Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING

Správy / Mesto Vranov / Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING
Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sa uskutoční verejné prerokovanie činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“. Na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou o tom informujú primátor Ján Ragan a vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Vlasta Štefánikova.

Zámer spracovávať batérie a akumulátory v priemyselnom parku Ferovo Vranov nad Topľou plánuje spoločnosť IRON RECYCLING, a.s.

Súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je verejné prerokovanie činnosti, v tomto prípade „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“. „Podľa § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás pozývame na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, ktoré sa bude konať dňa 29.07.2019 na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, veľká zasadačka MsÚ o 13:00 hod.,“ informujú na webovej stránke mesta primátor Ján Ragan a vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Vlasta Štefánikova.

Správa o hodnotení činnosti je dostupná na www.eviroportal.sk. „Verejnosť môže do tejto správy o hodnotení nahliadnuť po dobu 30 dní na vývesnej tabuli na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou  a pred budovou mestského úradu, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie a podávať pripomienky na oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja Mestského úradu vo Vranove nad Topľou v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod v kancelárii č. 14 na 2. poschodí. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom marcel.kopco@vranov.sk,“ vysvetľuje postup J. Ragan.
 

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING

Správy / Mesto Vranov / Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING

Pozvánka na verejné prerokovanie zámeru IRON RECYCLING
Aké sú môžnosti reklamy?

V rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie sa uskutoční verejné prerokovanie činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“. Na webovej stránke mesta Vranov nad Topľou o tom informujú primátor Ján Ragan a vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Vlasta Štefánikova.

Zámer spracovávať batérie a akumulátory v priemyselnom parku Ferovo Vranov nad Topľou plánuje spoločnosť IRON RECYCLING, a.s.

Súčasťou procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je verejné prerokovanie činnosti, v tomto prípade „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“. „Podľa § 34 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás pozývame na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Zber a spracovanie batérií a akumulátorov Vranov nad Topľou“, ktoré sa bude konať dňa 29.07.2019 na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou, veľká zasadačka MsÚ o 13:00 hod.,“ informujú na webovej stránke mesta primátor Ján Ragan a vedúca oddelenia výstavby, dopravy a územného rozvoja Vlasta Štefánikova.

Správa o hodnotení činnosti je dostupná na www.eviroportal.sk. „Verejnosť môže do tejto správy o hodnotení nahliadnuť po dobu 30 dní na vývesnej tabuli na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou  a pred budovou mestského úradu, robiť z neho výpisky, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie a podávať pripomienky na oddelenie výstavby, dopravy a územného rozvoja Mestského úradu vo Vranove nad Topľou v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod v kancelárii č. 14 na 2. poschodí. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo e-mailom marcel.kopco@vranov.sk,“ vysvetľuje postup J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok