Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty

Správy / Mesto Vranov / Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty

Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty
Aké sú môžnosti reklamy?

Pozemok po bývalej krytej plavárni na Kalinčiakovej ul. plánuje mesto Vranov nad Topľou zastavať troma bytovými domami, v ktorých bude sedemdesiat nájomných bytov. Súčasťou projektu je detské, multifunkčné, workoutové a dopravné ihrisko, cyklistický chodník, či lávky spájajúce predmetnú plochu so sídliskom JUH. Návrh, o ktorom rokovalo mestské zastupiteľstvo, počíta s 83 parkovacími miestami pre nájomníkov bytov a 59 pre verejnosť. Nosnú os parkovej zelene tvorí výsadba pozdĺž hlavného pešieho ťahu popri potoku a súbežného chodníka líniou vysokej zelene. Táto zástavba plochy bude riešená etapovite podľa finančného zabezpečenia výstavby objektov.

Ako uviedla vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Vlasta Štefániková, štúdiou sa zaoberali aj komisie pri MsZ, či už výstavby a životného prostredia alebo dopravy a územného rozvoja. Z ich pripomienok citovala potrebu rozšírenia parkovacích miest, zváženie možnosti riešenia parkovacích kapacít prostredníctvom podzemného parkoviska a návrh, aby vypracované projekty pre bytové domy boli originálne s pridanou hodnotou.

Igorovi Čačkovi v tejto súvislosti chýba v meste koncepčnosť, keď upozornil na uznesenie, podľa ktorého sa mala nie tak dávno v tomto priestore stavať športová hala. Odmietol tvrdenie, že zastupiteľstvo sa delí na poslancov, ktorí chcú a nechcú podporiť výstavbu bytov. „Som rád, že ľudia chcú v tomto meste žiť, preto všetci chceme, aby sa byty postavili. Hovorím len o tom, že za dva týždne máme rozhodnúť o najlukratívnejšom pozemku v meste. Skúsme sa nielen zamyslieť nad výkupom pozemkov v iných častiach mesta, ale začnime pre to niečo robiť,“ uviedol Igor Čačko.

O stiahnutie a prepracovanie materiálu požiadal Igor Pribula, ktorý sa prikláňa skôr k filozofii, kedy by sa malo mesto rozrastať a nie upchávať výstavbou posledné voľné plochy v širšom centre. „Objednávka na spracovanie tejto štúdie išla v jari. Už vtedy sme mali sedieť a rozprávať, aby sme neboli pod takým tlakom, ako teraz. Celý Vranov je urbanisticky jedna veľká katastrofa,“ dodal Igor Pribula.

Prepracovať štúdiu podľa pripomienok komisií pri MsZ a mestskej rady s následným prerokovaním finálnej verzie v týchto orgánoch, vrátane výborov mestských častí, navrhol Ladislav Bľacha. Riešenia, ktoré štúdia ponúka, ocenila Zuzana Hurná, no tiež sa prikláňa k inej lokalite. Gabriela Bradovková upozornila, že za bežný štandard sa dnes považujú byty s výťahmi, s ktorými projekt v tejto fáze nepočítal. Martin Buzáš upozornil, aby sa pri finalizácii projektu prihliadalo v širšom kontexte na dopravnú situáciu v tejto lokalite. Podľa Lýdie Ondrušovej by poslanci nemali vytláčať občanov situovaním bytov do okrajových častí, pretože právo majú bývať aj v centre. Tento projekt vníma ako relevantný, pretože reflektuje na reálne možnosti, to znamená – finančné prostriedky by poskytol Štátny fond rozvoja bývania a pozemky, na ktorých by sa stavalo, sú majetkom mesta. „Žiadosti o pridelenie bytov evidujeme ešte z roku 2011. Pomohli by sme mnohým mladým rodinám, ktoré odchádzajú z nášho mesta. Neriešenie bytovej otázky je jedným z dôvodov, prečo tak robia,“ pripomenula Lýdia Ondrušová.

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že v minulosti padli návrhy využiť tento priestor na zázemie pre okresný úrad, riaditeľstvo policajného zboru, športovú halu, či developerský projekt, ale ani jedna z týchto vízii sa nezrealizovala. Ako dodal, štúdia zohľadňuje aj spätnú väzbu od majiteľov okolitých rodinných domov. Za pridanú hodnotu považuje zámer vybudovať parkovacie plochy nielen pre nájomníkov, viaceré ihriská pre voľnočasové aktivity a dôraz na zeleň. „Nebránime sa myšlienke rozširovať Vranov na Lúčnej, či v iných lokalitách. Peniaze na vysporiadanie pozemkov sa nájdu, ale aj na príklade priemyselného parku vidíme, že je to dlhodobý proces. Bytové domy, ktoré navrhujeme na Kalinčiakovej ul. by nás nič nestáli, ani by nás nezadlžili,“ vysvetľoval Ján Ragan.

Podľa J. Ragana nie je problémom zapracovať do konečnej verzie projektov aj ďalšie pripomienky, vrátane inštalovania výťahov do bytových domov, ktoré by mohli byť tým pádom 6-podľažné. „Registrujeme výhrady voči bytom nižšieho štandardu, ale môžem verejnosť uistiť, že pôjde o bežný štandard. Uvažujeme aj o výťahoch a pokiaľ zastupiteľstvo rozhodne, že na tento účel vyčleníme vlastné prostriedky, urobíme to z mestských peňazí,“ prisľúbil J. Ragan.
 

Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty

Správy / Mesto Vranov / Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty

Na pozemku po bývalej krytej plavárni sa budú stavať nájomné byty
Aké sú môžnosti reklamy?

Pozemok po bývalej krytej plavárni na Kalinčiakovej ul. plánuje mesto Vranov nad Topľou zastavať troma bytovými domami, v ktorých bude sedemdesiat nájomných bytov. Súčasťou projektu je detské, multifunkčné, workoutové a dopravné ihrisko, cyklistický chodník, či lávky spájajúce predmetnú plochu so sídliskom JUH. Návrh, o ktorom rokovalo mestské zastupiteľstvo, počíta s 83 parkovacími miestami pre nájomníkov bytov a 59 pre verejnosť. Nosnú os parkovej zelene tvorí výsadba pozdĺž hlavného pešieho ťahu popri potoku a súbežného chodníka líniou vysokej zelene. Táto zástavba plochy bude riešená etapovite podľa finančného zabezpečenia výstavby objektov.

Ako uviedla vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Vlasta Štefániková, štúdiou sa zaoberali aj komisie pri MsZ, či už výstavby a životného prostredia alebo dopravy a územného rozvoja. Z ich pripomienok citovala potrebu rozšírenia parkovacích miest, zváženie možnosti riešenia parkovacích kapacít prostredníctvom podzemného parkoviska a návrh, aby vypracované projekty pre bytové domy boli originálne s pridanou hodnotou.

Igorovi Čačkovi v tejto súvislosti chýba v meste koncepčnosť, keď upozornil na uznesenie, podľa ktorého sa mala nie tak dávno v tomto priestore stavať športová hala. Odmietol tvrdenie, že zastupiteľstvo sa delí na poslancov, ktorí chcú a nechcú podporiť výstavbu bytov. „Som rád, že ľudia chcú v tomto meste žiť, preto všetci chceme, aby sa byty postavili. Hovorím len o tom, že za dva týždne máme rozhodnúť o najlukratívnejšom pozemku v meste. Skúsme sa nielen zamyslieť nad výkupom pozemkov v iných častiach mesta, ale začnime pre to niečo robiť,“ uviedol Igor Čačko.

O stiahnutie a prepracovanie materiálu požiadal Igor Pribula, ktorý sa prikláňa skôr k filozofii, kedy by sa malo mesto rozrastať a nie upchávať výstavbou posledné voľné plochy v širšom centre. „Objednávka na spracovanie tejto štúdie išla v jari. Už vtedy sme mali sedieť a rozprávať, aby sme neboli pod takým tlakom, ako teraz. Celý Vranov je urbanisticky jedna veľká katastrofa,“ dodal Igor Pribula.

Prepracovať štúdiu podľa pripomienok komisií pri MsZ a mestskej rady s následným prerokovaním finálnej verzie v týchto orgánoch, vrátane výborov mestských častí, navrhol Ladislav Bľacha. Riešenia, ktoré štúdia ponúka, ocenila Zuzana Hurná, no tiež sa prikláňa k inej lokalite. Gabriela Bradovková upozornila, že za bežný štandard sa dnes považujú byty s výťahmi, s ktorými projekt v tejto fáze nepočítal. Martin Buzáš upozornil, aby sa pri finalizácii projektu prihliadalo v širšom kontexte na dopravnú situáciu v tejto lokalite. Podľa Lýdie Ondrušovej by poslanci nemali vytláčať občanov situovaním bytov do okrajových častí, pretože právo majú bývať aj v centre. Tento projekt vníma ako relevantný, pretože reflektuje na reálne možnosti, to znamená – finančné prostriedky by poskytol Štátny fond rozvoja bývania a pozemky, na ktorých by sa stavalo, sú majetkom mesta. „Žiadosti o pridelenie bytov evidujeme ešte z roku 2011. Pomohli by sme mnohým mladým rodinám, ktoré odchádzajú z nášho mesta. Neriešenie bytovej otázky je jedným z dôvodov, prečo tak robia,“ pripomenula Lýdia Ondrušová.

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že v minulosti padli návrhy využiť tento priestor na zázemie pre okresný úrad, riaditeľstvo policajného zboru, športovú halu, či developerský projekt, ale ani jedna z týchto vízii sa nezrealizovala. Ako dodal, štúdia zohľadňuje aj spätnú väzbu od majiteľov okolitých rodinných domov. Za pridanú hodnotu považuje zámer vybudovať parkovacie plochy nielen pre nájomníkov, viaceré ihriská pre voľnočasové aktivity a dôraz na zeleň. „Nebránime sa myšlienke rozširovať Vranov na Lúčnej, či v iných lokalitách. Peniaze na vysporiadanie pozemkov sa nájdu, ale aj na príklade priemyselného parku vidíme, že je to dlhodobý proces. Bytové domy, ktoré navrhujeme na Kalinčiakovej ul. by nás nič nestáli, ani by nás nezadlžili,“ vysvetľoval Ján Ragan.

Podľa J. Ragana nie je problémom zapracovať do konečnej verzie projektov aj ďalšie pripomienky, vrátane inštalovania výťahov do bytových domov, ktoré by mohli byť tým pádom 6-podľažné. „Registrujeme výhrady voči bytom nižšieho štandardu, ale môžem verejnosť uistiť, že pôjde o bežný štandard. Uvažujeme aj o výťahoch a pokiaľ zastupiteľstvo rozhodne, že na tento účel vyčleníme vlastné prostriedky, urobíme to z mestských peňazí,“ prisľúbil J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok