Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci

Správy / Obce / BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci

BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci
Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING a deväť obcí - Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Kučín, Kladzany, Majerovce a Sedliská – podpísali spoločne Memorandum o spolupráci. Cieľom tohto kroku je zlepšenie vzájomných vzťahov, zvýšenie miery informovanosti o aktivitách smerom k skvalitneniu životného prostredia a v neposlednom rade aj zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu.

Memorandum o spolupráci podpísané medzi spoločnosťou BUKÓZA HOLDING a deviatimi samosprávami prináša do ich vzájomných vzťahov nový rozmer. Jeho troma kľúčovými piliermi sú komunikácia, ochrana životného prostredia a podpora regiónu. „V plnej miere si uvedomujeme zodpovednosť nielen vo vzťahu k našim zamestnancom, ale tiež k regiónu ako takému a hlavne k obyvateľom, ktorí tu žijú. Práve z tohto dôvodu sme zástupcom obcí navrhli dohodnúť sa na základných pravidlách spolupráce za účelom zlepšenia stavu životného prostredia a vzájomných vzťahov,“ uviedol hovorca spoločnosti BUKÓZA HOLDING Michal Švábik.

Prioritnými oblasťami vzájomnej spolupráce sú ochrana ovzdušia, ochrana vôd, komunikačná stratégia a investičná stratégia. Zároveň v rámci oblasti regionálneho rozvoja sa BUKÓZA plánuje vo väčšej miere zapájať do aktivít smerujúcich k vyššej vybavenosti obcí pre voľnočasové a športové aktivity, či kultúrno-spoločenské podujatia. „BUKÓZA vyše 60 rokov dáva prácu viac ako tisícke zamestnancov, je súčasťou nášho regiónu a v rôznych formách ho podporuje. Prostredníctvom komunikácie so starostami máme záujem adresnejšie smerovať našu podporu do oblastí, ktoré majú pozitívny dopad na občiansku vybavenosť, kultúrno–spoločenský život, športové podujatia a v konečnom dôsledku na atraktivitu regiónu,“ uviedol M. Švábik.

Ako M. Švábik dodal, v súčasnosti realizujú vo fabrike viacero investičných zámerov, ktoré v kontexte nastavenej investičnej stratégie komunikujú už priamo so starostami jednotlivých obcí. V tejto súvislosti sa obidve strany dohodli na vyššej miere vzájomnej podpory v rovine intenzívnejšieho monitoringu kvality ovzdušia a vôd. „Našou snahou je, okrem iného, priblížiť a vysvetliť procesy na jednotlivých prevádzkach tak, aby sme predišli nesprávne prezentovaným informáciám. Tak ako aj v ostatných výrobných závodoch, aj v našom závode môžu nastať situácie, kedy zlyhá technológia, či ľudský faktor a následkom je narušenie komfortu obyvateľov. Týmto situáciám sa snažíme predchádzať a prostredníctvom intenzívnejšej komunikácie so starostami obcí informovať o situácii v rámci výrobných procesov v rovine - just in time,“ vysvetlil M. Švábik.

Zástupcovia samospráv tento krok spoločnosti BUKÓZA HOLDING vítajú. Ako uviedla starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská, oceňuje, že najmä komunikácia je otvorenejšia a intenzívnejšia. „Myslím si, že vo vzájomných vzťahoch nastal veľký kvalitatívny posun. Dôležité je podpísanie memoranda, ale aj vzájomná komunikácia, ktorá je intenzívnejšia. Hovoríme si pravdu a informujeme sa navzájom. Bukóza ponúkla obciam pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, za čo sme, samozrejme, vďační. Neznamená to však, že budeme tolerovať porušenia v oblasti životného prostredia. Chceme to spolu riešiť k spokojnosti obyvateľov celého nášho regiónu,“ reagovala starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská.
 

BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci

Správy / Obce / BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci

BUKÓZA HOLDING a deväť samospráv podpísali Memorandum o spolupráci
Aké sú môžnosti reklamy?

Spoločnosť BUKÓZA HOLDING a deväť obcí - Hencovce, Nižný Hrabovec, Poša, Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Kučín, Kladzany, Majerovce a Sedliská – podpísali spoločne Memorandum o spolupráci. Cieľom tohto kroku je zlepšenie vzájomných vzťahov, zvýšenie miery informovanosti o aktivitách smerom k skvalitneniu životného prostredia a v neposlednom rade aj zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktivity regiónu.

Memorandum o spolupráci podpísané medzi spoločnosťou BUKÓZA HOLDING a deviatimi samosprávami prináša do ich vzájomných vzťahov nový rozmer. Jeho troma kľúčovými piliermi sú komunikácia, ochrana životného prostredia a podpora regiónu. „V plnej miere si uvedomujeme zodpovednosť nielen vo vzťahu k našim zamestnancom, ale tiež k regiónu ako takému a hlavne k obyvateľom, ktorí tu žijú. Práve z tohto dôvodu sme zástupcom obcí navrhli dohodnúť sa na základných pravidlách spolupráce za účelom zlepšenia stavu životného prostredia a vzájomných vzťahov,“ uviedol hovorca spoločnosti BUKÓZA HOLDING Michal Švábik.

Prioritnými oblasťami vzájomnej spolupráce sú ochrana ovzdušia, ochrana vôd, komunikačná stratégia a investičná stratégia. Zároveň v rámci oblasti regionálneho rozvoja sa BUKÓZA plánuje vo väčšej miere zapájať do aktivít smerujúcich k vyššej vybavenosti obcí pre voľnočasové a športové aktivity, či kultúrno-spoločenské podujatia. „BUKÓZA vyše 60 rokov dáva prácu viac ako tisícke zamestnancov, je súčasťou nášho regiónu a v rôznych formách ho podporuje. Prostredníctvom komunikácie so starostami máme záujem adresnejšie smerovať našu podporu do oblastí, ktoré majú pozitívny dopad na občiansku vybavenosť, kultúrno–spoločenský život, športové podujatia a v konečnom dôsledku na atraktivitu regiónu,“ uviedol M. Švábik.

Ako M. Švábik dodal, v súčasnosti realizujú vo fabrike viacero investičných zámerov, ktoré v kontexte nastavenej investičnej stratégie komunikujú už priamo so starostami jednotlivých obcí. V tejto súvislosti sa obidve strany dohodli na vyššej miere vzájomnej podpory v rovine intenzívnejšieho monitoringu kvality ovzdušia a vôd. „Našou snahou je, okrem iného, priblížiť a vysvetliť procesy na jednotlivých prevádzkach tak, aby sme predišli nesprávne prezentovaným informáciám. Tak ako aj v ostatných výrobných závodoch, aj v našom závode môžu nastať situácie, kedy zlyhá technológia, či ľudský faktor a následkom je narušenie komfortu obyvateľov. Týmto situáciám sa snažíme predchádzať a prostredníctvom intenzívnejšej komunikácie so starostami obcí informovať o situácii v rámci výrobných procesov v rovine - just in time,“ vysvetlil M. Švábik.

Zástupcovia samospráv tento krok spoločnosti BUKÓZA HOLDING vítajú. Ako uviedla starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská, oceňuje, že najmä komunikácia je otvorenejšia a intenzívnejšia. „Myslím si, že vo vzájomných vzťahoch nastal veľký kvalitatívny posun. Dôležité je podpísanie memoranda, ale aj vzájomná komunikácia, ktorá je intenzívnejšia. Hovoríme si pravdu a informujeme sa navzájom. Bukóza ponúkla obciam pomoc pri organizovaní rôznych podujatí, za čo sme, samozrejme, vďační. Neznamená to však, že budeme tolerovať porušenia v oblasti životného prostredia. Chceme to spolu riešiť k spokojnosti obyvateľov celého nášho regiónu,“ reagovala starostka obce Nižný Hrabovec Marcela Pčolinská.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok