Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu

Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvatelia mesta Vranov nad Topľou môžu vyjadriť svoj názor na umiestnenie prevádzky na zber a spracovanie batérií a akumulátorov v priemyselnom parku Ferovo podpisom pod petíciu. Petícia sa podpisuje na dva petičné hárky. Jeden je určený Ministerstvu životného prostredia SR a druhý mestu Vranov nad Topľou.

Keďže obavy zo zámeru IRON RECYCLING, a.s. likvidovať v priemyselnom parku Ferovo batérie a akumulátory verejné prerokovanie nerozptýlilo, môžu Vranovčania vyjadriť názor oficiálne prostredníctvom petície. Verejnosť svojim podpisom vyjadrí „nesúhlas s realizáciou zámeru, ako aj s akýmkoľvek zhromažďovaním a spracovaním nebezpečného odpadu v blízkosti obytnej zástavby, osobitne jaslí, materskej a základných škôl“. Dôvodom sú obavy z vážnych následkov na životné prostredie – znečistenie ovzdušia, pôdy, podzemných vôd, hluku, ako aj následkov na zdravie obyvateľstva. „V kolaudačnom zázname je napísané, že v priemyselnom parku Ferovo môže byť umiestnený ľahký priemysel, sklady a údržba, žiadna metalurgia, ani chemická výroba. Je našou povinnosťou upozorniť na to, že spracovávanie batérií a akumulátorov je v rozpore s kolaudačným záznamom,“ uviedla predsedníčka petičného výboru a poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Gabriela Bradovková.

Zároveň upozornila na fakt, že priemyselný park sa nachádza v blízkosti bytovej zástavby, navyše v blízkosti sú detské jasle, materská škola, základné školy a stredná škola. Riziko podľa nej navyše zvyšujú poveternostné podmienky, pretože v okolí PP fúka 27 % dní v roku vietor s rýchlosťou 2m/s a 67 % dní v roku s rýchlosťou 8m/s, čím nedochádza k dostatočnej ventilácii územia. „V zámere IRON RECYCLING sa dokonca uvádza, že prevádzka má byť umiestnená minimálne 450 metrov od bytovej zástavby, pričom cirkevná základná škola je vzdialená iba 190 metrov, Základná škola Bernolákova 256 m, Jasle Drobček 401 m, Základná škola Juh 405 m a Stredná odborná škola drevárska 435 m, preto s týmto zámerom súhlasiť nemôžeme,“ zdôraznila G. Bradovková.

V máji navštívili primátor Ján Ragan a viacerí poslanci prevádzku v areáli spoločnosti Jasz – Plasztik v meste Jaszberény. G. Bradovková nespochybňuje umiestnenie fabriky v Maďarsku, no pripomína, že situácia vo Vranove nad Topľou je v dôsledku miery znečistenia životného prostredia zložitejšia. „Mrzí ma, že sa neposudzuje kumulovaný, súhrnný, vplyv znečisťovateľov životného prostredia v regióne. Je vhodné, aby nám tu pribudlo päť komínov, z toho jeden 26 m vysoký? Buďme v rozhodovaní zodpovední, veď tu chceme žiť my, naše deti aj vnúčatá... Ak sa chceme správať zodpovedne, musíme zohľadniť aj tento kontext. V Maďarsku môže byť prevádzka neďaleko obytnej zóny, ale pýtam sa, či majú v blízkosti Bukózu alebo podobného znečisťovateľa, ako je bývalý štátny podnik Chemko Strážske, plus v hre je ešte Plazma Energy,“ reagovala G. Bradovková.

Vranovčania mohli a môžu podpísať dva petičné hárky. Jedna petícia je určená Ministerstvu životného prostredia SR, aby zastavilo schvaľovanie prevádzky a druhá mestu Vranov nad Topľou. „Petičné hárky pre ministerstvo musíme odovzdať do 8. augusta, ale petícia pre mesto Vranov nad Topľou bude prebiehať do termínu najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude tiež vyjadrovať k tomu, či tu takúto prevádzku chceme alebo nechceme. Udalosti spred 50 rokov z Horných Opatoviec sú vážnym varovaním aj pre dnešok. Poučme sa z nedávnej histórie...“ dodala G. Bradovková.

Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu

Vranovčania podpisujú proti zámeru Iron Recycling, a.s. petíciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Obyvatelia mesta Vranov nad Topľou môžu vyjadriť svoj názor na umiestnenie prevádzky na zber a spracovanie batérií a akumulátorov v priemyselnom parku Ferovo podpisom pod petíciu. Petícia sa podpisuje na dva petičné hárky. Jeden je určený Ministerstvu životného prostredia SR a druhý mestu Vranov nad Topľou.

Keďže obavy zo zámeru IRON RECYCLING, a.s. likvidovať v priemyselnom parku Ferovo batérie a akumulátory verejné prerokovanie nerozptýlilo, môžu Vranovčania vyjadriť názor oficiálne prostredníctvom petície. Verejnosť svojim podpisom vyjadrí „nesúhlas s realizáciou zámeru, ako aj s akýmkoľvek zhromažďovaním a spracovaním nebezpečného odpadu v blízkosti obytnej zástavby, osobitne jaslí, materskej a základných škôl“. Dôvodom sú obavy z vážnych následkov na životné prostredie – znečistenie ovzdušia, pôdy, podzemných vôd, hluku, ako aj následkov na zdravie obyvateľstva. „V kolaudačnom zázname je napísané, že v priemyselnom parku Ferovo môže byť umiestnený ľahký priemysel, sklady a údržba, žiadna metalurgia, ani chemická výroba. Je našou povinnosťou upozorniť na to, že spracovávanie batérií a akumulátorov je v rozpore s kolaudačným záznamom,“ uviedla predsedníčka petičného výboru a poslankyňa Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou Gabriela Bradovková.

Zároveň upozornila na fakt, že priemyselný park sa nachádza v blízkosti bytovej zástavby, navyše v blízkosti sú detské jasle, materská škola, základné školy a stredná škola. Riziko podľa nej navyše zvyšujú poveternostné podmienky, pretože v okolí PP fúka 27 % dní v roku vietor s rýchlosťou 2m/s a 67 % dní v roku s rýchlosťou 8m/s, čím nedochádza k dostatočnej ventilácii územia. „V zámere IRON RECYCLING sa dokonca uvádza, že prevádzka má byť umiestnená minimálne 450 metrov od bytovej zástavby, pričom cirkevná základná škola je vzdialená iba 190 metrov, Základná škola Bernolákova 256 m, Jasle Drobček 401 m, Základná škola Juh 405 m a Stredná odborná škola drevárska 435 m, preto s týmto zámerom súhlasiť nemôžeme,“ zdôraznila G. Bradovková.

V máji navštívili primátor Ján Ragan a viacerí poslanci prevádzku v areáli spoločnosti Jasz – Plasztik v meste Jaszberény. G. Bradovková nespochybňuje umiestnenie fabriky v Maďarsku, no pripomína, že situácia vo Vranove nad Topľou je v dôsledku miery znečistenia životného prostredia zložitejšia. „Mrzí ma, že sa neposudzuje kumulovaný, súhrnný, vplyv znečisťovateľov životného prostredia v regióne. Je vhodné, aby nám tu pribudlo päť komínov, z toho jeden 26 m vysoký? Buďme v rozhodovaní zodpovední, veď tu chceme žiť my, naše deti aj vnúčatá... Ak sa chceme správať zodpovedne, musíme zohľadniť aj tento kontext. V Maďarsku môže byť prevádzka neďaleko obytnej zóny, ale pýtam sa, či majú v blízkosti Bukózu alebo podobného znečisťovateľa, ako je bývalý štátny podnik Chemko Strážske, plus v hre je ešte Plazma Energy,“ reagovala G. Bradovková.

Vranovčania mohli a môžu podpísať dva petičné hárky. Jedna petícia je určená Ministerstvu životného prostredia SR, aby zastavilo schvaľovanie prevádzky a druhá mestu Vranov nad Topľou. „Petičné hárky pre ministerstvo musíme odovzdať do 8. augusta, ale petícia pre mesto Vranov nad Topľou bude prebiehať do termínu najbližšieho rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude tiež vyjadrovať k tomu, či tu takúto prevádzku chceme alebo nechceme. Udalosti spred 50 rokov z Horných Opatoviec sú vážnym varovaním aj pre dnešok. Poučme sa z nedávnej histórie...“ dodala G. Bradovková.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok