Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mladí Vranovčania organizovali konferenciu

Správy / Školstvo / Mladí Vranovčania organizovali konferenciu

 Mladí Vranovčania organizovali konferenciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Organizovať hoci malú udalosť je pre niektorých hotové peklo. Mladí Vranovčania sa však rozhodli zapojiť do projektu Idem to toho! a zorganizovali konferenciu s rovnakým názvom, kde sa študenti Gymnázia Cyrila Daxnera mali možnosť naučiť mnoho nového.

„Naša Mládežnícka konferencia mala názov Idem do toho! a presne to bolo aj jej cieľom, ísť do niečoho, čo sme ešte nerobili. Vytvoriť udalosť, kde si budú študenti vymieňať medzi sebou informácie, predstavia svojim spolužiakom, čo ich zaujíma a akým činnostiam sa venujú nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase,“ prezrádza nám hneď na začiatku Laura Breznická, ktorá bola jednou z organizátoriek podujatia.

S ponukou realizovať projekt prišla za študentmi predsedníčka DO Fénix vo Vranove nad Topľou, Viera Voľanská. Realizácia projektu, ktorého hlavným partnerom bola DO Fénix, však už bola len na študentoch, ktorí sa museli so všetkými problémami popasovať sami. Program vytvárali mladí študenti tak, aby bol zaujímavý pre každého účastníka konferencie. Hlavným hosťom konferencie bola Mária Radváková, humanitárna pracovníčka, ktorá s mladými ľuďmi hovorila o svojej zaujímavej práci a vysvetlila im v niekoľkých blokoch o čom jej práca je. V rámci prednášok Márie Radvákovej sa študenti dozvedeli aj o rozvoji malých obcí a participácii občanov v živote mesta. Hlavnú hosťku doplnili študenti Gymnázia Cyrila Daxnera, ktorí prednášali o rôznych témach - o vojne na Balkáne, robotike, fyzike v praktickom živote, o tvorbe filmov alebo o projekte DofE, v ktorom sú študenti Gymnázia veľmi úspešní. „Túto konferenciu sme organizovali viacerí, no za seba môžem povedať , že tento projekt mi dal veľa skúseností, ukázal mi, ako pracovať s mladými ľuďmi, čo jednoznačne nie je vždy ľahké a aj ja som sa, tak ako ostatní, dozvedela veľa nových informácií, ktoré určite využijem vo svojom živote. Ak bude príležitosť vytvoriť takúto udalosť znovu, určite do toho pôjdem,“ hovorí organizátorka mládežníckej konferencie Laura Breznická.

Hoci ponuka organizovať konferenciu prišla až v januári a študenti, ktorí sú tiež členmi Detskej organizácie Fénix, na prípravu nemali veľa času, neváhali. Začali s pozývaním hostí a tvorbou programu, vybrali dátum a pravidelne sa stretávali, aby doladili všetky maličkosti pre perfektnú pripravenosť konferencie. Následne ich už čakal len výber študentov, ktorí sa konferencie zúčastnili. „Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa nazýva Programy pre mládež 2014-2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a tiež je potrebné spomenúť organizáciu Fénix, ktorá nám veľmi pomáhala,“ hovorí Breznická, ktorá tiež považuje organizovanie takýchto konferencií za skvelý spôsob zbierania skúseností do života. „Ak v budúcnosti, napríklad na vysokých školách, budeme mať možnosť pripraviť niečo podobné, určite sa každý jeden z nás zúčastní a využije skúsenosti nadobudnuté pri tomto projekte. Či už to bude práca s mladými ľuďmi alebo tie samotné organizačne schopnosti, ktoré sme nadobudli,“ prezrádza maturantka Laura Breznická a dúfa, že do podobných aktivít sa v prípade opakovanej ponuky o rok zúčastnia aj od nej mladší študenti a tiež „pôjdu do toho“.
 

Mladí Vranovčania organizovali konferenciu

Správy / Školstvo / Mladí Vranovčania organizovali konferenciu

 Mladí Vranovčania organizovali konferenciu
Aké sú môžnosti reklamy?

Organizovať hoci malú udalosť je pre niektorých hotové peklo. Mladí Vranovčania sa však rozhodli zapojiť do projektu Idem to toho! a zorganizovali konferenciu s rovnakým názvom, kde sa študenti Gymnázia Cyrila Daxnera mali možnosť naučiť mnoho nového.

„Naša Mládežnícka konferencia mala názov Idem do toho! a presne to bolo aj jej cieľom, ísť do niečoho, čo sme ešte nerobili. Vytvoriť udalosť, kde si budú študenti vymieňať medzi sebou informácie, predstavia svojim spolužiakom, čo ich zaujíma a akým činnostiam sa venujú nielen v škole, ale aj vo svojom voľnom čase,“ prezrádza nám hneď na začiatku Laura Breznická, ktorá bola jednou z organizátoriek podujatia.

S ponukou realizovať projekt prišla za študentmi predsedníčka DO Fénix vo Vranove nad Topľou, Viera Voľanská. Realizácia projektu, ktorého hlavným partnerom bola DO Fénix, však už bola len na študentoch, ktorí sa museli so všetkými problémami popasovať sami. Program vytvárali mladí študenti tak, aby bol zaujímavý pre každého účastníka konferencie. Hlavným hosťom konferencie bola Mária Radváková, humanitárna pracovníčka, ktorá s mladými ľuďmi hovorila o svojej zaujímavej práci a vysvetlila im v niekoľkých blokoch o čom jej práca je. V rámci prednášok Márie Radvákovej sa študenti dozvedeli aj o rozvoji malých obcí a participácii občanov v živote mesta. Hlavnú hosťku doplnili študenti Gymnázia Cyrila Daxnera, ktorí prednášali o rôznych témach - o vojne na Balkáne, robotike, fyzike v praktickom živote, o tvorbe filmov alebo o projekte DofE, v ktorom sú študenti Gymnázia veľmi úspešní. „Túto konferenciu sme organizovali viacerí, no za seba môžem povedať , že tento projekt mi dal veľa skúseností, ukázal mi, ako pracovať s mladými ľuďmi, čo jednoznačne nie je vždy ľahké a aj ja som sa, tak ako ostatní, dozvedela veľa nových informácií, ktoré určite využijem vo svojom živote. Ak bude príležitosť vytvoriť takúto udalosť znovu, určite do toho pôjdem,“ hovorí organizátorka mládežníckej konferencie Laura Breznická.

Hoci ponuka organizovať konferenciu prišla až v januári a študenti, ktorí sú tiež členmi Detskej organizácie Fénix, na prípravu nemali veľa času, neváhali. Začali s pozývaním hostí a tvorbou programu, vybrali dátum a pravidelne sa stretávali, aby doladili všetky maličkosti pre perfektnú pripravenosť konferencie. Následne ich už čakal len výber študentov, ktorí sa konferencie zúčastnili. „Táto aktivita bola realizovaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa nazýva Programy pre mládež 2014-2020, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže a tiež je potrebné spomenúť organizáciu Fénix, ktorá nám veľmi pomáhala,“ hovorí Breznická, ktorá tiež považuje organizovanie takýchto konferencií za skvelý spôsob zbierania skúseností do života. „Ak v budúcnosti, napríklad na vysokých školách, budeme mať možnosť pripraviť niečo podobné, určite sa každý jeden z nás zúčastní a využije skúsenosti nadobudnuté pri tomto projekte. Či už to bude práca s mladými ľuďmi alebo tie samotné organizačne schopnosti, ktoré sme nadobudli,“ prezrádza maturantka Laura Breznická a dúfa, že do podobných aktivít sa v prípade opakovanej ponuky o rok zúčastnia aj od nej mladší študenti a tiež „pôjdu do toho“.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok