Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu

Správy / Obce / Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu

Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu
Aké sú môžnosti reklamy?

V obci Vyšný Kazimír sa uskutočnili oslavy obce, spojené s tradičnou zabíjačkou. Už od samého rána rozvoniavali zabíjačkové jedlá, ktoré pripravil skúsený pán mäsiar. Zároveň v tento deň sa uskutočnila posviacka a slávnostné odovzdávanie požiarnej zbrojnice do užívania členom DHZ v našej obci.

V rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ vypracovala obec projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. V rámci už spomínanej výzvy obec získala 30 000 €, z MF SR dotáciu podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 - 9 500 €, na základe uznesenia vlády SR 10 000 €. Obec z vlastných zdrojov financovala rekonštrukciu vo výške 2 000 €. Slávnostný akt odovzdania zahájil starosta obce Bc. Michal Duda. Medzi prítomnými hosťami boli Pavol Ceľuch prezident DPO SR, Ing. Zuzana Bochová predsedníčka Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Vranove nad Topľou, Ján Šopiak tajomník územného výboru DPO SR Vranov nad Topľou, Ing. Jozef Ondrej riaditeľ Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou, Ing. Daniel Lorinc predseda ZMO VR, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia DHZ vo Vyšnom Kazimíri na čele s predsedom Jakubom Hudákom a družobných dobrovoľných hasičských zborov. Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky, miestny duchovný PaedDr. Marcel Iľko vysvätil priestory požiarnej zbrojnice. Rekonštrukciou pôvodnej požiarnej zbrojnice vznikla moderná stavba slúžiaca Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Vyšný Kazimír na plnenie úloh v prospech všetkých občanov obce.

Po odovzdaní požiarnej zbrojnice do užívania, bola zahájená súťaž vo varení kotlíkového gulášu, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev. Všetci účastníci osláv obce si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách a občerstviť sa pivom alebo kofolou. Aj deti si prišli na svoje, keďže animátorky pre nich pripravili množstvo zaujímavých súťaží. K dobrej nálade prispeli aj Vranovskí heligonkári a folklórna skupina Konopianka, ktorí okrem vystúpenia navštívili aj každé súťažiace družstvo.

V kultúrnom programe sa ďalej predstavil mládežnícky folklórny súbor Ondalík z Ďapaloviec a o dobrú náladu sa postarali Štramáci z Jasenova. Medzi kultúrnym programom členovia DHZ prezentovali hasičský zásah. O 17.00 hod. bol päťčlennou porotou vyhodnotený najlepší guláš: 1. miesto Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Vyšný Kazimír, 2. miesto Dobrovoľný hasičský zbor Sedliská, 3. miesto Chatári z obce Vyšný Kazimír.

Návštevníci osláv mali možnosť oddýchnuť si, zabaviť sa, ochutnať dobre rozvoňajúci guláš a tradičné zabíjačkové špeciality ako klobásky, jaternice, oškvarky, plnená mäsá, huspeninu, chlieb s bravčovou masťou aj mnoho ďalších dobrôt.

Bc. Michal Duda, starosta

Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu

Správy / Obce / Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu

Vo Vyšnom Kazimíri odovzdali do užívania novú požiarnu zbrojnicu
Aké sú môžnosti reklamy?

V obci Vyšný Kazimír sa uskutočnili oslavy obce, spojené s tradičnou zabíjačkou. Už od samého rána rozvoniavali zabíjačkové jedlá, ktoré pripravil skúsený pán mäsiar. Zároveň v tento deň sa uskutočnila posviacka a slávnostné odovzdávanie požiarnej zbrojnice do užívania členom DHZ v našej obci.

V rámci výzvy Ministerstva vnútra SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu „Podpora zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy budov, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ vypracovala obec projekt na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice. V rámci už spomínanej výzvy obec získala 30 000 €, z MF SR dotáciu podľa § 2 Výnosu č. 26825/2005-441 - 9 500 €, na základe uznesenia vlády SR 10 000 €. Obec z vlastných zdrojov financovala rekonštrukciu vo výške 2 000 €. Slávnostný akt odovzdania zahájil starosta obce Bc. Michal Duda. Medzi prítomnými hosťami boli Pavol Ceľuch prezident DPO SR, Ing. Zuzana Bochová predsedníčka Územného výboru Dobrovoľnej požiarnej ochrany vo Vranove nad Topľou, Ján Šopiak tajomník územného výboru DPO SR Vranov nad Topľou, Ing. Jozef Ondrej riaditeľ Hasičského a záchranné zboru vo Vranove nad Topľou, Ing. Daniel Lorinc predseda ZMO VR, poslanci obecného zastupiteľstva, členovia DHZ vo Vyšnom Kazimíri na čele s predsedom Jakubom Hudákom a družobných dobrovoľných hasičských zborov. Po slávnostnom akte prestrihnutia pásky, miestny duchovný PaedDr. Marcel Iľko vysvätil priestory požiarnej zbrojnice. Rekonštrukciou pôvodnej požiarnej zbrojnice vznikla moderná stavba slúžiaca Dobrovoľnému hasičskému zboru obce Vyšný Kazimír na plnenie úloh v prospech všetkých občanov obce.

Po odovzdaní požiarnej zbrojnice do užívania, bola zahájená súťaž vo varení kotlíkového gulášu, ktorej sa zúčastnilo 10 družstiev. Všetci účastníci osláv obce si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách a občerstviť sa pivom alebo kofolou. Aj deti si prišli na svoje, keďže animátorky pre nich pripravili množstvo zaujímavých súťaží. K dobrej nálade prispeli aj Vranovskí heligonkári a folklórna skupina Konopianka, ktorí okrem vystúpenia navštívili aj každé súťažiace družstvo.

V kultúrnom programe sa ďalej predstavil mládežnícky folklórny súbor Ondalík z Ďapaloviec a o dobrú náladu sa postarali Štramáci z Jasenova. Medzi kultúrnym programom členovia DHZ prezentovali hasičský zásah. O 17.00 hod. bol päťčlennou porotou vyhodnotený najlepší guláš: 1. miesto Urbárska, lesná a pasienková spoločnosť Pozemkové spoločenstvo Vyšný Kazimír, 2. miesto Dobrovoľný hasičský zbor Sedliská, 3. miesto Chatári z obce Vyšný Kazimír.

Návštevníci osláv mali možnosť oddýchnuť si, zabaviť sa, ochutnať dobre rozvoňajúci guláš a tradičné zabíjačkové špeciality ako klobásky, jaternice, oškvarky, plnená mäsá, huspeninu, chlieb s bravčovou masťou aj mnoho ďalších dobrôt.

Bc. Michal Duda, starosta

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok