Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, s prácami sa začalo od okružnej križovatky na Dlhej ulici k obchvatu.

Rekonštrukčné práce budú pokračovať od križovatky na Ulici Milana Rastislava Štefánika po Základnú školu Bernolákova, medzi bytovým domom 1060 a Základnou školou Bernolákova (cesta k ľadovej ploche a k nafukovacej športovej hale), na Bernolákovej ulici pri tržnici, Kláštornej ulici, Sídlisku II pred garážami po križovatku OD Billa, Ružovej ulici a na spojnici Budovateľskej a Mlynskej ulice. „Samotná rekonštrukcia ciest pozostáva z obrúsenia asfaltovej plochy, očistenia a penetrácie povrchu, natiahnutia novej podkladovej hrubozrnej vrstvy asfaltu (slúži ako vyrovnávacia vrstva), na ktorú sa položí už finálna vrstva jemnejšieho asfaltu. Pred samotným uložením finálnej vrstvy asfaltu budú ešte výškovo upravené uličné vpuste, kanalizačné poklopy a iné zariadenia nachádzajúce sa v komunikáciách. Tento postup bude zrealizovaný postupne na všetkých komunikáciách,“ informuje mesto na svojom webe.

S rekonštrukciou 16 komunikácií mesto začalo v septembri minulého roku. Celkový rozsah rekonštrukcie je 31 474 m2 v hodnote približne 1 200 000 eur. Prefinancovaná bude z úverových prostriedkov, a to vo forme rovnomerných mesačných splátok po dobu 10 rokov, so začiatkom splácania splátok po ukončení realizácie. Do tejto plánovanej rekonštrukcie boli zaradené cesty – komunikácie na základe výberu jednotlivých výborov mestských častí, podnetov občanov a na základe monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. Následne bol tento zoznam odsúhlasený v MsZ.         
 

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií

Správy / Mesto Vranov / Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií
Aké sú môžnosti reklamy?

Mesto Vranov nad Topľou pokračuje v rekonštrukcii komunikácií. Ako informovala radnica na svojej webovej stránke, s prácami sa začalo od okružnej križovatky na Dlhej ulici k obchvatu.

Rekonštrukčné práce budú pokračovať od križovatky na Ulici Milana Rastislava Štefánika po Základnú školu Bernolákova, medzi bytovým domom 1060 a Základnou školou Bernolákova (cesta k ľadovej ploche a k nafukovacej športovej hale), na Bernolákovej ulici pri tržnici, Kláštornej ulici, Sídlisku II pred garážami po križovatku OD Billa, Ružovej ulici a na spojnici Budovateľskej a Mlynskej ulice. „Samotná rekonštrukcia ciest pozostáva z obrúsenia asfaltovej plochy, očistenia a penetrácie povrchu, natiahnutia novej podkladovej hrubozrnej vrstvy asfaltu (slúži ako vyrovnávacia vrstva), na ktorú sa položí už finálna vrstva jemnejšieho asfaltu. Pred samotným uložením finálnej vrstvy asfaltu budú ešte výškovo upravené uličné vpuste, kanalizačné poklopy a iné zariadenia nachádzajúce sa v komunikáciách. Tento postup bude zrealizovaný postupne na všetkých komunikáciách,“ informuje mesto na svojom webe.

S rekonštrukciou 16 komunikácií mesto začalo v septembri minulého roku. Celkový rozsah rekonštrukcie je 31 474 m2 v hodnote približne 1 200 000 eur. Prefinancovaná bude z úverových prostriedkov, a to vo forme rovnomerných mesačných splátok po dobu 10 rokov, so začiatkom splácania splátok po ukončení realizácie. Do tejto plánovanej rekonštrukcie boli zaradené cesty – komunikácie na základe výberu jednotlivých výborov mestských častí, podnetov občanov a na základe monitoringu, ktorý vykonali zamestnanci mestského úradu. Následne bol tento zoznam odsúhlasený v MsZ.         
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok