Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ženou roka sa stala Mária Mekelová

Správy / Ostatné / Ženou roka sa stala Mária Mekelová

 Ženou roka sa stala Mária Mekelová
Aké sú môžnosti reklamy?

Slávnostne stretnutie členiek okresnej rady Únie žien Slovenska s navrhnutými ženami na ocenenie Žena roka 2018 okresu Vranov nad Topľou sa konalo v Hornozemplínskom osvetovom stredisku.

Stretnutie otvorila a viedla predsedníčka Okresnej organizácie PaedDr. Mária Grajcarová, privítala prítomných, zvlášť hostí bývalú riaditeľku Hornozemplínskeho osvetového strediska Mgr. Annu Gdovinovú, Mgr. Martinu Jurčovú, poverenú vedením Hornozemplínskeho osvetového strediska a ženy okresu Vranov nad Topľou navrhnuté na titul Žena roka.

V úvode slávnostného stretnutia zarecitovala báseň autora Milana Rúfusa s názvom – Mama, okresná predsedníčka PaedDr. Mária Grajcarová.

Podpredsedníčka okresnej organizácie Mgr. Mária Fečkovičová predstavila Ženu roka 2018 za okres Vranov nad Topľou, ktorou sa stala Mgr. Mária Mekelová. Nominovaná bola ženami z Gréckokatolíckej rómskej misie, ktoré o nej napísali:

"Sme ženy z rómskeho spoločenstva a medzi sebou máme niekoho, kto je našim vzorom v obetavosti, odvahe, pracovitosti voči nám ženám - Rómkam. Žena, ktorá sa nám venuje už 14 rokov, spoznáva našu mentalitu, povahy, túžby, slabosti, ale vidí aj naše talenty, premenu. táto jej tichá a nenápadná pomoc je pre nás veľmi prospešná a viditeľná.

Radi ženám ohľadom zdravia, liekov, venuje sa bežným otázkam zo života v rodine, manželstve až prešli k čítaniu Božieho slova a modlitbe. Organizuje podujatia pre rómske ženy z rôznych regiónov PSK. Individuálne pomáha poradenstvom v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva pre manželov, t.j. vyučuje Billingsovu ovulačnú metódu."

Kandidátkami na titul Žena roka 2018 boli aj:

Renáta Sviatková zo Slovenskej Kajne, všetok svoj čas obetuje starostlivosti o svojho syna, ktorý má 14 rokov a je na vozíčku. Iveta Oslovičová spolu so svojim manželom býva v Slovenskej Kajni a starajú sa o svoju 15-ročnú dcérku, ktorá je na vozíčku. Navrhnuté ženy boli odmenené kytičkou kvetou, bonboniérou aj malým spomienkovým darčekom za ich obetavú prácu.

V závere sa predsedníčka OO ÚŽS poďakovala prítomným za ich účasť na podujatí, a za spoločné prijemné chvíle strávené v kruhu žien na tomto sviatočnom stretnutí.

PaedDr. Mária Grajcarová

Ženou roka sa stala Mária Mekelová

Správy / Ostatné / Ženou roka sa stala Mária Mekelová

 Ženou roka sa stala Mária Mekelová
Aké sú môžnosti reklamy?

Slávnostne stretnutie členiek okresnej rady Únie žien Slovenska s navrhnutými ženami na ocenenie Žena roka 2018 okresu Vranov nad Topľou sa konalo v Hornozemplínskom osvetovom stredisku.

Stretnutie otvorila a viedla predsedníčka Okresnej organizácie PaedDr. Mária Grajcarová, privítala prítomných, zvlášť hostí bývalú riaditeľku Hornozemplínskeho osvetového strediska Mgr. Annu Gdovinovú, Mgr. Martinu Jurčovú, poverenú vedením Hornozemplínskeho osvetového strediska a ženy okresu Vranov nad Topľou navrhnuté na titul Žena roka.

V úvode slávnostného stretnutia zarecitovala báseň autora Milana Rúfusa s názvom – Mama, okresná predsedníčka PaedDr. Mária Grajcarová.

Podpredsedníčka okresnej organizácie Mgr. Mária Fečkovičová predstavila Ženu roka 2018 za okres Vranov nad Topľou, ktorou sa stala Mgr. Mária Mekelová. Nominovaná bola ženami z Gréckokatolíckej rómskej misie, ktoré o nej napísali:

"Sme ženy z rómskeho spoločenstva a medzi sebou máme niekoho, kto je našim vzorom v obetavosti, odvahe, pracovitosti voči nám ženám - Rómkam. Žena, ktorá sa nám venuje už 14 rokov, spoznáva našu mentalitu, povahy, túžby, slabosti, ale vidí aj naše talenty, premenu. táto jej tichá a nenápadná pomoc je pre nás veľmi prospešná a viditeľná.

Radi ženám ohľadom zdravia, liekov, venuje sa bežným otázkam zo života v rodine, manželstve až prešli k čítaniu Božieho slova a modlitbe. Organizuje podujatia pre rómske ženy z rôznych regiónov PSK. Individuálne pomáha poradenstvom v oblasti prirodzeného plánovania rodičovstva pre manželov, t.j. vyučuje Billingsovu ovulačnú metódu."

Kandidátkami na titul Žena roka 2018 boli aj:

Renáta Sviatková zo Slovenskej Kajne, všetok svoj čas obetuje starostlivosti o svojho syna, ktorý má 14 rokov a je na vozíčku. Iveta Oslovičová spolu so svojim manželom býva v Slovenskej Kajni a starajú sa o svoju 15-ročnú dcérku, ktorá je na vozíčku. Navrhnuté ženy boli odmenené kytičkou kvetou, bonboniérou aj malým spomienkovým darčekom za ich obetavú prácu.

V závere sa predsedníčka OO ÚŽS poďakovala prítomným za ich účasť na podujatí, a za spoločné prijemné chvíle strávené v kruhu žien na tomto sviatočnom stretnutí.

PaedDr. Mária Grajcarová

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok