Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov

Správy / Obce / S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov

 S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce Vechec a Banské sú vstupnou bránou do Slanských vrchov. O to viac mrzí krutá realita, ktorá sústreďuje pozornosť na množstvo odpadu popri cestách, ale aj na nelegálnych skládkach vznikajúcich priamo v okolitých lesoch. Zásadným problémom je fakt, že environmentálna arogancia verejnosti (zdá sa) nepozná hraníc.

Stanislav Maloš sa stal starostom Banského v minuloročných komunálnych voľbách. Keď obce z mikroregiónu Naša dražka oslovil na spoluprácu riaditeľ Správy údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou Michal Švábik, túto iniciatívu iba uvítal. „Jedným z dôvodov, prečo som kandidoval za starostu, bola práve skutočnosť, že ľudia si nevážia prírodu a toto je jeden z následkov. Najsmutnejšie na tom je, že my popri cestách ani nezbierame odpadky za obyvateľmi našich obcí, ale v dôsledku odpadovej turistiky tu máme odpad aj z iných okresov,“ vysvetľoval starosta obce Banské Stanislav Maloš.

Popri ceste od Vechca do Banského a v jeho okolí bol čulý pracovný ruch aj na konci minulého týždňa. Pracovníci obidvoch obcí zbierali odpad, ktorého zloženie bolo mimoriadne pestré. Klasický komunál vo vreciach, pneumatiky, sedačka z auta, plasty, odevy, obuv, či použité detské plienky. „Len dnes ráno sme už vyzbierali 30 vriec odpadu,“ referoval nám v piatok o 8.51 hod. S. Maloš.

Pri zbieraní odpadu v blízkosti ciest však S. Maloš s aktivitami nekončí. Ako vysvetlil, postupne sa chce pustiť nielen do likvidovania čiernych skládok, ale aj do osvety a vytvárania podmienok pre likvidáciu komunálneho odpadu v obci so sústredením sa na marginalizované skupiny. „Na nedoplatkoch za odpad v rómskej osade som zdedil dlh 8 000 eur. Keď som sa pýtal, prečo hádžu odpad kade-tade, sťažovali sa mi, že nemajú koše. Vyvezenie jedného kontajnera odpadu stojí obec 500 eur, preto bude efektívnejšie zakúpiť koše a cez osvetu pracovať na tom, aby odpad nekončil v okolitej prírode, ale tam, kde má,“ uviedol starosta obce Banské.

S. Maloš si uvedomuje, že zvýšiť celkovo spoločenské povedomie o ochrane a vzťahu k životnému prostrediu bude behom na dlhé trate, no je pripravený sa do tohto procesu aktívne zapojiť. „Začať pracovať s touto témou musíme už na školách a postupne viesť deti k tomu, aby si vážili hodnotu, akú v prírode okolo nás máme. Za našu obec môžem povedať, že budeme radi spolupracovať s cestármi, ostatnými kolegami starostami a o pomoc chceme požiadať aj poľovníkov, aby sme s tým spoločnými silami naozaj pohli,“ zdôraznil S. Maloš.       

S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov

Správy / Obce / S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov

 S. Maloš: Zbierame odpad z iných okresov
Aké sú môžnosti reklamy?

Obce Vechec a Banské sú vstupnou bránou do Slanských vrchov. O to viac mrzí krutá realita, ktorá sústreďuje pozornosť na množstvo odpadu popri cestách, ale aj na nelegálnych skládkach vznikajúcich priamo v okolitých lesoch. Zásadným problémom je fakt, že environmentálna arogancia verejnosti (zdá sa) nepozná hraníc.

Stanislav Maloš sa stal starostom Banského v minuloročných komunálnych voľbách. Keď obce z mikroregiónu Naša dražka oslovil na spoluprácu riaditeľ Správy údržby ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou Michal Švábik, túto iniciatívu iba uvítal. „Jedným z dôvodov, prečo som kandidoval za starostu, bola práve skutočnosť, že ľudia si nevážia prírodu a toto je jeden z následkov. Najsmutnejšie na tom je, že my popri cestách ani nezbierame odpadky za obyvateľmi našich obcí, ale v dôsledku odpadovej turistiky tu máme odpad aj z iných okresov,“ vysvetľoval starosta obce Banské Stanislav Maloš.

Popri ceste od Vechca do Banského a v jeho okolí bol čulý pracovný ruch aj na konci minulého týždňa. Pracovníci obidvoch obcí zbierali odpad, ktorého zloženie bolo mimoriadne pestré. Klasický komunál vo vreciach, pneumatiky, sedačka z auta, plasty, odevy, obuv, či použité detské plienky. „Len dnes ráno sme už vyzbierali 30 vriec odpadu,“ referoval nám v piatok o 8.51 hod. S. Maloš.

Pri zbieraní odpadu v blízkosti ciest však S. Maloš s aktivitami nekončí. Ako vysvetlil, postupne sa chce pustiť nielen do likvidovania čiernych skládok, ale aj do osvety a vytvárania podmienok pre likvidáciu komunálneho odpadu v obci so sústredením sa na marginalizované skupiny. „Na nedoplatkoch za odpad v rómskej osade som zdedil dlh 8 000 eur. Keď som sa pýtal, prečo hádžu odpad kade-tade, sťažovali sa mi, že nemajú koše. Vyvezenie jedného kontajnera odpadu stojí obec 500 eur, preto bude efektívnejšie zakúpiť koše a cez osvetu pracovať na tom, aby odpad nekončil v okolitej prírode, ale tam, kde má,“ uviedol starosta obce Banské.

S. Maloš si uvedomuje, že zvýšiť celkovo spoločenské povedomie o ochrane a vzťahu k životnému prostrediu bude behom na dlhé trate, no je pripravený sa do tohto procesu aktívne zapojiť. „Začať pracovať s touto témou musíme už na školách a postupne viesť deti k tomu, aby si vážili hodnotu, akú v prírode okolo nás máme. Za našu obec môžem povedať, že budeme radi spolupracovať s cestármi, ostatnými kolegami starostami a o pomoc chceme požiadať aj poľovníkov, aby sme s tým spoločnými silami naozaj pohli,“ zdôraznil S. Maloš.       

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok