Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií

Správy / Obce / Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií

Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri Rade Združenia miest a obcí vranovského regiónu bude pôsobiť sedem odborných komisií. Zložené budú zo starostov obcí, zamestnancov obecných a mestských úradov, či odborníkov v konkrétnych oblastiach.

Rada ZMO VR na prvom zasadnutí po sneme schválila taktiež predsedníctvo. Prvým podpredsedom je primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, podpredsedom za „Ondavskú“ časť sa stal starosta Vyšného Kazimíra Michal Duda a za „Topľanskú“ časť starosta Vyšného Žipova Miroslav Ondič, ktorý bude zároveň zodpovedný za e-mailovú komunikáciu a webovú stránku združenia. Za tajomníka bol vymenovaný starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Spolu so starostom Zlatníka Jurajom Balogom bude mať v kompetencii komunikáciu s médiami.

Pri Rade ZMO VR budú pôsobiť komisie pre životné prostredie (predsedníčka Ľubica Zubková), elektronizáciu samosprávy (Ján Fenčák), školstvo a vzdelávanie (Kvetoslava Mižáková), marginalizované skupiny (Jozef Berta) a šport a družobné vzťahy (Michal Flešár). Predsedovia zatiaľ neboli určení pre Komisiu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, rozvoja vidieka a Komisiu pre ekonomiku a financie.

Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu a starosta Kladzian Daniel Lorinc uviedol ako modelový príklad Komisiu pre elektronizáciu samosprávy. Ako vysvetlil, keďže on line komunikácia je dnes nevyhnutným trendom, krok s dobou chcú držať aj mestá a obce. „Výhoda elektronizácie samosprávy spočíva v tom, že občanom ušetrí čas, lebo si svoju agendu budú môcť vybaviť priamo z domu, nám na obecných úradoch to zjednoduší prácu a ušetrí napr. poštovné. Členovia komisie budú na základe vlastných skúseností hľadať riešenia, ako tieto služby optimalizovať a ich výstupy sa stanú návodom aj pre ostatných kolegov starostov,“ vysvetľoval Daniel Lorinc.

Rada ZMO VR sa venovala aj stanoviskám, ktoré chcú delegáti za vranovský okres prezentovať na blížiacom sa Sneme ZMOS-u. D. Lorinc v tejto súvislosti upozornil, že okres Vranov nad Topľou má najvyšší podiel marginalizovaných komunít vo vzťahu k majoritnej časti spoločnosti. Táto téma však presahuje regionálne parametre a pozornosť by je mala byť venovaná na národnej úrovni. „Som rád, že pozíciu predsedu Komisie pre marginalizované skupiny prijal starosta Soli Jozef Berta, ktorý má bohaté skúsenosti v práci s ňou nielen v rámci obce, ale i v širšom regióne. V tomto prípade treba zdôrazniť predovšetkým dva momenty. Keďže všetko so všetkým súvisí, dôraz musíme klásť na vzdelanie. Nielen základné, ale aj stredoškolské, o ktorom sa v minulých týždňoch intenzívne diskutovalo. Druhou témou je sociálna spravodlivosť. Viacerí starostovia totiž upozornili, že ak niekto poberá sociálne dávky z verejných zdrojov, nemôže na druhej strane dlhovať obci na poplatkoch za odpad, či na dani z nehnuteľnosti,“ reagoval D. Lorinc.

Rovnako široko diskutovanou témou naprieč slovenskou samosprávou je odpadové hospodárstvo. Ako je známe, v súčasnosti sa náklady spojené s likvidovaním komunálneho odpadu navyšujú pre mestá a obce o tzv. skládkovné. D. Lorinc zároveň pripomína, že podiel separovaného odpadu nemôže byť vnímaný iba cez imperatív súvisiaci s výškou poplatkov. „Jedným z riešení, ako objektívne vyhodnotiť objem produkovaného komunálneho odpadu, je, aby mali zberové vozidlá nainštalované vážiace zariadenie, čím by obce získali detailný prehľad o tom, kto a koľko odpadu produkuje. O separácii by sme však nemali hovoriť iba v súvislosti s vyššími alebo nižšími poplatkami, ale v prvom rade by to malo byť o našom zodpovednom vzťahu k životnému prostrediu,“ zdôraznil D. Lorinc.

 

Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií

Správy / Obce / Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií

Pri Rade ZMO VR bude pôsobiť sedem odborných komisií
Aké sú môžnosti reklamy?

Pri Rade Združenia miest a obcí vranovského regiónu bude pôsobiť sedem odborných komisií. Zložené budú zo starostov obcí, zamestnancov obecných a mestských úradov, či odborníkov v konkrétnych oblastiach.

Rada ZMO VR na prvom zasadnutí po sneme schválila taktiež predsedníctvo. Prvým podpredsedom je primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan, podpredsedom za „Ondavskú“ časť sa stal starosta Vyšného Kazimíra Michal Duda a za „Topľanskú“ časť starosta Vyšného Žipova Miroslav Ondič, ktorý bude zároveň zodpovedný za e-mailovú komunikáciu a webovú stránku združenia. Za tajomníka bol vymenovaný starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák. Spolu so starostom Zlatníka Jurajom Balogom bude mať v kompetencii komunikáciu s médiami.

Pri Rade ZMO VR budú pôsobiť komisie pre životné prostredie (predsedníčka Ľubica Zubková), elektronizáciu samosprávy (Ján Fenčák), školstvo a vzdelávanie (Kvetoslava Mižáková), marginalizované skupiny (Jozef Berta) a šport a družobné vzťahy (Michal Flešár). Predsedovia zatiaľ neboli určení pre Komisiu regionálneho rozvoja, cestovného ruchu, rozvoja vidieka a Komisiu pre ekonomiku a financie.

Predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu a starosta Kladzian Daniel Lorinc uviedol ako modelový príklad Komisiu pre elektronizáciu samosprávy. Ako vysvetlil, keďže on line komunikácia je dnes nevyhnutným trendom, krok s dobou chcú držať aj mestá a obce. „Výhoda elektronizácie samosprávy spočíva v tom, že občanom ušetrí čas, lebo si svoju agendu budú môcť vybaviť priamo z domu, nám na obecných úradoch to zjednoduší prácu a ušetrí napr. poštovné. Členovia komisie budú na základe vlastných skúseností hľadať riešenia, ako tieto služby optimalizovať a ich výstupy sa stanú návodom aj pre ostatných kolegov starostov,“ vysvetľoval Daniel Lorinc.

Rada ZMO VR sa venovala aj stanoviskám, ktoré chcú delegáti za vranovský okres prezentovať na blížiacom sa Sneme ZMOS-u. D. Lorinc v tejto súvislosti upozornil, že okres Vranov nad Topľou má najvyšší podiel marginalizovaných komunít vo vzťahu k majoritnej časti spoločnosti. Táto téma však presahuje regionálne parametre a pozornosť by je mala byť venovaná na národnej úrovni. „Som rád, že pozíciu predsedu Komisie pre marginalizované skupiny prijal starosta Soli Jozef Berta, ktorý má bohaté skúsenosti v práci s ňou nielen v rámci obce, ale i v širšom regióne. V tomto prípade treba zdôrazniť predovšetkým dva momenty. Keďže všetko so všetkým súvisí, dôraz musíme klásť na vzdelanie. Nielen základné, ale aj stredoškolské, o ktorom sa v minulých týždňoch intenzívne diskutovalo. Druhou témou je sociálna spravodlivosť. Viacerí starostovia totiž upozornili, že ak niekto poberá sociálne dávky z verejných zdrojov, nemôže na druhej strane dlhovať obci na poplatkoch za odpad, či na dani z nehnuteľnosti,“ reagoval D. Lorinc.

Rovnako široko diskutovanou témou naprieč slovenskou samosprávou je odpadové hospodárstvo. Ako je známe, v súčasnosti sa náklady spojené s likvidovaním komunálneho odpadu navyšujú pre mestá a obce o tzv. skládkovné. D. Lorinc zároveň pripomína, že podiel separovaného odpadu nemôže byť vnímaný iba cez imperatív súvisiaci s výškou poplatkov. „Jedným z riešení, ako objektívne vyhodnotiť objem produkovaného komunálneho odpadu, je, aby mali zberové vozidlá nainštalované vážiace zariadenie, čím by obce získali detailný prehľad o tom, kto a koľko odpadu produkuje. O separácii by sme však nemali hovoriť iba v súvislosti s vyššími alebo nižšími poplatkami, ale v prvom rade by to malo byť o našom zodpovednom vzťahu k životnému prostrediu,“ zdôraznil D. Lorinc.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok