Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese

Správy / Obce / V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý registrovaný sociálny podnik v okrese Vranov nad Topľou a sedemnásty na Slovensku. Hrabovčan, s.r.o. sídli v 300-ročnej budove, ktorá kedysi slúžila ako sklad pri kaštieli. Portfólio firmy je široké od kosenia trávnika až po stavebné práce. V budúcnosti by mali pribudnúť aj ďalšie služby.

Starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská sa inšpirovala sociálnym podnikom v Spišskom Hrhove, ktorý navštívila aj osobne. Hrabovčan, s.r.o. si kladie za cieľ vytvárať pracovné zázemie pre nezamestnaných zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Bola to moja idea z predvolebnej kampane. Keď naši chlapci z Nižného Hrabovca dláždili námestie vo Vranove nad Topľou, povedala som si, že predsa môžu opravovať aj chodníky u nás v obci,“ uviedla starostka Marcela Pčolinská.

Hrabovčan, s.r.o. zriadili bez dotácie z Akčného plánu. Podpora z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa týka kompenzačných prostriedkov na mzdy vo výške 50% po dobu 18 mesiacov. „Uvítali by sme, keby sa podpora týkala aj dotácie na nákup náradia a strojového vybavenia. Ak by ministerstvo našlo finančné prostriedky na túto formu podpory pri štarte, bola by to výrazná pomoc,“ dodala M. Pčolinská, ktoré zároveň ocenila spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou.

Gro činnosti budú tvoriť stavebné práce, ale zoznam služieb pre občanov je podstatne širší. Obecný úrad o tom informoval obyvateľov prostredníctvom Obecného spravodaja. Ako doplnila M. Pčolinská, záujem s ponukou na zákazky evidujú už aj od starostov z okolitých obcí. „Mnohí mladí ľudia sa z obce odsťahovali, preto seniorom často nemá kto pomôcť. Ak bude zo strany občanov záujem, vieme im pomôcť aj s prácami v domácnosti, či okolo domu,“ reagovala M. Pčolinská.

Z pohľadu ekonomiky spoločnosti je rizikovým zimné obdobie, no i tomto prípade majú v N. Hrabovci pripravenú alternatívu. „Radi by sme do budúcnosti lisovali brikety a otvorili práčovňu,“ vysvetlila M. Pčolinská.

Momentálne Hrabovčan, s.r.o. zamestnáva štyroch zamestnancov, ktorí v týchto dňoch rekonštruujú 297 metrov obecného chodníka. Konateľka spoločnosti Alena Hovancová zdôraznila, že zisk, ktorý sa z podnikateľskej činnosti vygeneruje, bude investovaný do ďalšieho rozvoja podniku. „Chceme hľadať na trhu služby, ktoré nikto v okolí neponúka. Takouto službou je napr. už spomínaná práčovňa, kde by sme mohli zamestnať aj ženy. Platí však pravidlo, že zamestnávať budeme iba ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ uviedla Alena Hovancová.
 

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese

Správy / Obce / V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý sociálny podnik v okrese
Aké sú môžnosti reklamy?

V Nižnom Hrabovci otvorili prvý registrovaný sociálny podnik v okrese Vranov nad Topľou a sedemnásty na Slovensku. Hrabovčan, s.r.o. sídli v 300-ročnej budove, ktorá kedysi slúžila ako sklad pri kaštieli. Portfólio firmy je široké od kosenia trávnika až po stavebné práce. V budúcnosti by mali pribudnúť aj ďalšie služby.

Starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská sa inšpirovala sociálnym podnikom v Spišskom Hrhove, ktorý navštívila aj osobne. Hrabovčan, s.r.o. si kladie za cieľ vytvárať pracovné zázemie pre nezamestnaných zo sociálne znevýhodneného prostredia. „Bola to moja idea z predvolebnej kampane. Keď naši chlapci z Nižného Hrabovca dláždili námestie vo Vranove nad Topľou, povedala som si, že predsa môžu opravovať aj chodníky u nás v obci,“ uviedla starostka Marcela Pčolinská.

Hrabovčan, s.r.o. zriadili bez dotácie z Akčného plánu. Podpora z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa týka kompenzačných prostriedkov na mzdy vo výške 50% po dobu 18 mesiacov. „Uvítali by sme, keby sa podpora týkala aj dotácie na nákup náradia a strojového vybavenia. Ak by ministerstvo našlo finančné prostriedky na túto formu podpory pri štarte, bola by to výrazná pomoc,“ dodala M. Pčolinská, ktoré zároveň ocenila spoluprácu s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny vo Vranove nad Topľou.

Gro činnosti budú tvoriť stavebné práce, ale zoznam služieb pre občanov je podstatne širší. Obecný úrad o tom informoval obyvateľov prostredníctvom Obecného spravodaja. Ako doplnila M. Pčolinská, záujem s ponukou na zákazky evidujú už aj od starostov z okolitých obcí. „Mnohí mladí ľudia sa z obce odsťahovali, preto seniorom často nemá kto pomôcť. Ak bude zo strany občanov záujem, vieme im pomôcť aj s prácami v domácnosti, či okolo domu,“ reagovala M. Pčolinská.

Z pohľadu ekonomiky spoločnosti je rizikovým zimné obdobie, no i tomto prípade majú v N. Hrabovci pripravenú alternatívu. „Radi by sme do budúcnosti lisovali brikety a otvorili práčovňu,“ vysvetlila M. Pčolinská.

Momentálne Hrabovčan, s.r.o. zamestnáva štyroch zamestnancov, ktorí v týchto dňoch rekonštruujú 297 metrov obecného chodníka. Konateľka spoločnosti Alena Hovancová zdôraznila, že zisk, ktorý sa z podnikateľskej činnosti vygeneruje, bude investovaný do ďalšieho rozvoja podniku. „Chceme hľadať na trhu služby, ktoré nikto v okolí neponúka. Takouto službou je napr. už spomínaná práčovňa, kde by sme mohli zamestnať aj ženy. Platí však pravidlo, že zamestnávať budeme iba ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ uviedla Alena Hovancová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok