Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?

Správy / Ostatné / Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?

Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?
Aké sú môžnosti reklamy?

Vláda SR bude na výjazdovom rokovaní zasadať 14. mája v Hanušovciach nad Topľou. V piatok na svojom webe zverejnila zoznam pozvaných hostí. Materiál "Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa" zatiaľ zverejnený nebol. 

Pripomenieme, že prvýkrát vláda rokovala vo vranovskom okrese vo Vranove nad Topľou v auguste 2016 a druhýkrát v máji 2018.

Na rokovanie vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sú pozvaní:

Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Jozef Baran, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štefan Hreha, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou
Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany, predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu, člen akčného výboru
Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Dušan Vilenik, starosta obce Čičava
Jozef Berta, starosta obce Soľ
Matej Sabol, starosta obce Sedliská
Štefan Szidor, člen predstavenstva Spravbytkomfort, a. s., Prešov
Ján Ďurian, prezident spoločnosti Bukóza Holding, a. s., Hencovce
Stanislav Obický, konateľ SESO, spol. s r. o., Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Renáta Vagaská, konateľka Boonex, s. r. o., Merník, členka akčného výboru
Silvia Manduľáková, generálna manažérka hotela Zelená Lagúna, s. r. o., Domaša
Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti Betpres, s. r. o., Vranov nad Topľou


 

Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?

Správy / Ostatné / Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?

Kto je pozvaný na rokovanie vlády SR do Hanušoviec?
Aké sú môžnosti reklamy?

Vláda SR bude na výjazdovom rokovaní zasadať 14. mája v Hanušovciach nad Topľou. V piatok na svojom webe zverejnila zoznam pozvaných hostí. Materiál "Priebežná informácia o realizácii Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou a návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa" zatiaľ zverejnený nebol. 

Pripomenieme, že prvýkrát vláda rokovala vo vranovskom okrese vo Vranove nad Topľou v auguste 2016 a druhýkrát v máji 2018.

Na rokovanie vlády SR v Hanušovciach nad Topľou sú pozvaní:

Štefan Straka, primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Peter Chudík, poslanec Národnej rady SR
Stanislav Kubánek, poslanec Národnej rady SR
Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja
Anna Kovaľová, predsedníčka Krajského súdu v Prešove
Pavol Matija, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra v Prešove
Dušan Sabol, riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove
Andrej Krišanda, prednosta Okresného úradu Vranov nad Topľou
Ján Ragan, primátor mesta Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja, člen akčného výboru
Ľubomír Olejár, predseda Prešovskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
Jozef Baran, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
Vladimír Jánošík, primátor mesta Lipany
Ján Krišanda, podpredseda rady športu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
Štefan Hreha, riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne Vranov nad Topľou
Daniel Lorinc, starosta obce Kladzany, predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu, člen akčného výboru
Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
Dušan Vilenik, starosta obce Čičava
Jozef Berta, starosta obce Soľ
Matej Sabol, starosta obce Sedliská
Štefan Szidor, člen predstavenstva Spravbytkomfort, a. s., Prešov
Ján Ďurian, prezident spoločnosti Bukóza Holding, a. s., Hencovce
Stanislav Obický, konateľ SESO, spol. s r. o., Vranov nad Topľou, poslanec Prešovského samosprávneho kraja
Renáta Vagaská, konateľka Boonex, s. r. o., Merník, členka akčného výboru
Silvia Manduľáková, generálna manažérka hotela Zelená Lagúna, s. r. o., Domaša
Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti Betpres, s. r. o., Vranov nad Topľou


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok