Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019

Správy / Obce / Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019

 Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Letná turistická sezóna 2019 na Domaši je za nami a vďaka aktivite mnohých ľudí bola bohatá na šport aj kultúru. Obec Kvakovce v mene všetkých občanov, chatárov a návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša Dobrá veľmi pekne ďakuje za pripravené pekné kultúrnospoločenské a športové podujatia počas uplynulej letnej turistickej sezóny na Dobrej týmto organizátorom.

ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE PODUJATIA V SEZÓNE 2019
KID RACE
– Miroslava Sobotová a Martina Paľušová, Cyklistické podujatie Okolo Domaše – Martin Palenčík a OZ Bike Team Vranov, Diaľkové plávanie – Rastislav Košalko a OZ Vranovské Vydry, Veľká cena Domaše v Paddleboardoch – Lenka Babinová a OZ Športová akadémia Willy, festival HIP HOP ŽIJE VÝCHOD – Boris Marhanský a Jozef Petriľák, Krst výletnej lode Bohemia – Filip Jančík, spevácky zbor Ozvena, Rusín Čendéš Orchestra, Anna Gdovinová, Matúš Jaško, Hoznozemplínske osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Cyklistické preteky STD Tour de Domaša - OZ Vranovské vydry a Marián Janič. Čaká nás ešte Nová kniha o Dobrej – Dobranský bubeník - ďakujeme autorke Márii Fečkovičovej a Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

NÁVRAT A SPREVÁDZKOVANIE VÝLETNEJ LODE NA DOMAŠI PO 26 ROKOCH
Tento rok sa na Domašu podarilo vrátiť výletnú loď po 26 rokoch. Za pomoc s jej prinavrátením ďakujeme:
Vláde Slovenskej republiky a špeciálne predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu, prednostovi Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrejovi Krišandovi, predsedovi OOCR Jaroslavovi Makatúrovi, všetkým starostom a starostkám v okrese Vranov n.T. a Stropkov, ale aj aktivistom, ktorí podporili myšlienku prinavrátenia lode na Domašu.

Za pomoc s presunom lode z Ladmoviec na Domašu ďakujeme: Okresnému dopravnému inšpektorátu vo Vranov n.T., Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove a v Košiciach, riaditeľke SVP OZ Trebišov Eve Kolesárovej a zamestnancom SVP na VN Veľká Domaša.

Za sfunkčnenie lode a bezproblémový priebeh ďakujeme: nášmu prvému kapitánovi Jurajovi Ištokovičovi, lodníkovi Renému Trybulovi, pomocnej posádke Matúšovi Ondovčákovi, Františkovi PuškášoviJozefovi Dančovi. Za slávnostné požehnanie výletnej lode ďakujeme j.e. mons. Bernardovi Boberovi.

Veľmi pekne ďakujeme aj za možnosť využiť nezamestnaných prostredníctvom projektov úradu práce, ktorí prispeli k vyššej čistote a kultúre na Domaši. Menovite: Jozefovi Baranovi – riaditeľovi úradu práce a pracovníkom úradu práce, ktorí trpezlivo a ochotne spracovávajú naše žiadosti súvisiace s aktivačnými prácami, menovite: Zdenke Salanciovej, Viere Tkáčovej, Vladimírovi Krivákovi, Ľubici Štefaňákovej, Agáte Škripovej, Márii Murínovej, Ľudovítovi Povraz­níkovi, Ivete Bednárovej, a Janke Ivanovej.

Naša vďaka patrí aj Obvodnému oddeleniu PZ v Slovenskej Kajni za bezpečnosť a koordináciu pri všetkých kultúrnospoločenských a športových podujatiach na Dobrej, ktoré dopadli bez vážnejších kolízií a incidentov.

Aj vďaka všetkým týmto vyššie uvedeným ľuďom a organizáciám bola Domaša počas uplynulého leta krajšia, živšia a bezpečnejšia. Ďakujeme Vám všetkým a tešíme sa na letnú turistickú sezónu v roku 2020. Veríme, že novú sezónu otvoríme slávnostným požehnaním všetkých lodí a námorníkov z Domaše dňa 27. júna za účasti j.e. kardinála Dominika Duku – arcibiskupa Pražského.


 

Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019

Správy / Obce / Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019

 Poďakovanie za letnú turistickú sezónu na Domaši 2019
Aké sú môžnosti reklamy?

Letná turistická sezóna 2019 na Domaši je za nami a vďaka aktivite mnohých ľudí bola bohatá na šport aj kultúru. Obec Kvakovce v mene všetkých občanov, chatárov a návštevníkov rekreačnej oblasti Domaša Dobrá veľmi pekne ďakuje za pripravené pekné kultúrnospoločenské a športové podujatia počas uplynulej letnej turistickej sezóny na Dobrej týmto organizátorom.

ŠPORTOVÉ A KULTÚRNE PODUJATIA V SEZÓNE 2019
KID RACE
– Miroslava Sobotová a Martina Paľušová, Cyklistické podujatie Okolo Domaše – Martin Palenčík a OZ Bike Team Vranov, Diaľkové plávanie – Rastislav Košalko a OZ Vranovské Vydry, Veľká cena Domaše v Paddleboardoch – Lenka Babinová a OZ Športová akadémia Willy, festival HIP HOP ŽIJE VÝCHOD – Boris Marhanský a Jozef Petriľák, Krst výletnej lode Bohemia – Filip Jančík, spevácky zbor Ozvena, Rusín Čendéš Orchestra, Anna Gdovinová, Matúš Jaško, Hoznozemplínske osvetové stredisko, Prešovský samosprávny kraj, Cyklistické preteky STD Tour de Domaša - OZ Vranovské vydry a Marián Janič. Čaká nás ešte Nová kniha o Dobrej – Dobranský bubeník - ďakujeme autorke Márii Fečkovičovej a Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.

NÁVRAT A SPREVÁDZKOVANIE VÝLETNEJ LODE NA DOMAŠI PO 26 ROKOCH
Tento rok sa na Domašu podarilo vrátiť výletnú loď po 26 rokoch. Za pomoc s jej prinavrátením ďakujeme:
Vláde Slovenskej republiky a špeciálne predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu, prednostovi Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrejovi Krišandovi, predsedovi OOCR Jaroslavovi Makatúrovi, všetkým starostom a starostkám v okrese Vranov n.T. a Stropkov, ale aj aktivistom, ktorí podporili myšlienku prinavrátenia lode na Domašu.

Za pomoc s presunom lode z Ladmoviec na Domašu ďakujeme: Okresnému dopravnému inšpektorátu vo Vranov n.T., Krajskému riaditeľstvu PZ v Prešove a v Košiciach, riaditeľke SVP OZ Trebišov Eve Kolesárovej a zamestnancom SVP na VN Veľká Domaša.

Za sfunkčnenie lode a bezproblémový priebeh ďakujeme: nášmu prvému kapitánovi Jurajovi Ištokovičovi, lodníkovi Renému Trybulovi, pomocnej posádke Matúšovi Ondovčákovi, Františkovi PuškášoviJozefovi Dančovi. Za slávnostné požehnanie výletnej lode ďakujeme j.e. mons. Bernardovi Boberovi.

Veľmi pekne ďakujeme aj za možnosť využiť nezamestnaných prostredníctvom projektov úradu práce, ktorí prispeli k vyššej čistote a kultúre na Domaši. Menovite: Jozefovi Baranovi – riaditeľovi úradu práce a pracovníkom úradu práce, ktorí trpezlivo a ochotne spracovávajú naše žiadosti súvisiace s aktivačnými prácami, menovite: Zdenke Salanciovej, Viere Tkáčovej, Vladimírovi Krivákovi, Ľubici Štefaňákovej, Agáte Škripovej, Márii Murínovej, Ľudovítovi Povraz­níkovi, Ivete Bednárovej, a Janke Ivanovej.

Naša vďaka patrí aj Obvodnému oddeleniu PZ v Slovenskej Kajni za bezpečnosť a koordináciu pri všetkých kultúrnospoločenských a športových podujatiach na Dobrej, ktoré dopadli bez vážnejších kolízií a incidentov.

Aj vďaka všetkým týmto vyššie uvedeným ľuďom a organizáciám bola Domaša počas uplynulého leta krajšia, živšia a bezpečnejšia. Ďakujeme Vám všetkým a tešíme sa na letnú turistickú sezónu v roku 2020. Veríme, že novú sezónu otvoríme slávnostným požehnaním všetkých lodí a námorníkov z Domaše dňa 27. júna za účasti j.e. kardinála Dominika Duku – arcibiskupa Pražského.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok