Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou

Šport / Futbal / Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou

 Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou
Aké sú môžnosti reklamy?

Projekt „Chcem byť reprezentantka!“ pracuje v unikátnom formáte s know-how podporujúcim fenoménom rozvoja dievčenského a ženského futbalu na Slovensku. Jeho autorom je koordinátor dievčenskej zložky CFT Academy Slovakia a tréner regionálneho výberu VsFZ U-15 Erik Makó. Na originálnom prístupe k výchove talentovaných futbalistiek v kategórii U-14 a U-13 spolupracuje so spoluautorom projektu, uznávaným mentálnym koučom, Miroslavom Mackulínom, zakladateľom mojkouc.com. 

Dievčenský futbal sa stáva fenoménom. Bariéry, ktoré brzdili jeho rozvoj v minulosti, sú zbúrané a po zelených trávnikoch privádza fanúšikov do úžasu stále viac a viac mladých talentovaných futbalistiek. Koordinátora dievčenskej zložky CFT Academy Slovakia a trénera regionálneho výberu VsFZ U-15 Erika Makóa ich nasadenie a túžba neustále sa zlepšovať inšpirovali k tomu, aby k ich entuziazmu pridal nadstavbu s vysokou pridanou hodnotou. „Či už v ligových zápasoch alebo na zrazoch vidím, ako dievčatá napredujú. Fascinujúce na tom je, že ich do toho nikto nenúti! Ony samé totiž vnímajú futbal ako ich vlastné posolstvo. Môžete byť akokoľvek talentovaný, ale pokiaľ nechcete na sebe pracovať, talent bude iba horkou spomienkou na premrhanú šancu. Dievčatá, s ktorými spolupracujem, však majú odhodlania na rozdávanie a aj keby sa dalo o neho podeliť, stále im ho ostane dosť na to, aby z nich vyrástli skvelé hráčky,“ reagoval s úsmevom Erik Makó.

Súvisiaci článok:
CFT Academy Girls v spoločnosti Partizána Bardejov a Spartaka Trnava

Projekt „Chcem byť reprezentantka“ na rozdiel, od regionálnych reprezentačných zrazov, počíta s dvoma dňami. Dôvod je jednoduchý. Zápasy vyhrávajú hráčky a hráči, ktorí dokážu s chladnou hlavou a suverénnym nadhľadom spracovávať náročné situácie, kedy nie je priestor na balansovanie nad výsledkovou priepasťou v zmysle, čo sa stane, ak zlyhám. Piliermi víťazstiev sú detaily a ich brúsenie do hráčskych diamantov, lebo to je pointa kempov, si žiada čas. „Často v akademických debatách počúvame o tom, že alfou a omegou moderného futbalu je prvý dotyk. Poopravím to. Rozdielových hráčov robí už nultý dotyk. Schopnosť mať zanalyzovanú situáciu a pripravené riešenie ešte skôr, ako spracujem loptu. Každá naša prihrávka, už od brankárky, musí smerovať k tomu, že chceme tvoriť a byť nebezpeční. To však potrebujem dostať do futbalovej DNA dievčat a počas jednodňových zrazov som na to priestor nemal,“ vysvetľoval E. Makó.

Výsledkom pevného uchopenia techniky a taktiky je vo filozofii E. Makóa jasne definovaný „mindset“. Futbalovú šou na zelených trávnikoch ovládajú virtuózi, ktorí hrajú podľa vlastných nôt. Žiadna „baby, ktorá sedí v kúte“! Preto nezdôrazňuje teoretickým balastom potrebu prijatia zodpovednosti, ale v tréningu tento potenciál priamo cibrí. „Dievčatám vysvetľujem, aby nečakali na to, čo sa bude diať na ihrisku. Chcem, aby ony boli tie, ktoré sa pričinia o to, aby zápas pulzoval, žil, dvíhal fanúšikov zo sedadiel... Čakať môžeme na zastávke autobusu alebo ráno pred supermarketom na čerstvé rožky, ale futbal im ponúka nekončené možnosti ako sa môžu prejaviť. Aj z prvých tréningov vidím, že ak im necháme voľný priestor a nezväzujeme ich „známkovaním“, sú neuveriteľne kreatívne..., a potom z toho majú obrovskú radosť,“ zdôraznil E. Makó. 

Pre dosiahnutie úspechu je vo finále kľúčové pozitívne nastavenie. Vášeň pre hru, ale čistá hlava v krízových situáciách na trávniku. Mentálny kouč Miroslav Mackulín upozorňuje, že zvlášť citlivé na signály a podnety zo svojho okolia, od rodičov a trénerov, sú práve dievčatá vo veku 13 - 15 rokov, pre ktoré projekt „Chcem byť reprezentantka“ vytvára priestor. Priestor, v rámci ktorého je dôležitá hráčka, jej napredovanie, jej emócie, jej názor..., nie ego všetkých okolo. Tento moment však predpokladá absolútnu zmenu prístupu, čo sa prejavuje napr. v nazeraní na situácie, kedy sa mladý človek rozhodne ísť do rizika, pretože chce byť tvorivo originálny. „Chybu považujeme v tomto veku za skvelý nástroj učenia a napredovania. V tréningovom procese budeme baby podporovať v tom, aby robili a dovolili si veci, ktoré sú ich vlastné a originálne aj za cenu toho, že to občas „zaváňa“ chybou . Len tak, môžu na vlastnej koži precítiť silu okamihu, vydarenej, či nevydarenej kľučky, poučiť sa z toho a kedykoľvek v zápase zobrať zodpovednosť na seba práve v tých rozhodujúcich okamihoch zápasu. Som presvedčený, že aj na základe takéhoto prístupu, môžu byť v blízkej budúcnosti dievčatá pri konfrontácii so zahraničnými súperkami zdravo sebavedomé, tvorivé a víťazné,“ uviedol spoluautor projektu „Chcem byť reprezentantka!“ Miroslav Mackulín.

 

Súvisiace fotogalérie

Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou

Šport / Futbal / Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou

 Erik Makó: Reprezentantka musí túžiť byť nebezpečnou
Aké sú môžnosti reklamy?

Projekt „Chcem byť reprezentantka!“ pracuje v unikátnom formáte s know-how podporujúcim fenoménom rozvoja dievčenského a ženského futbalu na Slovensku. Jeho autorom je koordinátor dievčenskej zložky CFT Academy Slovakia a tréner regionálneho výberu VsFZ U-15 Erik Makó. Na originálnom prístupe k výchove talentovaných futbalistiek v kategórii U-14 a U-13 spolupracuje so spoluautorom projektu, uznávaným mentálnym koučom, Miroslavom Mackulínom, zakladateľom mojkouc.com. 

Dievčenský futbal sa stáva fenoménom. Bariéry, ktoré brzdili jeho rozvoj v minulosti, sú zbúrané a po zelených trávnikoch privádza fanúšikov do úžasu stále viac a viac mladých talentovaných futbalistiek. Koordinátora dievčenskej zložky CFT Academy Slovakia a trénera regionálneho výberu VsFZ U-15 Erika Makóa ich nasadenie a túžba neustále sa zlepšovať inšpirovali k tomu, aby k ich entuziazmu pridal nadstavbu s vysokou pridanou hodnotou. „Či už v ligových zápasoch alebo na zrazoch vidím, ako dievčatá napredujú. Fascinujúce na tom je, že ich do toho nikto nenúti! Ony samé totiž vnímajú futbal ako ich vlastné posolstvo. Môžete byť akokoľvek talentovaný, ale pokiaľ nechcete na sebe pracovať, talent bude iba horkou spomienkou na premrhanú šancu. Dievčatá, s ktorými spolupracujem, však majú odhodlania na rozdávanie a aj keby sa dalo o neho podeliť, stále im ho ostane dosť na to, aby z nich vyrástli skvelé hráčky,“ reagoval s úsmevom Erik Makó.

Súvisiaci článok:
CFT Academy Girls v spoločnosti Partizána Bardejov a Spartaka Trnava

Projekt „Chcem byť reprezentantka“ na rozdiel, od regionálnych reprezentačných zrazov, počíta s dvoma dňami. Dôvod je jednoduchý. Zápasy vyhrávajú hráčky a hráči, ktorí dokážu s chladnou hlavou a suverénnym nadhľadom spracovávať náročné situácie, kedy nie je priestor na balansovanie nad výsledkovou priepasťou v zmysle, čo sa stane, ak zlyhám. Piliermi víťazstiev sú detaily a ich brúsenie do hráčskych diamantov, lebo to je pointa kempov, si žiada čas. „Často v akademických debatách počúvame o tom, že alfou a omegou moderného futbalu je prvý dotyk. Poopravím to. Rozdielových hráčov robí už nultý dotyk. Schopnosť mať zanalyzovanú situáciu a pripravené riešenie ešte skôr, ako spracujem loptu. Každá naša prihrávka, už od brankárky, musí smerovať k tomu, že chceme tvoriť a byť nebezpeční. To však potrebujem dostať do futbalovej DNA dievčat a počas jednodňových zrazov som na to priestor nemal,“ vysvetľoval E. Makó.

Výsledkom pevného uchopenia techniky a taktiky je vo filozofii E. Makóa jasne definovaný „mindset“. Futbalovú šou na zelených trávnikoch ovládajú virtuózi, ktorí hrajú podľa vlastných nôt. Žiadna „baby, ktorá sedí v kúte“! Preto nezdôrazňuje teoretickým balastom potrebu prijatia zodpovednosti, ale v tréningu tento potenciál priamo cibrí. „Dievčatám vysvetľujem, aby nečakali na to, čo sa bude diať na ihrisku. Chcem, aby ony boli tie, ktoré sa pričinia o to, aby zápas pulzoval, žil, dvíhal fanúšikov zo sedadiel... Čakať môžeme na zastávke autobusu alebo ráno pred supermarketom na čerstvé rožky, ale futbal im ponúka nekončené možnosti ako sa môžu prejaviť. Aj z prvých tréningov vidím, že ak im necháme voľný priestor a nezväzujeme ich „známkovaním“, sú neuveriteľne kreatívne..., a potom z toho majú obrovskú radosť,“ zdôraznil E. Makó. 

Pre dosiahnutie úspechu je vo finále kľúčové pozitívne nastavenie. Vášeň pre hru, ale čistá hlava v krízových situáciách na trávniku. Mentálny kouč Miroslav Mackulín upozorňuje, že zvlášť citlivé na signály a podnety zo svojho okolia, od rodičov a trénerov, sú práve dievčatá vo veku 13 - 15 rokov, pre ktoré projekt „Chcem byť reprezentantka“ vytvára priestor. Priestor, v rámci ktorého je dôležitá hráčka, jej napredovanie, jej emócie, jej názor..., nie ego všetkých okolo. Tento moment však predpokladá absolútnu zmenu prístupu, čo sa prejavuje napr. v nazeraní na situácie, kedy sa mladý človek rozhodne ísť do rizika, pretože chce byť tvorivo originálny. „Chybu považujeme v tomto veku za skvelý nástroj učenia a napredovania. V tréningovom procese budeme baby podporovať v tom, aby robili a dovolili si veci, ktoré sú ich vlastné a originálne aj za cenu toho, že to občas „zaváňa“ chybou . Len tak, môžu na vlastnej koži precítiť silu okamihu, vydarenej, či nevydarenej kľučky, poučiť sa z toho a kedykoľvek v zápase zobrať zodpovednosť na seba práve v tých rozhodujúcich okamihoch zápasu. Som presvedčený, že aj na základe takéhoto prístupu, môžu byť v blízkej budúcnosti dievčatá pri konfrontácii so zahraničnými súperkami zdravo sebavedomé, tvorivé a víťazné,“ uviedol spoluautor projektu „Chcem byť reprezentantka!“ Miroslav Mackulín.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok