnej zamestnanosti sa jedná o tvorbu nových pracovných miest na úrovni cca 100 miest a sekundárne ide o ďalších 200 – 300 nových pracovných miest u našich obchodných partnerov. Tým pádom môžeme jasne deklarovať, že aj napriek implementácii automatizačných a digitalizačných nástrojov výroby nedôjde k poklesu zamestnanosti, naopak predpokladáme nárast pracovných miest,“ vysvetlil generálny riaditeľ Vladimír Jacko.


 

BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest

Správy / Ostatné / BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest

 BUKÓZA HOLDING plánuje vytvoriť stovku nových pracovných miest
Aké sú môžnosti reklamy?

Skupina spoločností BUKÓZA HOLDING investovala a pripravuje investície do projektov inovácií, automatizácie, digitalizácie, zvyšovania výrobných kapacít, aj kvality produktov. Zásadnými sú naštartované investície súvisiace s ochranou životného prostredia. Na tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Vladimír Jacko.

Komplexnosť filozofie Skupiny BUKÓZA HOLDING pre nasledujúce obdobie sa vyznačuje zainteresovaním jej jednotlivých spoločností do postupnej implementácie prvkov platformy Priemysel 4.0, ktorá v širšom kontexte predstavuje digitálnu revolúciu s hlavným cieľom modifikovať industry factory (priemyselnú fabriku) na tzv. smart factory (inteligentnú fabriku). Hlavný prínos sa očakáva vo vyššej miere efektivity výrobného procesu, v znížení prevádzkových nákladov a v celkovej modernizácii a inovácii výrobného procesu.

Automatizácia a digitalizácia však nebude mať negatívny vplyv na vývoj počtu zamestnancov, ktorý má v posledných rokoch stúpajúcu tendenciu a momentálne je ich celkový počet na úrovni niečo vyše 1 000, čo Skupinu spoločností BUKÓZA HOLDING radí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov Prešovského kraja.

Nosná výrobná spoločnosť celého holdingu BUKOCEL, a.s., plánuje implementovať prvky platformy Priemysel 4.0 pri investičných akciách smerujúcich do zvýšenia celkovej výrobnej kapacity buničiny z doterajších 160 000 ton/rok na úroveň 200 000 ton/rok. „Predstavenstvo spoločnosti predložilo žiadosť o priamu investičnú pomoc pre potreby realizácie súboru finančne náročných a priamo na seba nadväzujúcich investičných akcií,“ uvádza sa v tlačovej správe.

Najnovšou investíciou Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING je inovácia procesu odparovania a následného zahusťovania čierneho výluhu. Cieľom je dosiahnuť min. 70% sušiny. S procesom výroby celulózy prebiehajú ďalšie procesy, ktoré priamo súvisia s regeneráciou chemikálií použitých v procese varenia. Počas procesu varenia štiepok vzniká tzv. čierny lúh, ktorý obsahuje, okrem iného, aj ostatné vyluhované zvyšky z dreva. Tento lúh sa najskôr zahusťuje odparovaním a následne spracováva v regeneračnom kotly, pričom sa spracovaním organickej zložky získa tepelná energia a tavenina, ktorá po rozpustení vo vode dáva tzv. zelený lúh. Zelený lúh sa premieňa na aktívnu alkáliu účinkom vápna. Výsledkom je biely lúh, ktorý je znovu využiteľný v procese varenia buničiny. Tato investícia o celkovej výške viac ako 9 mil. eur je kofinancovaná z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov. „Realizáciou predmetnej investičnej akcie dôjde k inovácii toku čierneho výluhu v procese odparovania, k vyššej miere efektivity zahusťovania a k zníženiu miery spotreby pary v procese odparovania o takmer 19 000 t/rok. Predstavenstvo spoločnosti BUKOCEL, a.s. rozhodlo o realizácii investičnej akcie v priebehu roka 2020. Po úspešnej realizácii sa predpokladá vytvorenie 10 nových pracovných miest,“ uviedol hovorca Skupiny spoločností BUKÓZA HOLDING Michal Švábik.

Najvýznamnejšou investičnou akciou je komplexná modernizácia papierenského stroja za účelom zvýšenia úrovne recyklačných kapacít na vstupe a tým zvýšenie celkovej úrovne produkcie dvojvrstvového papiera na výstupe. Aj v rámci tejto investície uvažuje manažment o rozsiahlom zavedení prvkov automatizácie a digitalizácie. „S realizáciou predmetnej investičnej akcie súvisí aj potreba tvorby nových pracovných miest. V rovine primárnej zamestnanosti sa jedná o tvorbu nových pracovných miest na úrovni cca 100 miest a sekundárne ide o ďalších 200 – 300 nových pracovných miest u našich obchodných partnerov. Tým pádom môžeme jasne deklarovať, že aj napriek implementácii automatizačných a digitalizačných nástrojov výroby nedôjde k poklesu zamestnanosti, naopak predpokladáme nárast pracovných miest,“ vysvetlil generálny riaditeľ Vladimír Jacko.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok