Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo

Správy / Školstvo / Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo

   Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo
Aké sú môžnosti reklamy?

Po určení počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách pre budúci školský rok prichádza Prešovský samosprávny kraj s ďalším opatrením, ktorý vedie k optimalizácii stredných škôl. Zlúčením škôl chce zlepšiť podmienky pre učiteľov i žiakov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v optimalizácii stredných škôl. Cieľom je vybudovať v kraji kvalitné a efektívne školstvo. Nevyhnutným opatrením je však redukcia počtu škôl. Samospráva pritom počíta so zachovaním všetkých žiadaných odborov v jednotlivých okresoch. A to v prípade zlučovania škôl aj ich rušenia.

„Chceme apelovať na žiakov a ich rodičov, aby si v prvom rade vyberali učebný, resp. študijný odbor, nie školu, pretože práve absolvovaný odbor je pre zamestnávateľa alebo štúdium na vysokej škole dôležitý. Zároveň ich chceme ubezpečiť, že školy budeme zlučovať tak, aby poskytovali kvalitné vzdelávanie a boli efektívne využívané. Nemôžeme na stredných školách vytvárať hluché miesta, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman.

Zároveň dodal, že samospráva pri optimalizácii škôl vychádza z reálnych potrieb trhu práce. Podporovať bude teda najmä odbory, o ktoré je záujem, a po ktorých je dopyt zo strany zamestnávateľov. Prioritou samosprávy bude tiež zatraktívniť ponúkané odbory. Napríklad, ak je záujem o štúdium v odbore maliarstvo, jedným z riešení je začleniť ho do odboru interiérový dizajn. Štúdium takého odboru bude mať pre žiaka širší záber a viaceré možnosti uplatnenia. Okrem toho sa chce župa zamerať aj na skvalitnenie štúdia na gymnáziách.

„V našom záujme je, aby sa zvýšila úroveň gymnázií. Aby sa na nich prijímali skutočne najlepší študenti, ktorí majú jasnú ambíciu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ostatní žiaci by sa mali zamerať na špecifické študijné odbory, s ktorými sa vedia uplatniť na trhu práce hneď po skončení školy. Máme nedostatok kvalifikovaných odborníkov a remeselníkov, pričom zo strany zamestnávateľov je o nich enormný záujem,“ spresnil Furman a dodal, že na druhej strane je dôležitá aj regulácia duplicity odborov v regióne.

Jedným z rozhodujúcich faktorov pri optimalizácii škôl a určovaní počtu žiakov je aj demografický vývoj a efektívne využitie kapacity jednotlivých stredných škôl. Mnohé školy si v minulosti pýtali viac prváckych miest, ako v skutočnosti potrebovali, aj keď demografický vývoj každým rokom klesá. V konečnom dôsledku tak v posledných rokoch opakovane prakticky všetky školy v kraji nenaplnili počty žiakov, ktoré mali schválené Všeobecno-záväzným nariadením PSK. V školskom roku 2019/2020 má samospráva pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva na prerozdelenie 6316 miest, ministerstvo školstva tento počet navýšilo o 202 žiakov.

Ambíciou samosprávy je školy optimalizovať, predovšetkým ich v súčasnosti zlučovať a vytvárať tak lepšie podmienky pre študentov a pedagógov, zároveň efektívne využívať jednotlivé budovy a skvalitňovať vyučovací proces, napríklad aj zapájaním žiakov stredných škôl do systému duálneho vzdelávania.

Jednou z výhod spájania škôl je podľa župy to, že učitelia budú patriť pod jedného zamestnávateľa a môžu tak učiť na viacerých školách ako samostatných organizačných zložkách. Prinesie to naplnenie úväzkov, zeefektívnenie využitia odborných učební, využitia techniky a didaktických pomôcok, nehovoriac o priaznivom ekonomickom dopade.

„Chceme udržať mladých ľudí v regióne aj po skončení školy. Najprv im však musíme poskytnúť kvalitné a moderné vzdelanie. Spájanie škôl by nemalo byť pre verejnosť strašiakom. V prípade zlučovania by v niektorých prípadoch išlo o spojenú školu, respektíve školu s novým názvom, ale žiaci by mali na vysvedčení stále uvedený typ školy, ktorý absolvovali. Napríklad gymnázium alebo obchodnú akadémiu a, samozrejme, absolvovaný odbor,“ ozrejmil Furman a dodal, že spájanie škôl sa týka celého kraja, nielen jednotlivých okresov.

Ďalší prínos spájania škôl vidí samospráva v tom, že by nemuselo dochádzať k duplicitným platbám za prevádzkové náklady, energie, poistenia a ďalšie služby. Zároveň by ušetrené finančné prostriedky, napríklad aj na plat riaditeľa (cena práce vo výške niekoľko desiatok tisíc eur ročne) ostali na škole a využili by sa na mzdy zamestnancov a ich osobné ohodnotenia.

Krajskí poslanci na svojom poslednom rokovaní z 8. apríla tohto roku už schválili prvé zmeny v sieti škôl a školských zariadení v okresoch Prešov a Svidník. Zo siete škôl vyradili ku koncu augusta Strednú priemyselnú školu drevársku v Prešove, školskú jedáleň a elokované pracovisko v Jarovniciach. Študijné i učebné odbory, ako aj elokované pracovisko prejdú od prvého septembra pod Strednú odbornú školu technickú na Volgogradskej ulici v Prešove.
 

Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo

Správy / Školstvo / Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo

   Prešovská župa chce zlúčením škôl vybudovať kvalitné školstvo
Aké sú môžnosti reklamy?

Po určení počtu žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách pre budúci školský rok prichádza Prešovský samosprávny kraj s ďalším opatrením, ktorý vedie k optimalizácii stredných škôl. Zlúčením škôl chce zlepšiť podmienky pre učiteľov i žiakov.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) pokračuje v optimalizácii stredných škôl. Cieľom je vybudovať v kraji kvalitné a efektívne školstvo. Nevyhnutným opatrením je však redukcia počtu škôl. Samospráva pritom počíta so zachovaním všetkých žiadaných odborov v jednotlivých okresoch. A to v prípade zlučovania škôl aj ich rušenia.

„Chceme apelovať na žiakov a ich rodičov, aby si v prvom rade vyberali učebný, resp. študijný odbor, nie školu, pretože práve absolvovaný odbor je pre zamestnávateľa alebo štúdium na vysokej škole dôležitý. Zároveň ich chceme ubezpečiť, že školy budeme zlučovať tak, aby poskytovali kvalitné vzdelávanie a boli efektívne využívané. Nemôžeme na stredných školách vytvárať hluché miesta, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman.

Zároveň dodal, že samospráva pri optimalizácii škôl vychádza z reálnych potrieb trhu práce. Podporovať bude teda najmä odbory, o ktoré je záujem, a po ktorých je dopyt zo strany zamestnávateľov. Prioritou samosprávy bude tiež zatraktívniť ponúkané odbory. Napríklad, ak je záujem o štúdium v odbore maliarstvo, jedným z riešení je začleniť ho do odboru interiérový dizajn. Štúdium takého odboru bude mať pre žiaka širší záber a viaceré možnosti uplatnenia. Okrem toho sa chce župa zamerať aj na skvalitnenie štúdia na gymnáziách.

„V našom záujme je, aby sa zvýšila úroveň gymnázií. Aby sa na nich prijímali skutočne najlepší študenti, ktorí majú jasnú ambíciu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Ostatní žiaci by sa mali zamerať na špecifické študijné odbory, s ktorými sa vedia uplatniť na trhu práce hneď po skončení školy. Máme nedostatok kvalifikovaných odborníkov a remeselníkov, pričom zo strany zamestnávateľov je o nich enormný záujem,“ spresnil Furman a dodal, že na druhej strane je dôležitá aj regulácia duplicity odborov v regióne.

Jedným z rozhodujúcich faktorov pri optimalizácii škôl a určovaní počtu žiakov je aj demografický vývoj a efektívne využitie kapacity jednotlivých stredných škôl. Mnohé školy si v minulosti pýtali viac prváckych miest, ako v skutočnosti potrebovali, aj keď demografický vývoj každým rokom klesá. V konečnom dôsledku tak v posledných rokoch opakovane prakticky všetky školy v kraji nenaplnili počty žiakov, ktoré mali schválené Všeobecno-záväzným nariadením PSK. V školskom roku 2019/2020 má samospráva pre všetky školy vo svojej územnej pôsobnosti podľa vyhlášky ministerstva školstva na prerozdelenie 6316 miest, ministerstvo školstva tento počet navýšilo o 202 žiakov.

Ambíciou samosprávy je školy optimalizovať, predovšetkým ich v súčasnosti zlučovať a vytvárať tak lepšie podmienky pre študentov a pedagógov, zároveň efektívne využívať jednotlivé budovy a skvalitňovať vyučovací proces, napríklad aj zapájaním žiakov stredných škôl do systému duálneho vzdelávania.

Jednou z výhod spájania škôl je podľa župy to, že učitelia budú patriť pod jedného zamestnávateľa a môžu tak učiť na viacerých školách ako samostatných organizačných zložkách. Prinesie to naplnenie úväzkov, zeefektívnenie využitia odborných učební, využitia techniky a didaktických pomôcok, nehovoriac o priaznivom ekonomickom dopade.

„Chceme udržať mladých ľudí v regióne aj po skončení školy. Najprv im však musíme poskytnúť kvalitné a moderné vzdelanie. Spájanie škôl by nemalo byť pre verejnosť strašiakom. V prípade zlučovania by v niektorých prípadoch išlo o spojenú školu, respektíve školu s novým názvom, ale žiaci by mali na vysvedčení stále uvedený typ školy, ktorý absolvovali. Napríklad gymnázium alebo obchodnú akadémiu a, samozrejme, absolvovaný odbor,“ ozrejmil Furman a dodal, že spájanie škôl sa týka celého kraja, nielen jednotlivých okresov.

Ďalší prínos spájania škôl vidí samospráva v tom, že by nemuselo dochádzať k duplicitným platbám za prevádzkové náklady, energie, poistenia a ďalšie služby. Zároveň by ušetrené finančné prostriedky, napríklad aj na plat riaditeľa (cena práce vo výške niekoľko desiatok tisíc eur ročne) ostali na škole a využili by sa na mzdy zamestnancov a ich osobné ohodnotenia.

Krajskí poslanci na svojom poslednom rokovaní z 8. apríla tohto roku už schválili prvé zmeny v sieti škôl a školských zariadení v okresoch Prešov a Svidník. Zo siete škôl vyradili ku koncu augusta Strednú priemyselnú školu drevársku v Prešove, školskú jedáleň a elokované pracovisko v Jarovniciach. Študijné i učebné odbory, ako aj elokované pracovisko prejdú od prvého septembra pod Strednú odbornú školu technickú na Volgogradskej ulici v Prešove.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok