Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia

Správy / Mesto Vranov / Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia

Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia
Aké sú môžnosti reklamy?

Ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou malo korektný priebeh. Výnimkou bol iba jeho záver, kedy poslancovi Igorovi Čačkovi nebolo v bode „Rôzne“ umožnené navrhnúť uznesenie, hoci podľa Rokovacieho poriadku mal na to právo.

Poslanec Igor Čačko, ktorý je zároveň predsedom Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi, prezentoval v bode „Rôzne“ názor, že obstarávania verejných zákaziek zadávaných mestom Vranov nad Topľou nemajú efektívne parametre. Pri tejto príležitosti chcel navrhnúť, aby sa každá súťaž uverejňovala na webe a aby poslanci o tom dostávali informácie e-mailom. Zároveň naznačil, že podmienky súťaže, z ktorej vyšiel víťazne Marius Pedersen, neboli nastavené konštruktívnym spôsobom, aby sa mohli prihlásiť aj iné konkurenčné firmy. Rovnako sa pozastavil pri tom, či primátor Ján Ragan mál právo podpísať zmluvu o poskytovaní služieb a o prevode správy hospodárenia a prevádzkovania majetku mesta Vranov nad Topľou, ktorou radnica prenajala tejto súkromnej spoločnosti časť nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Ján Ragan argumentoval, že mesto Vranov nad Topľou bolo Transparency International vyhodnotené ako najtransparentnejšie mesto na Slovensku, čo predpokladá, že všetky kritizované procesy sú v poriadku. Taktiež sa postavil za zamestnancov mestského úradu, ktorí si, podľa neho, robia svoju prácu dobre, pričom nie sú ani adekvátne finančne ohodnotení a doplnil, že ich považuje za odborníkov, ktorí si nezaslúžia, aby sa im dostávalo takéhoto verejného spochybňovania. „Ja sám v tejto chvíli neviem, ale myslím si, že ak to bolo schválené súťažou, tak to asi je moja kompetencia podpísať a ak nie, preskúmame to,“ reagoval Ján Ragan na margo toho, či mal právo podpísať zmluvu s Mariusom Pedersen bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

Hoci I. Čačko žiadal odpoveď od hlavnej kontrolórky Márie Cingeľovej, J. Ragan ukončil rozpravu a chcel dať priestor na navrhnutie uznesenia. Po tom, čo poslanec Ján Lapčák upozornil, že v bode „Rôzne“ sa uznesenia neprijímajú, primátor ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva. „Po ukončení rozpravy v rámci bodu „Rôzne“ primátor vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhov uznesení. Návrhová komisia nepredložila žiadne návrhy a súčasne poslanci neprejavili vôľu v bode „Rôzne“ schvaľovať uznesenia, s ktorými neboli vopred oboznámení,“ prekvapili odpoveďou z tlačového referátu mesta Vranov nad Topľou, keďže sa J. Ragan stotožnil s názorom J. Lapčáka a návrhovej komisii neumožnil prečítať návrhy na uznesenie.

V Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa uvádza, že v bode „Rôzne“ nie je možné navrhnúť a prijať uznesenia, ktoré majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta. Hoci uznesenia I. Čačka mali kontrolný charakter, J. Lapčák trvá na tom, že boli v rozpore s Rokovacím poriadkom. „Pán poslanec sa zaoberal okrem iných tém aj k ekonomickej oblasti mesta, pričom v bode „Rôzne“, rokovací poriadok MsZ vo Vranove n. T. neumožňuje, ako som už uviedol navrhnúť a prijať uznesenia, ktoré majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta. Myslím si, že uznesenia prijímané v bode rôznom, týkajúce ekonomiky mesta majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta patria do tejto kategórie,“ uviedol vo svojom písomnom stanovisku Ján Lapčák.
 

Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia

Správy / Mesto Vranov / Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia

Igorovi Čačkovi nebolo umožnené navrhnúť v bode Rôzne uznesenia
Aké sú môžnosti reklamy?

Ostatné rokovanie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou malo korektný priebeh. Výnimkou bol iba jeho záver, kedy poslancovi Igorovi Čačkovi nebolo v bode „Rôzne“ umožnené navrhnúť uznesenie, hoci podľa Rokovacieho poriadku mal na to právo.

Poslanec Igor Čačko, ktorý je zároveň predsedom Komisie rozvoja spolupráce s podnikateľmi, prezentoval v bode „Rôzne“ názor, že obstarávania verejných zákaziek zadávaných mestom Vranov nad Topľou nemajú efektívne parametre. Pri tejto príležitosti chcel navrhnúť, aby sa každá súťaž uverejňovala na webe a aby poslanci o tom dostávali informácie e-mailom. Zároveň naznačil, že podmienky súťaže, z ktorej vyšiel víťazne Marius Pedersen, neboli nastavené konštruktívnym spôsobom, aby sa mohli prihlásiť aj iné konkurenčné firmy. Rovnako sa pozastavil pri tom, či primátor Ján Ragan mál právo podpísať zmluvu o poskytovaní služieb a o prevode správy hospodárenia a prevádzkovania majetku mesta Vranov nad Topľou, ktorou radnica prenajala tejto súkromnej spoločnosti časť nehnuteľného a hnuteľného majetku.

Ján Ragan argumentoval, že mesto Vranov nad Topľou bolo Transparency International vyhodnotené ako najtransparentnejšie mesto na Slovensku, čo predpokladá, že všetky kritizované procesy sú v poriadku. Taktiež sa postavil za zamestnancov mestského úradu, ktorí si, podľa neho, robia svoju prácu dobre, pričom nie sú ani adekvátne finančne ohodnotení a doplnil, že ich považuje za odborníkov, ktorí si nezaslúžia, aby sa im dostávalo takéhoto verejného spochybňovania. „Ja sám v tejto chvíli neviem, ale myslím si, že ak to bolo schválené súťažou, tak to asi je moja kompetencia podpísať a ak nie, preskúmame to,“ reagoval Ján Ragan na margo toho, či mal právo podpísať zmluvu s Mariusom Pedersen bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

Hoci I. Čačko žiadal odpoveď od hlavnej kontrolórky Márie Cingeľovej, J. Ragan ukončil rozpravu a chcel dať priestor na navrhnutie uznesenia. Po tom, čo poslanec Ján Lapčák upozornil, že v bode „Rôzne“ sa uznesenia neprijímajú, primátor ukončil rokovanie mestského zastupiteľstva. „Po ukončení rozpravy v rámci bodu „Rôzne“ primátor vyzval návrhovú komisiu na prečítanie návrhov uznesení. Návrhová komisia nepredložila žiadne návrhy a súčasne poslanci neprejavili vôľu v bode „Rôzne“ schvaľovať uznesenia, s ktorými neboli vopred oboznámení,“ prekvapili odpoveďou z tlačového referátu mesta Vranov nad Topľou, keďže sa J. Ragan stotožnil s názorom J. Lapčáka a návrhovej komisii neumožnil prečítať návrhy na uznesenie.

V Rokovacom poriadku Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou sa uvádza, že v bode „Rôzne“ nie je možné navrhnúť a prijať uznesenia, ktoré majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta. Hoci uznesenia I. Čačka mali kontrolný charakter, J. Lapčák trvá na tom, že boli v rozpore s Rokovacím poriadkom. „Pán poslanec sa zaoberal okrem iných tém aj k ekonomickej oblasti mesta, pričom v bode „Rôzne“, rokovací poriadok MsZ vo Vranove n. T. neumožňuje, ako som už uviedol navrhnúť a prijať uznesenia, ktoré majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta. Myslím si, že uznesenia prijímané v bode rôznom, týkajúce ekonomiky mesta majú finančný dopad na schválený rozpočet mesta, alebo sa týkajú majetku mesta patria do tejto kategórie,“ uviedol vo svojom písomnom stanovisku Ján Lapčák.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok