Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie

Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskej nemocnici, a.s., sa tohto roku podarilo opäť obhájiť najvyššie ocenenie DIAMOND STATUS ESO ANGELS AWARDS Q1 2019. Každoročne toto ocenenie udeľuje The European Stroke Organisation za logistiku, diagnostiku a liečbu akútnej fázy cievnej mozgovej príhody ischemickej. Z celkového počtu cievnych mozgových príhod ischemických ročne Neurologické oddelenie Vranovskej nemocnice, a.s indikuje 33,5 % pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu pri celoslovenskom priemere 19%. Vďaka novému konceptu centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti a neustálemu zdokonaľovaniu logistiky a vzdelávaniu zdravotného personálu sa podala trombolýza priemerne do 30 minút od vstupu pacienta do nemocnice.

Za obhajobou ocenenia stojí hlavne tím lekárov a sestier neurologického oddelenia, rádiológie, urgentného príjmu, OAMIS. Tímy sú maximálne flexibilné, profesionálne, ochotné neustále prijímať nové poznatky v danej oblasti. Neurologické oddelenie Vranovskej nemocnice je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Náplňou oddelenia je sofistikovaný prístup v diagnostike, liečbe a prevencii cievnych ochorení mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení. Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov. V rámci Centra pre vertigo zriadené v roku 2010 oddelenie realizuje diagnostiku a liečbu závratových stavov prostredníctvom videonystagmografie a neurootologických metód. Od roku 2013 je neurologické oddelenie registrované v SITS- registri (Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.

Cievna mozgová príhoda je závažné neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Každý deň zomrie na cievnu mozgovú príhodu štrnásť ľudí. Ochorenie pripúta na lôžko až tretinu pacientov, preto patrí k najviac invalidizujúcim ochoreniam na svete. V súčasnosti patrí k veľmi aktuálnym aj problematika cielenej neurorehabilitačnej starostlivosti takýchto pacientov, ako dôležitá súčasť terapie s predpokladom zvýšenia kvality života. Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Podľa analýzy pracovníkov registra NCZI sa za posledných 10 rokov znížilo úmrtie u trombolyzovaných pacientov do jedného roka dvojnásobne.   

Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie

Správy / Ostatné / Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie

Vranovská nemocnica, a.s. obhájila prestížne medzinárodné ocenenie
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskej nemocnici, a.s., sa tohto roku podarilo opäť obhájiť najvyššie ocenenie DIAMOND STATUS ESO ANGELS AWARDS Q1 2019. Každoročne toto ocenenie udeľuje The European Stroke Organisation za logistiku, diagnostiku a liečbu akútnej fázy cievnej mozgovej príhody ischemickej. Z celkového počtu cievnych mozgových príhod ischemických ročne Neurologické oddelenie Vranovskej nemocnice, a.s indikuje 33,5 % pacientov na systémovú intravenóznu trombolytickú liečbu pri celoslovenskom priemere 19%. Vďaka novému konceptu centralizácii urgentnej zdravotnej starostlivosti a neustálemu zdokonaľovaniu logistiky a vzdelávaniu zdravotného personálu sa podala trombolýza priemerne do 30 minút od vstupu pacienta do nemocnice.

Za obhajobou ocenenia stojí hlavne tím lekárov a sestier neurologického oddelenia, rádiológie, urgentného príjmu, OAMIS. Tímy sú maximálne flexibilné, profesionálne, ochotné neustále prijímať nové poznatky v danej oblasti. Neurologické oddelenie Vranovskej nemocnice je zamerané na diagnostiku a liečbu ochorení mozgu, miechy, periférnych nervov a svalového aparátu, vrátane špeciálnej neurofyziologickej a ultrasonografickej diagnostiky. Náplňou oddelenia je sofistikovaný prístup v diagnostike, liečbe a prevencii cievnych ochorení mozgu a miechy, demencie, epilepsie, bolestí hlavy, zápalových ochorení nervovej sústavy, extrapyramídových porúch, nádorov nervovej sústavy, nervosvalových ochorení, bolestivých syndrómov pri postihnutí chrbtice, degeneratívnych a metabolických ochorení. Osobitne sa špecializuje na diagnostiku a liečbu závratových stavov. V rámci Centra pre vertigo zriadené v roku 2010 oddelenie realizuje diagnostiku a liečbu závratových stavov prostredníctvom videonystagmografie a neurootologických metód. Od roku 2013 je neurologické oddelenie registrované v SITS- registri (Safe Implementation of Treatments in Stroke), ktorý zaznamenáva počet pacientov liečených rekanalizačnou liečbou.

Cievna mozgová príhoda je závažné neurologické ochorenie, pri ktorom dochádza k poškodeniu mozgového tkaniva nedokrvením alebo krvácaním do mozgu. Každý deň zomrie na cievnu mozgovú príhodu štrnásť ľudí. Ochorenie pripúta na lôžko až tretinu pacientov, preto patrí k najviac invalidizujúcim ochoreniam na svete. V súčasnosti patrí k veľmi aktuálnym aj problematika cielenej neurorehabilitačnej starostlivosti takýchto pacientov, ako dôležitá súčasť terapie s predpokladom zvýšenia kvality života. Na toto ochorenie zomiera dvakrát viac ľudí ako na srdcový infarkt. Podľa analýzy pracovníkov registra NCZI sa za posledných 10 rokov znížilo úmrtie u trombolyzovaných pacientov do jedného roka dvojnásobne.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok