Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ponúka v rámci nižšieho odborného vzdelávania dvojročný učebný odbor potravinárska výroba. Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu v roku 2018 sa jej podarilo vybaviť dve učebne – na výrobu cestovín a krehkého pečiva – modernými priemyselnými technológiami.

Odborná príprava v učebnom odbore potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

Vďaka odbornému vedeniu pedagógov SOŠ A. Dubčeka dokážu žiaci samostatne vykonávať menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. „Ak chceme, aby naši absolventi boli na trhu práce úspešní, musíme im vytvoriť podmienky a prístup k technológiám, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť. Kým doteraz museli vykonávať časť prác v rámci odborného výcviku ručne, dnes sú po profesionálnej stránke vďaka moderným priemyselným strojom v našich učebniach na výrobu cestovín, či krehkého pečiva plnohodnotne pripravení na ich obsluhu a manipuláciu s nimi,“ vysvetľovala hlavná majsterka odbornej výchovy Mária Tatrayová.

Žiaci zároveň získajú vedomosti o základných surovinách a materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách výroby. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvojujú si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. „Okrem toho, že ich učíme výrobné postupy, produkty, ktoré si vyrobia, si môžu potom aj sami uvariť a skonzumovať. Môžem povedať, že ich to veľmi baví a i takýmto spôsobom sa snažíme, aby boli pripravení naozaj komplexne,“ dodala M. Tatrayová.

Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Vďaka tomu im umožňuje získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. „Žiaci si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie ukončením 9. ročníka formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohto kurzu môžu potom ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list,“ uviedla M. Tatrayová.

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

Správy / Školstvo / SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu

SOŠ A. Dubčeka otvára študentom dvere do potravinového priemyslu
Aké sú môžnosti reklamy?

Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou ponúka v rámci nižšieho odborného vzdelávania dvojročný učebný odbor potravinárska výroba. Vďaka finančnej podpore Úradu vlády SR a v súvislosti s realizáciou aktivít podľa schváleného akčného plánu v roku 2018 sa jej podarilo vybaviť dve učebne – na výrobu cestovín a krehkého pečiva – modernými priemyselnými technológiami.

Odborná príprava v učebnom odbore potravinárska výroba je zameraná na získavanie vedomostí a zručností pre výkon jednoduchých a pomocných kvalifikovaných prác v potravinárskej výrobe.

Vďaka odbornému vedeniu pedagógov SOŠ A. Dubčeka dokážu žiaci samostatne vykonávať menej náročné pracovné činnosti podľa zaužívaného technologického a pracovného postupu. „Ak chceme, aby naši absolventi boli na trhu práce úspešní, musíme im vytvoriť podmienky a prístup k technológiám, ktoré zvýšia ich konkurencieschopnosť. Kým doteraz museli vykonávať časť prác v rámci odborného výcviku ručne, dnes sú po profesionálnej stránke vďaka moderným priemyselným strojom v našich učebniach na výrobu cestovín, či krehkého pečiva plnohodnotne pripravení na ich obsluhu a manipuláciu s nimi,“ vysvetľovala hlavná majsterka odbornej výchovy Mária Tatrayová.

Žiaci zároveň získajú vedomosti o základných surovinách a materiáloch a ich efektívnom využití v príprave, realizácii a ostatných etapách výroby. Poznajú a vykonávajú úkony údržby jednoduchých strojov a nástrojov, osvojujú si základné zásady ochrany životného prostredia, bezpečnosti práce a hygieny svojho pracoviska. „Okrem toho, že ich učíme výrobné postupy, produkty, ktoré si vyrobia, si môžu potom aj sami uvariť a skonzumovať. Môžem povedať, že ich to veľmi baví a i takýmto spôsobom sa snažíme, aby boli pripravení naozaj komplexne,“ dodala M. Tatrayová.

Štúdium odboru je špeciálne prispôsobené potrebám žiakov, ktorí pochádzajú zo sociálne, jazykovo a kultúrne špecifického alebo inak znevýhodneného prostredia. Vďaka tomu im umožňuje získať také osobnostné, vedomostné a odborné spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa stali adaptabilnou a integrovanou súčasťou spoločnosti. „Žiaci si môžu počas štúdia v našej škole dokončiť základné vzdelanie ukončením 9. ročníka formou Kurzu na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou. Absolventi tohto kurzu môžu potom ďalej pokračovať v štúdiu v ktoromkoľvek trojročnom učebnom odbore a následne získať výučný list,“ uviedla M. Tatrayová.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok