Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ozvena sa predstavila v Katoviciach

Kultúra / Ostatné / Ozvena sa predstavila v Katoviciach

Ozvena sa predstavila v Katoviciach
Aké sú môžnosti reklamy?

Dievčenský a Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou sa zúčastnil koncertného zájazdu do Katovíc v Poľsku, kde boli naše zbory recipročne prijaté Dievčenským a Ženským speváckym zborom tamojšej Strednej hudobnej akadémie K. Szymanowského v Katoviciach.
Pobytový program našich zborov bol bohatý a pestrý. Hneď po príchode naše zbory koncertovali spoločne so speváckymi zbormi tamojšej školy na 1. Jarnom stretnutí speváckych zborov v koncertnej sále veľmi dobre vybavenej hudobnej akadémie, následne Ozvena spieval v kostole Matky Božej Piekarskej v Katoviciach v programe Sacrum Musica.

Na druhý deň sme si prezreli pamätihodnosti mesta Katovice a večer sme mali ďalšie dva koncertné vystúpenia v Hudobnej akadémii a v chráme. Po koncertoch vedenie našich zborov prijala riaditeľka tamojšej školy.

V rámci nášho pobytu sme prehĺbili priateľstvo s tamojšími speváckymi zbormi, vymenili sme si skúsenosti s vedením školy a dirigentkou zborov pani Miroslavou Knapik. Veľmi pekne nás prijal a pohostil kňaz tamojšej farnosti.

Spevácke zbory Ozvena pod vedením predsedníčky zborového združenia Ozvena a dirigentky Vilmy Krauspeovej, s dirigentom Radovanom Zajícom, korepetítorkou Martinou Maťašovou, huslistom Vojtechom Filipom Kopkom a gitaristom Jurajom Kolesárom pekne reprezentovali Súkromnú ZUŠ Vranov n.T.,mesto Vranov nad Topľou i Slovensko na svojich štyroch koncertných vystúpeniach v Poľsku.

V súčasnosti sa zbory Ozvena pripravujú v apríli na Krajskú súťaž speváckych zborov Mládež spieva, v máji na Medzinárodný zborový festival v Egelne Nemecko a na koncert ku Dňu matiek dňa 12.mája 2019 v Dome kultúry Vranov nad Topľou, na ktorý srdečne pozývame verejnosť.

Vilma Krauspeová
 

Ozvena sa predstavila v Katoviciach

Kultúra / Ostatné / Ozvena sa predstavila v Katoviciach

Ozvena sa predstavila v Katoviciach
Aké sú môžnosti reklamy?

Dievčenský a Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou sa zúčastnil koncertného zájazdu do Katovíc v Poľsku, kde boli naše zbory recipročne prijaté Dievčenským a Ženským speváckym zborom tamojšej Strednej hudobnej akadémie K. Szymanowského v Katoviciach.
Pobytový program našich zborov bol bohatý a pestrý. Hneď po príchode naše zbory koncertovali spoločne so speváckymi zbormi tamojšej školy na 1. Jarnom stretnutí speváckych zborov v koncertnej sále veľmi dobre vybavenej hudobnej akadémie, následne Ozvena spieval v kostole Matky Božej Piekarskej v Katoviciach v programe Sacrum Musica.

Na druhý deň sme si prezreli pamätihodnosti mesta Katovice a večer sme mali ďalšie dva koncertné vystúpenia v Hudobnej akadémii a v chráme. Po koncertoch vedenie našich zborov prijala riaditeľka tamojšej školy.

V rámci nášho pobytu sme prehĺbili priateľstvo s tamojšími speváckymi zbormi, vymenili sme si skúsenosti s vedením školy a dirigentkou zborov pani Miroslavou Knapik. Veľmi pekne nás prijal a pohostil kňaz tamojšej farnosti.

Spevácke zbory Ozvena pod vedením predsedníčky zborového združenia Ozvena a dirigentky Vilmy Krauspeovej, s dirigentom Radovanom Zajícom, korepetítorkou Martinou Maťašovou, huslistom Vojtechom Filipom Kopkom a gitaristom Jurajom Kolesárom pekne reprezentovali Súkromnú ZUŠ Vranov n.T.,mesto Vranov nad Topľou i Slovensko na svojich štyroch koncertných vystúpeniach v Poľsku.

V súčasnosti sa zbory Ozvena pripravujú v apríli na Krajskú súťaž speváckych zborov Mládež spieva, v máji na Medzinárodný zborový festival v Egelne Nemecko a na koncert ku Dňu matiek dňa 12.mája 2019 v Dome kultúry Vranov nad Topľou, na ktorý srdečne pozývame verejnosť.

Vilma Krauspeová
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok