Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov

Správy / Obce / V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov

   V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou schválilo na svojom ostatnom rokovaní strategický materiál – Programové vyhlásenie primátora mesta Hanušovce nad Topľou a poslancov MsZ na roky 2019 až 2022. Tento dokument definuje priority, ktoré sa bude snažiť radnica spolu s poslancami presadiť v praxi.

Programové vyhlásenie pozná verejnosť najmä z prostredia vlády SR, ktorá ho schvaľuje vždy na začiatku funkčného obdobia. Pre rovnaký krok sa rozhodli aj v Hanušovciach nad Topľou. Ako vysvetlil prednosta mestského úradu Slavomír Karabinoš, impulzom pre spracovanie tohto strategického dokumentu bolo zadefinovanie spoločných priorít primátora Štefana Straku a poslancov mestského zastupiteľstva. „Keďže vieme, čo chceme spoločne pre toto mesto urobiť, očakávam, že sa nám to bude dariť s vyššou efektivitou a zároveň občan nás môže kontrolovať, či sa nám darí napĺňať jeho očakávania. Za pozitívne považujeme, že viac ako 80% myšlienok primátora Štefana Straku a poslancov bolo identických, čo vytvára predpoklad pre naozaj koncepčnú a konštruktívnu spoluprácu,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Slavomír Karabinoš.

Cieľom, prečo bolo progra­mové vyhlásenie pripravené a schválené, je, aby si mesto držalo jasnú líniu a nepripravovalo projekty „do šuplíka“. S. Karabinoš v tejto súvislosti viackrát zdôraznil termíny ako „koncepčnosť“ a „efektivita“. Ako príklad uviedol rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií, na ktoré bol zo strany poslancov kladený najväčší dôraz. „Navrhol som, aby sme si dali urobiť pasport miestnych komunikácií, nech sa môžeme baviť nielen o tom, kde nám chýbajú, ale aj o vlastníckych vzťahoch k ním. Myslím si, že by sme sa mali vyvarovať toho, že na jar zaplátame výtlky najlacnejším možným spôsobom a o rok budeme tie isté miesta opravovať opäť,“ reagoval S. Karabinoš.

Prioritou v Hanušovciach nad Topľou je pre rok 2019 komplexná modernizácia zdravotného strediska. Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto. Budova z 80. rokov minulého storočia už nezodpovedá štandardom doby, preto radnica podala projekt na jej rekonštrukciu, ktorý je aktuálne pred vyhodnotením. „Zdravotné stredisko chceme dať do podoby, aby sme pacientom z Hanušoviec a okolia vedeli poskytnúť gro zdravotnej starostlivosti „doma“. Zároveň diskutujeme s lekármi a hľadáme možnosti, ako ho dovybaviť novými prístrojmi. Nechceme suplovať nemocnice, no sme presvedčení, že je v našich spoločných silách vybaviť ambulancie tak, aby ľudia kvôli jednému, dvom vyšetreniam nemuseli cestovať do okresného alebo krajského mesta,“ vysvetľoval S. Karabinoš.

Výzvou pre hanušovskú samosprávu zároveň ostáva rozšírenie rekonštrukcie Domu kultúry o interiérovú časť. V rámci výzvy na zníženie energetickej náročnosti bolo mesto úspešné s projektom, ktorý počíta predovšetkým so zateplením, výmenou okien, či modernizáciou vzduchotechniky. „Aj táto stavba je ešte z čias socializmu a keď už rekonštruujeme exteriér, chceli by sme zmodernizovať komplet celú budovu, vrátane interiéru, preto monitorujeme externé zdroje. Záleží nám na tom, pretože Hanušovce nemajú iný priestor na konanie spoločenských podujatí. Keď za nami prídu zástupcovia cirkví alebo kultúrnych organizácií s tým, že by chceli zorganizovať nejakú akciu, radi by sme im ponúkli naozaj moderné a reprezentatívne priestory,“ pripomenul S. Karabinoš.
 

V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov

Správy / Obce / V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov

   V Hanušovciach schválili Programové vyhlásenie primátora a poslancov
Aké sú môžnosti reklamy?

Mestské zastupiteľstvo v Hanušovciach nad Topľou schválilo na svojom ostatnom rokovaní strategický materiál – Programové vyhlásenie primátora mesta Hanušovce nad Topľou a poslancov MsZ na roky 2019 až 2022. Tento dokument definuje priority, ktoré sa bude snažiť radnica spolu s poslancami presadiť v praxi.

Programové vyhlásenie pozná verejnosť najmä z prostredia vlády SR, ktorá ho schvaľuje vždy na začiatku funkčného obdobia. Pre rovnaký krok sa rozhodli aj v Hanušovciach nad Topľou. Ako vysvetlil prednosta mestského úradu Slavomír Karabinoš, impulzom pre spracovanie tohto strategického dokumentu bolo zadefinovanie spoločných priorít primátora Štefana Straku a poslancov mestského zastupiteľstva. „Keďže vieme, čo chceme spoločne pre toto mesto urobiť, očakávam, že sa nám to bude dariť s vyššou efektivitou a zároveň občan nás môže kontrolovať, či sa nám darí napĺňať jeho očakávania. Za pozitívne považujeme, že viac ako 80% myšlienok primátora Štefana Straku a poslancov bolo identických, čo vytvára predpoklad pre naozaj koncepčnú a konštruktívnu spoluprácu,“ uviedol prednosta Mestského úradu v Hanušovciach nad Topľou Slavomír Karabinoš.

Cieľom, prečo bolo progra­mové vyhlásenie pripravené a schválené, je, aby si mesto držalo jasnú líniu a nepripravovalo projekty „do šuplíka“. S. Karabinoš v tejto súvislosti viackrát zdôraznil termíny ako „koncepčnosť“ a „efektivita“. Ako príklad uviedol rekonštrukciu a opravu miestnych komunikácií, na ktoré bol zo strany poslancov kladený najväčší dôraz. „Navrhol som, aby sme si dali urobiť pasport miestnych komunikácií, nech sa môžeme baviť nielen o tom, kde nám chýbajú, ale aj o vlastníckych vzťahoch k ním. Myslím si, že by sme sa mali vyvarovať toho, že na jar zaplátame výtlky najlacnejším možným spôsobom a o rok budeme tie isté miesta opravovať opäť,“ reagoval S. Karabinoš.

Prioritou v Hanušovciach nad Topľou je pre rok 2019 komplexná modernizácia zdravotného strediska. Vlastníkom nehnuteľnosti je mesto. Budova z 80. rokov minulého storočia už nezodpovedá štandardom doby, preto radnica podala projekt na jej rekonštrukciu, ktorý je aktuálne pred vyhodnotením. „Zdravotné stredisko chceme dať do podoby, aby sme pacientom z Hanušoviec a okolia vedeli poskytnúť gro zdravotnej starostlivosti „doma“. Zároveň diskutujeme s lekármi a hľadáme možnosti, ako ho dovybaviť novými prístrojmi. Nechceme suplovať nemocnice, no sme presvedčení, že je v našich spoločných silách vybaviť ambulancie tak, aby ľudia kvôli jednému, dvom vyšetreniam nemuseli cestovať do okresného alebo krajského mesta,“ vysvetľoval S. Karabinoš.

Výzvou pre hanušovskú samosprávu zároveň ostáva rozšírenie rekonštrukcie Domu kultúry o interiérovú časť. V rámci výzvy na zníženie energetickej náročnosti bolo mesto úspešné s projektom, ktorý počíta predovšetkým so zateplením, výmenou okien, či modernizáciou vzduchotechniky. „Aj táto stavba je ešte z čias socializmu a keď už rekonštruujeme exteriér, chceli by sme zmodernizovať komplet celú budovu, vrátane interiéru, preto monitorujeme externé zdroje. Záleží nám na tom, pretože Hanušovce nemajú iný priestor na konanie spoločenských podujatí. Keď za nami prídu zástupcovia cirkví alebo kultúrnych organizácií s tým, že by chceli zorganizovať nejakú akciu, radi by sme im ponúkli naozaj moderné a reprezentatívne priestory,“ pripomenul S. Karabinoš.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok