Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí poslanci schválili návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018. Zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 434 154,44 €, čím jeho celkový zostatok dosiahol sumu 554 770,54 €.

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo v roku 2018 s prebytkom 1 067 000 €. Ako upozornil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ide o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia s tým, že prvýkrát táto suma prekonala hranicu 1 mil. eur. „Tak ako bol trend v uplynulých rokoch, aj v roku 2018 sme hospodárili veľmi zodpovedne. Nielenže sme hospodárili s prebytkom, ale som rád, že sa nám podarilo vyčleniť aj pomerne veľký objem finančných prostriedkov do rezervného fondu. Myslím si, že je to dobrý signál smerom k verejnosti, aj bankovým inštitúciám,“ doplnil primátor Ján Ragan.

Zároveň poslanci schválili použitie finančných prostriedkov v prípade Základnej školy Kukučínova na rekonštrukciu sociálnych zariadení (65 000 €) a dostavbu prístavby (75 000 €). Rekonštrukcia Materskej školy Okulka bude dofinancovaná sumou 50 000 €, v Materskej škole Kukučínova sa na výmenu okien použije 65 000 €, na výmenu okien a dverí v Materskej školy JUH je vyčlenených 75 000 € a na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova je určených 60 000 €.
 

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo s historickým prebytkom
Aké sú môžnosti reklamy?

Vranovskí poslanci schválili návrh záverečného účtu mesta Vranov nad Topľou za rok 2018. Zároveň schválili použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 434 154,44 €, čím jeho celkový zostatok dosiahol sumu 554 770,54 €.

Mesto Vranov nad Topľou hospodárilo v roku 2018 s prebytkom 1 067 000 €. Ako upozornil vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ide o historicky najvyšší prebytok rozpočtového hospodárenia s tým, že prvýkrát táto suma prekonala hranicu 1 mil. eur. „Tak ako bol trend v uplynulých rokoch, aj v roku 2018 sme hospodárili veľmi zodpovedne. Nielenže sme hospodárili s prebytkom, ale som rád, že sa nám podarilo vyčleniť aj pomerne veľký objem finančných prostriedkov do rezervného fondu. Myslím si, že je to dobrý signál smerom k verejnosti, aj bankovým inštitúciám,“ doplnil primátor Ján Ragan.

Zároveň poslanci schválili použitie finančných prostriedkov v prípade Základnej školy Kukučínova na rekonštrukciu sociálnych zariadení (65 000 €) a dostavbu prístavby (75 000 €). Rekonštrukcia Materskej školy Okulka bude dofinancovaná sumou 50 000 €, v Materskej škole Kukučínova sa na výmenu okien použije 65 000 €, na výmenu okien a dverí v Materskej školy JUH je vyčlenených 75 000 € a na odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Bernolákova je určených 60 000 €.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok